ഹോം » സംസ്കൃതി

ഗൃഹസ്ഥചര്യ ഭാഗവതദൃഷ്ടിയില്‍

ബ്രഹ്മചാരി, വാനപ്രസ്ഥന്‍, സംന്യാസി ഇവരേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം കേട്ടുകഴിഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരന്‍ നാരദനോടു ചോദിയ്ക്കുന്നു:ഗൃഹസ്ഥ ഏതാം പദവീംവിധിനാ (November 20, 2017)

ഭഗവാന്‍ അവതാരം കൊള്ളുന്നു

ഭഗവാന്‍ അവതാരം കൊള്ളുന്നു

രാവിലെ തന്നെ തൃപ്രയാറ്റ് തേവരുടെ സന്നിധിയിലെത്തി; ദര്‍ശനം നടത്തി; തിരിച്ചുവീട്ടിലെത്തി. ആചാരം ചെയ്തു; ഭജിക്കാനിരുന്നു. ‘ഇന്നിപ്പോള്‍ (November 20, 2017)

ചിങ്ങവിശേഷം

ശ്രോണയാം ശ്രവണ ദ്വാദഗ്യാം മുഹൂര്‍ത്തെ/ഭിജിതപ്രഭും സര്‍വ്വേ നക്ഷത്ര താരാ ഭ്യാം- ശ്ചക്രുസ്തജ്ജന്മ ദക്ഷിണം. (ശ്രവണ ദ്വാദശി പുണ്യദിനത്തില്‍ (November 20, 2017)

ബലരാമജനനം

ബലരാമജനനം

കാലം കടന്നുപോയി. ദേവകി ഏഴാമതും ഗര്‍ഭം ധരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അംശമായ അനന്തനെയാണ് ഏഴാമത്തെ പുത്രനാവാന്‍ ഗര്‍ഭത്തിലെത്തിച്ചത്. ഭാഗവതത്തില്‍ (November 19, 2017)

ആത്മാവ് അറിവിന് വിഷയമാകുന്നില്ല

ആത്മാവ് അറിവിന്  വിഷയമാകുന്നില്ല

ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞയാള്‍ എപ്രകാരമായിരിക്കും അതേപറ്റി പറയുക. ശരിക്കും അറിഞ്ഞോ? കേനോപനിഷത്തിന്റെ രണ്ടാം ഖണ്ഡം ഈ കാര്യം ചര്‍ച്ച (November 19, 2017)

സുഭാഷിതം

ഭവന്തി നമ്രാസ്തരവഃഫലോദ്ഗമൈ- ര്‍ന്നവാംബുഭിര്‍ദൂര വിളംബിനോഘനാഃ അനുദ്ധതാസ്സല്‍ പുരുഷാസമൃദ്ധിഭിര്‍- സ്വഭാവ ഏഷൈവ പരോപകാരിണാം വൃക്ഷങ്ങള്‍, (November 19, 2017)

അനിര്‍വചനീയം പ്രേമസ്വരൂപം

പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിര്‍വചനങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമാണ്. അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും അളവുകള്‍ക്കപ്പുറമാണ്. അത് വാക്കുകള്‍കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല. (November 19, 2017)

ക്രോധത്തെ ജയിക്കുക

ക്രോധത്തെ ജയിക്കുക

ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെയും ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെയുമെല്ലാം മൂലകാരണം വ്യക്തിമനസ്സിലെ വിദ്വേഷമാണ്. ക്രോധമെന്നത് അന്ധകാരം (November 19, 2017)

മഹാദുഃഖത്തെ ഒഴിവാക്കാന്‍ മഹാതീര്‍ത്ഥയാത്ര

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വേര്‍പിരിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും ഭഗവത് വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓര്‍ത്തോര്‍ത്ത് അര്‍ജ്ജുനന്‍ ഏങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു. ഹേ, (November 18, 2017)

മാസങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും

ചിങ്ങം നിലമ്പൂര്‍ കെ.ആര്‍.സി മലയാള കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ചിങ്ങമാസം മുതലാണ്. ഈ മാസത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വര്‍ണപ്രഭ വിതറി (November 18, 2017)

