ഹോം » സംസ്കൃതി » 

സുഭാഷിതംസുഭാഷിതം

പ്രിന്റ്‌ എഡിഷന്‍  ·  November 14, 2017

 അകരുണത്വമകാരണവിഗ്രഹഃപരധനേ പരയോഷിതി ച സ്പൃഹാസജനബന്ധുജനേഷ്വിസിഷ്ണുതാപ്രകൃതിസിദ്ധമിദം ഹി ദുരാത്മനാം.

ദയയില്ലാതിരിക്കുക, അകാരണമായി വഴക്കുകൂടുക, അന്യരുടെ ധനത്തിലും അന്യസ്ത്രീകളിലും ആഗ്രഹമുണ്ടാവുക, നല്ല ആളുകളോടും സ്വബന്ധുക്കളോടും അസഹിഷ്ണുത- ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം ദുര്‍ജ്ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രകൃതിസിദ്ധമത്രേ- ജന്മനാ ഉള്ളതെന്നര്‍ത്ഥം.

Related News from Archive
Editor's Pick