ഹോം » ജ്യോതിഷം

ആഴ്ചഫലം – 1193 വൃശ്ചികം 4 മുതല്‍ 10 വരെ (2017 നവംബര്‍ 19 മുതല്‍ 25 വരെ)

ആഴ്ചഫലം – 1193 വൃശ്ചികം 4 മുതല്‍ 10 വരെ  (2017  നവംബര്‍ 19 മുതല്‍ 25 വരെ)

മേടക്കൂര്‍ അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യ പാദം പൊതുവേ അനുകൂ‍ലം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നല്ല നിലയില്‍ ശോഭിക്കും. കലാപരമായും മുന്നേറ്റം. (November 19, 2017)

മാസഫലം- 1193 വൃശ്ചികം 1 മുതല്‍ 30 വരെ (2017 നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 15 വരെ)​

മാസഫലം- 1193 വൃശ്ചികം  1 മുതല്‍ 30 വരെ (2017 നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 15 വരെ)​

മേടം: അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യപാദം പൊതുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും അനുകൂലം. സ്ഥലമിടപാടുകള്‍, വീടു വയ്ക്കല്‍ എന്നിവയെല്ലാം മാസമാദ്യം (November 16, 2017)

ശനിമാറ്റം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും

ശനിമാറ്റം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും

തുലാം പത്തിന് ഒക്ടോബര്‍ 26ന് വൈകീട്ട് ശനി വീണ്ടും ധനുരാശിയിലേക്ക് മാറി. രണ്ടരവര്‍ഷക്കാലത്തേയ്ക്കാണ് ശനി ഒരു രാശിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുക. (October 26, 2017)

വ്യാഴ മാറ്റം നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങിനെ?

വ്യാഴ മാറ്റം നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങിനെ?

മേടം: ഭാഗ്യ തടസങ്ങള്‍ നീങ്ങുകയാണ്. ഉപാസനാദി ഗുണങ്ങളുണ്ടാകാം. നിവര്‍ത്തി മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെളിയും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സഹായ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ടാകും. (September 11, 2017)

രാഹുകേതുക്കളുടെ രാശിമാറ്റം

രാഹുകേതുക്കളുടെ രാശിമാറ്റം

രാഹു കര്‍ക്കിടകത്തിലേക്കും കേതു മകരത്തിലേക്കും എത്തുന്നു. ഇനി ഏതാണ്ട് ഒന്നരവര്‍ഷക്കാലം ഈ തമോഗ്രഹങ്ങള്‍ ഈ രാശിയിലായിരിക്കും. ഇത് (August 17, 2017)

ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?​

ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?​

1192 കര്‍ക്കിടകം 22ന്, 2017 ആഗസ്റ്റ് 7ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ഗ്രഹണസ്പര്‍ശം രാത്രി   10.51ന് മധ്യം                           11.50 മോക്ഷം               (August 7, 2017)

നവഗ്രഹനിലയും ഫലവും

നവഗ്രഹനിലയും ഫലവും

ഗ്രഹസ്ഥാനവും ഗൃഹസ്ഥാനവും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗൃഹസ്ഥാനം അതില്‍ വസിക്കുന്നവരെ മാത്രം ബാധിക്കുമ്പോള്‍ ഗ്രഹസ്ഥാനം ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയാകമാനം (September 2, 2013)

ജാതകത്തില്‍ ബുധന്‍ ദുര്‍ബ്ബലനാകുമ്പോള്‍

ജാതകത്തില്‍ ബുധന്‍ ദുര്‍ബ്ബലനാകുമ്പോള്‍

ജാതകത്തില്‍ ബുധന്‍ ദുര്‍ബലനായ വ്യക്തിക്ക്‌ ബുദ്ധിശക്തി പ്രായേണ കുറവായിരിക്കും. സംഭാഷണത്തില്‍ വൈകല്യം, മനസ്സിലുള്ളത്‌ ഫലപ്രദമായി (October 9, 2012)

മിഥുനരാശിക്കാര്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

മിഥുനരാശിക്കാര്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

മിഥുനരാശിയില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്‌ ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ചന്ദ്രന്‍ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാകാലങ്ങള്‍ ക്ലേശകാലവും മരണപ്രദവുമായിരിക്കും. ഇക്കാലത്ത്‌ (June 16, 2012)

ജന്മനക്ഷത്രദിനത്തില്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

ജന്മനക്ഷത്രദിനത്തില്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

പൊതുവായി പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ച സമയത്തെ നക്ഷത്രമാണ്‌ ആ വ്യക്തിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രം. 360ഡിഗ്രി വരുന്ന രാശിചക്രത്തെ 27 ആയി വിഭജിച്ചതില്‍ (May 22, 2012)

