ഹോം » നടുപ്പാത

ധനമന്ത്രിക്ക് എന്തിനാണ് നിയമവകുപ്പും ?

ധനമന്ത്രിക്ക് എന്തിനാണ് നിയമവകുപ്പും ?

സ്ഥാനത്ത് അനുദിനം വര്‍ധിക്കുന്ന അഴിമതികള്‍ക്ക് നാം മൂകസാക്ഷികളാക്കേണ്ടിവരുന്നത് തികച്ചും നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് (March 12, 2015)

തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ കാലികമാക്കുമ്പോള്‍

പുതുവര്‍ഷം പിറന്നത് സമ്പദ്‌രംഗത്ത് നല്ലവാര്‍ത്തയുമായാണ്. ചെറുകിട ഫാക്ടറികള്‍ (തൊഴില്‍ നിയന്ത്രണവും സേവന വ്യവസ്ഥകളും) ആക്ട് എന്നു (January 29, 2015)

മറ്റൊരു കടുംകൈ കൂടി

മറ്റൊരു കടുംകൈ കൂടി

ബാങ്കിങ് ഇതര പണമിടപാടു (എബിഎഫ്‌സി) മേഖലയിലെ അച്ചടക്കരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ മുറവിളികള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടും ഈ നവംബര്‍ 10-ന് പുതിയ നിയന്ത്രണ (November 25, 2014)

ഒരു അഭിനന്ദനത്തിന്റെ മറുവശം

ഒരു അഭിനന്ദനത്തിന്റെ മറുവശം

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷണിച്ചതു പ്രകാരം 2009 ല്‍ ഏറെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എത്തിയത്. കെഎഫ്‌സിയെ (November 11, 2014)

മൈക്രോ ഫിനാന്‍സിങ്, കുടുംബ ശ്രീ, ജന്‍ ധന്‍ പദ്ധതിയും

മൈക്രോ ഫിനാന്‍സിങ്, കുടുംബ ശ്രീ, ജന്‍ ധന്‍ പദ്ധതിയും

ഇത്തവണ ഞാനിങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങട്ടെ- രാജ്യത്താദ്യം മൈക്രോ ഫിനാന്‍സിങ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്കിലാണ് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. (November 4, 2014)

എന്തിനാണ് മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ?

എന്തിനാണ് മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ?

വ്യാപാരബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ 189 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഭാരതത്തിന്റെ സ്ഥാനം 134-ാമത്തേതാണ്. തൊഴില്‍ ശക്തിയുടെ 13 ശതമാനം (October 26, 2014)

ചെറുകിട സംരംഭത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍

ചെറുകിട സംരംഭത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍

സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പിന്താങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് 1948 മുതലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ (October 7, 2014)

സര്‍ക്കാര്‍ ബാങ്കുകളുടെ അപ്രസക്തമാകുന്ന പങ്ക്

സര്‍ക്കാര്‍ ബാങ്കുകളുടെ അപ്രസക്തമാകുന്ന പങ്ക്

സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നിയതമായ, വര്‍ദ്ധിതമായ വളര്‍ച്ചയാല്‍ അനുഗതമായാണ് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ (September 30, 2014)

ആ പണം എവിടേക്ക് പോകുന്നു?

ആ പണം എവിടേക്ക് പോകുന്നു?

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മൂന്നാം വട്ടവും അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയപ്രസ്താവനയില്‍ രഹസ്യക്കളി നടത്തുന്നതുപോലെ തോന്നിയിരുന്നു, 2014 ആഗസ്ത് അഞ്ചിന് (September 23, 2014)

സര്‍ക്കാര്‍ വ്യവസായ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ

സര്‍ക്കാര്‍ വ്യവസായ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ

ജോലി തേടി മറ്റിടങ്ങളിലേയ്ക്കു പോയ കേരളീയരായ യുവജനങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി പുനരധിവാസം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു മടങ്ങിവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. (September 16, 2014)