ഹോം » വിദ്യാഭ്യാസം

ഉപരിപഠനത്തിനും വേണം ആസൂത്രണം

ഉപരിപഠനത്തിനും വേണം ആസൂത്രണം

അറിവിനും വ്യക്തിത്വവികാസത്തിനും മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. ജീവിതവിജയത്തിന് മികച്ചൊരു ജോലി നേടുകയെന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമപ്രധാന (April 17, 2017)

സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആന്റ് ടെലിവിഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ സിനിമ പഠിക്കാം

സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആന്റ്  ടെലിവിഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ സിനിമ പഠിക്കാം

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആന്റ് ടെലിവിഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഇക്കൊല്ലം നടത്തുന്ന സിനിമ, (April 17, 2017)

ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത  വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സില്‍ ഒന്നാംവര്‍ഷ ബിരുദവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി 2016-17 വര്‍ഷം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ (April 17, 2017)

ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

എം ബി ബി എസ്/ ബി ഡി എസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏകീകൃത പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് 2017 ന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഏപ്രില്‍ 22 മുതല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. (April 16, 2017)