ഗ്രഹദോഷശാന്തി ഭദ്രകാളീഭജനത്തിലൂടെ

ഗ്രഹദോഷശാന്തി ഭദ്രകാളീഭജനത്തിലൂടെ

ജാതകത്തില്‍ ചൊവ്വ, യുഗ്മരാശികളായ ഇടവം, കര്‍ക്കിടകം, കന്നി, വൃശ്ചികം,മകരം, മീനം എന്നീ രാശികളിലേതിലെങ്കിലും നിന്നാല്‍ ചൊവ്വയുടെ ദശാകാലത്തും (May 6, 2012)

അഞ്ചാംഭാവവും ഇഷ്ടദേവതാ നിര്‍ണ്ണയവും

അഞ്ചാംഭാവവും ഇഷ്ടദേവതാ നിര്‍ണ്ണയവും

ജ്യോതിഷത്തില്‍ പന്ത്രണ്ട്‌ ഭാവങ്ങളില്‍ അഞ്ചാം ഭാവം, ഒന്‍പതാം ഭാവം, ലഗ്നം എന്നിവയ്ക്ക്‌ ഇഷ്ടദേവതാനിര്‍ണയത്തില്‍ സവിശേഷമായ പങ്കുണ്ട്‌. (March 29, 2012)

ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാര്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാര്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

സര്‍പ്പപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിക്കുന്നവര്‍ പൊതുവെ എന്തും ചെയ്യാന്‍ മടിയില്ലാത്തവരും സംശയാലുക്കളും വഞ്ചനാസ്വഭാവമുള്ളവരുമായിരിക്കും. (February 7, 2012)

കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാര്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാര്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

കാര്‍ത്തിക: ഇച്ഛാശക്തി, പ്രവര്‍ത്തനനിരത, ശരീരസുഖം എന്നിവയോടുകൂടിയവരായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാര്‍. സംഭാഷണപ്രിയത, പ്രസിദ്ധി, കലാനിപുണത, (February 3, 2012)

അശ്വതി, ഭരണി നക്ഷത്രജാതര്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

അശ്വതി, ഭരണി നക്ഷത്രജാതര്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍

അശ്വതി : ഈ നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ബുദ്ധിശക്തി, ധൈര്യം, സാമര്‍ത്ഥ്യം എന്നവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓര്‍മ്മശക്തി, അറിവ്‌ സമ്പാദിക്കുന്നതില്‍ (January 31, 2012)

കൈവിഷദോഷവും പരിഹാരവും

കൈവിഷദോഷവും പരിഹാരവും

വശീകരണമോ ശത്രുനാശമോ ലക്ഷ്യമാക്കി, ആഹാരസാധനങ്ങളിലോ പാനീയങ്ങളിലോ രഹസ്യമായി ചേര്‍ത്തുനല്‍കുന്ന മന്ത്രബദ്ധമായ മരുന്നാണ്‌ കൈവിഷം. (January 23, 2012)

ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക്‌ പരിഹാരം വിഷ്ണുപൂജയും ലക്ഷ്മീ ഭജനവും

ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക്‌ പരിഹാരം വിഷ്ണുപൂജയും ലക്ഷ്മീ ഭജനവും

വൈഷ്ണവ പ്രീതികരമായ വിഷ്ണുപൂജ ഗ്രഹപ്പിഴക്കാലങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നത്‌ ശാന്തിദായകമാണ്‌. വ്യക്തിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രം തോറും ഇത്‌ നടത്താം. (October 9, 2011)

കര്‍മ്മവിപാക പ്രായശ്ചിത്തങ്ങള്‍

കര്‍മ്മവിപാക പ്രായശ്ചിത്തങ്ങള്‍

ജ്യോതിഷത്തില്‍ ഓരോ രോഗത്തിനുമുള്ള പ്രതിവിധികളും പരിഹാരങ്ങളുമുണ്ട്. കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സൂര്യനെ ശനി നോക്കിയാല്‍ വാതരോഗിയാവും. (August 5, 2011)

ജ്യോതിഷവും വൈദ്യവും

ജ്യോതിഷവും വൈദ്യവും

മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മേടം മുതല്‍ മീനം രാശി വരെയാക്കി അതിര് വച്ചാല്‍ തല, മുഖം, കണ്ണ് മുതലായവ മേടം രാശി – കാരകഗ്രഹം സൂര്യന്‍ – കണ്ണിനാണ് (June 20, 2011)