ബിജപി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥില്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനായി ബിജെപി ഓഫീസില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍

Tuesday 13 October 2015 9:59 pm IST