ഹോം » സംസ്കൃതി » 

ലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

July 17, 2011

ഓം ജനന്യൈ നമഃ
സര്‍വ്വപ്രപഞ്ചത്തിനും ജന്മം നല്‍കിയവള്‍ക്ക്‌, അമ്മയ്ക്ക്‌ നമസ്കാരം!
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ
ബഹുക്കളായ രൂപങ്ങളോട്‌ കൂടിയവള്‍ക്ക്‌ വന്ദനം.
ഓം ബുധാര്‍ച്ചിതായൈ നമഃ
ബുധന്മാരാല്‍ – ജ്ഞാനികളാല്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവിക്ക്‌ നമസ്കാരം!
ഓം പ്രസവിത്ര്യൈ നമഃ
പ്രകര്‍ഷണ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രസവിച്ചവള്‍ക്ക്‌, പ്രപഞ്ച ജനനിക്ക്‌ നമസ്കാരം!
ഓം പ്രചണ്ഡായൈ നമഃ
പ്രകൃഷ്ടമായ കോപത്തോടുകൂടി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ദേവിക്ക്‌ നമസ്കാരം.

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താംമലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍

Related News from Archive
Editor's Pick