എന്‍ എസ്‌ എസില്‍ നേതൃ മാറ്റം

Saturday 25 June 2011 5:38 pm IST

പെരുന്ന: എന്‍ എസ്‌ എസില്‍ നേതൃ മാറ്റം.ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍ പുതിയ സെക്രട്ടറി,പി കെ നാരയണപണിക്കര്‍ പ്രസിഡെന്റ്‌, പി എന്‍ നരേന്ദ്രന്‍ നായര്‍ ട്രെഷറര്‍