ചെക്‌ പോസ്റ്റുകളില്‍ വിജിലന്‍സ്‌ പരിശോധന

Friday 29 July 2011 3:24 pm IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ചെക്‌ പോസ്റ്റുകളില്‍ വിജിലന്‍സ്‌ പരിശോധന. ഇരുപതോളം ചെക്പോസ്റ്റുകളിലാണ്‌ റെയ്ഡ്‌ നടക്കുന്നത്‌. ഓപ്പറേഷന്‍ ഇന്‍ ആന്റ്‌ ഔട്ട്‌ എന്ന പേരിലാണ്‌ പരിശോധന.