ഹോം » ആത്മഭാഷണം

ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവര്‍ ദൈവത്തെ കാണും

ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവര്‍ ദൈവത്തെ കാണും

”സത്യത്തിന്റെ മുഖം പ്രകാശമാനമായ പാത്രംകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ അര്‍ക്കാ, നീ അതിനെ മറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ സത്യം ധര്‍മമാക്കുന്ന (January 16, 2017)

പരാജയത്തിന്റെ ശരശയ്യ

പരാജയത്തിന്റെ ശരശയ്യ

മഹാഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്‍ ദ്വാരകയിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോള്‍ വഴിയില്‍ തന്റെ സുഹൃത്തായ ബ്രാഹ്മണന്‍ ഉത്തുംഗനെ കണ്ടു. പരിചയം പുതുക്കി (November 23, 2016)

കാമഗീതയിലെ അഗ്നിഹോമം

കാമഗീതയിലെ അഗ്നിഹോമം

ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ മഹാഭാരതത്തിന്റെ അശ്വമേധപര്‍വത്തില്‍ യുധിഷ്ഠിരനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന തത്ത്വോപദേശങ്ങളില്‍പ്പെട്ടതാണ് (November 16, 2016)

ആകാശം, സ്വര്‍ണത്തിലും, മണ്ണിലും

സംസ്‌കൃതഭാഷ പ്രകാരം അവ്യക്തമായും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിലും സംസാരിക്കുന്നവനാണ് മ്ലേച്ഛന്‍. ഗ്രീക്കു പാരമ്പര്യത്തില്‍ വിക്കന്‍ (November 2, 2016)

ജീവിതവ്യാകരണത്തിന്റെ യക്ഷപ്രശ്‌നം

ജീവിതവ്യാകരണത്തിന്റെ യക്ഷപ്രശ്‌നം

പാണ്ഡവരുടെ വനവാസത്തിന്റെ 13-ാം വര്‍ഷം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അരണിയുമായി കാട്ടിലേക്ക് ഓടിയ മാനിനെ പിന്തുടര്‍ന്ന് അത് ബ്രാഹ്മണന് വീണ്ടെടുത്തുകൊടുക്കാന്‍ (October 26, 2016)

ഉറുമ്പിന് വല്മീകം, മല

ഉറുമ്പിന് വല്മീകം, മല

ദുഃഖമാണ് എന്നും മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരമില്ലാത്ത സമസ്യ. അതുകൊണ്ടു കവി ഷെല്ലി വിലപിച്ചു: ”ഞാന്‍ ജീവിതത്തിന്റെ മുള്ളുകളില്‍ വീഴുന്നു, എന്നില്‍നിന്നു (October 20, 2016)

ഇറച്ചിവെട്ടുകാരന്‍ പഠിപ്പിച്ച ധര്‍മം

ഇറച്ചിവെട്ടുകാരന്‍ പഠിപ്പിച്ച ധര്‍മം

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ‘മാതൃപഞ്ചകം’ മാതാപിതാക്കോടു മക്കള്‍ക്കുള്ള കടമ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം മാതാവിനോടുള്ള പുത്രധര്‍മം നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന്റെ (October 13, 2016)

മനുഷ്യഹൃദയത്തിലെ വൈരമൂര്‍ത്തി

മനുഷ്യഹൃദയത്തിലെ വൈരമൂര്‍ത്തി

ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏഴു ചിരഞ്ജീവികളില്‍ ഒരാളാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്. കുതിരയുടെ ശബ്ദവും ശക്തിയുമുള്ള ദ്രോണപുത്രന്‍ മരണമില്ലാത്തവനാണ്. (October 7, 2016)

ഇടിവെട്ടിന്റെ വെളിപാട്

ഇടിവെട്ടിന്റെ വെളിപാട്

പ്രജാപതിയുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായി ദേവതകളും മനുഷ്യരും അസുരന്മാരും വസിച്ച കാലം. ദേവന്മാര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു: ‘ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക.’ (September 28, 2016)

അപരനും ഞാനും

അപരനും ഞാനും

എത്ര ദൈവങ്ങള്‍ എന്ന ചോദ്യത്തിനു യാജ്ഞവല്‍ക്യന്റെ ഉത്തരം 303 എന്നും 3003 എന്നുമാണ്. തുടര്‍ന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ അതു മൂന്നും രണ്ടും ഒന്നരയും (September 12, 2016)

സംഘര്‍ഷ ജീവിത നടനം

സംഘര്‍ഷ ജീവിത നടനം

നാട്യശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്രഷ്ടവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദാനമാണ് നാട്യവേദം. അതു വിനോദമായി മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. മറിച്ച്, കണ്ണിനും കാതിനും (September 9, 2016)

മദറും അമ്മയും ഊര്‍മിളയും

മദറും അമ്മയും ഊര്‍മിളയും

യുറി ഗഗാറിന്‍ എന്ന സോവ്യറ്റ് പൈലറ്റ് 1961 ഏപ്രില്‍ 12-ന് ബഹിരാകാശത്തുവച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു: ”ഞാന്‍ ഇവിടെയെങ്ങും ദൈവത്തെ കണ്ടില്ല.” സോവ്യറ്റ് (September 4, 2016)

രാമലീലയുടെ ആട്ടവും പാട്ടും

രാമലീലയുടെ ആട്ടവും പാട്ടും

രാമായണത്തിലെ ബാലകാണ്ഡത്തിലാണ് ലവ-കുശ സഹോദരന്മാര്‍ രാജാവിന്റെ വിശിഷ്ട വിരുന്നുകാരായ താപസന്മാരുടെ സമക്ഷം ആടിയും പാടിയും രാമലീല അവതരിപ്പിച്ചത്. (August 27, 2016)

നീയാണു വേദം, നീയാണു ബലി

നീയാണു വേദം, നീയാണു ബലി

ചെറിയ ഉപനിഷത്തുക്കളില്‍ ഒന്നായ കഥാരുദ്ര ഉപനിഷത്ത് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ”ദേവതകള്‍ ബ്രഹ്മാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു: (August 19, 2016)

ഈശ്വരന്‍ വിചാരിച്ചു, കവി എഴുതി

ഈശ്വരന്‍ വിചാരിച്ചു, കവി എഴുതി

രാമായണം എന്ന മഹാകാവ്യം എങ്ങനെ എഴുതിയെന്നു വാല്മീകിതന്നെ അതിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സര്‍വഗുണസമ്പന്നനായ മനുഷ്യനുണ്ടോ? (August 11, 2016)

പാപിയും വിശുദ്ധനും

പാപിയും വിശുദ്ധനും

നാടകലോകത്തിലെ വിസ്മയമാണ് സോഫോക്ലീസിന്റെ ആന്റിഗണി. അതു നാടകീയതയുടെ വൈകാരിക സംഘട്ടനങ്ങളുടെ പാരമ്യ വിവരണത്തിന്റെ പേരിലല്ല. അതിലൂടെ (August 1, 2016)