ഹോം » പ്രാദേശികം » കാസര്‍കോട് » 

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

August 20, 2017

കാസര്‍കോട്: ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും പരാതികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 24 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം.

Related News from Archive
Editor's Pick