ഷഡര്‍ഭകര്‍ ദേവകീനന്ദനരായി

ഷഡര്‍ഭകര്‍ ദേവകീനന്ദനരായി

‘മരീചി പുത്രന്മാരുടെ കഥ ദേവീഭാഗവതത്തിലാണ് വിവരിക്കുന്നത്, എന്നല്ലേ?’ മുത്തശ്ശി തിരക്കി. ‘അതെ-‘ മുത്തശ്ശന്‍ ആ കഥയിലേക്ക് കടന്നു: (November 18, 2017)

വാക്കുകൊണ്ട് വിവരിക്കാനാവാത്തത് ബ്രഹ്മം

അടുത്ത അഞ്ചു മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നാല് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ക്രമത്തില്‍ മറുപടി പറയുന്നു. യദ് വാചാനഭ്യുദിതം യേന വാഗഭ്യുദ്യതേ (November 18, 2017)

ദേവകിയും വസുദേവനും തടങ്കലില്‍

ദേവകിയും വസുദേവനും തടങ്കലില്‍

ഭജനം തുടങ്ങാന്‍ നേരം മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു: ‘കിളിപ്പാട്ടില്‍ വസുദേവരുടെ ചിന്ത വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഇന്നലെ രാത്രി അത് പലവട്ടം (November 17, 2017)

പരിപോഷണത്തിന്റെ കലപരിപോഷണത്തിന്റെ കല

നാം ഓരോരുത്തരും വീട്ടിലായാലും ജോലി സ്ഥലത്തായാലും ഒന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊന്നിനെ പരിലാളിക്കുന്നവരാണ്. ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാം? (November 17, 2017)

ആത്മതത്ത്വം അനുഭവിച്ചറിയുക

ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിയാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇനി പറയുന്നു.ന തത്ര ചക്ഷുര്‍ ഗച്ഛതി ന വാഗ്ഗച്ഛതിനോമനഃന (November 17, 2017)

ഉമ്മം

ഉമ്മം

ശാസ്ത്രീയനാമം: Datura stramonium സംസ്‌കൃതം: കനക തമിഴ്: ഉമ്മത്തൈ എവിടെ കാണാം. ഇന്ത്യയിലുടനീളം കാണാം. മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. വെളുത്ത ഉമ്മം. ഇതിന്റെ (November 17, 2017)

സുഭാഷിതം

രത്നൈര്‍മഹാബ്ധേ സ്തുതുഷുര്‍ന ദേവാ ന ഭേജിരേ ഭീമവിഷേണ ഭീതിം സുധാം വിനാ ന പ്രയയുര്‍വിരാമം ന നിശ്ചിതാര്‍ത്ഥാദ്വിരമന്തി ധീരാഃ ദേവന്മാര്‍, (November 17, 2017)

ഗണേശനെ അപമാനിക്കാനോ ധനേശ സല്‍ക്കാരം?

ഗണേശനെ അപമാനിക്കാനോ ധനേശ സല്‍ക്കാരം?

മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കുബേരന്‍ ഗണേശനുവേണ്ടി വിരുന്നൊരുക്കി. നാട്ടാരാരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തില്‍ വിപുലങ്ങളായിട്ടുള്ള (November 16, 2017)

എല്ലാത്തിനും ആധാരമാകുന്നത് ശക്തിയുടെ പ്രേരണ

കേനേഷിതം പതതി പ്രേഷിതം മനഃ കേനപ്രാണഃ പ്രഥമഃ പ്രൈതിയുക്തഃ കേനേഷിതാം വാചമിമാം വദന്തി ചക്ഷുഃ ശ്രോതം ക ഉ ദേവോയുനക്തി ശിഷ്യന്റെ നാലു (November 16, 2017)

പ്രഭാത ഭക്ഷണം

ആചാരമനുസരിച്ചുതന്നെ- ഭാരതീയര്‍ സസ്യാഹാര രീതി അനുശാസിച്ചിരുന്നു. പ്രഭാതത്തില്‍ കഞ്ഞിയും നെയ്യും മറ്റേതെങ്കിലും സസ്യ-പയര്‍ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു (November 16, 2017)

ദേവകീ പരിണയം

ദേവകീ പരിണയം

ഭജനമണ്ഡപത്തില്‍ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ധ്യാനനിരതരായിരുന്നു. ധ്യാനത്തില്‍നിന്നുണര്‍ന്ന മുത്തശ്ശന്‍ ഭക്തിപൂര്‍വം വ്യാസപീഠത്തിലെ (November 16, 2017)

ഭൂമീദേവിക്ക് സാന്ത്വനം

ഭൂമീദേവിക്ക് സാന്ത്വനം

സന്നിധിയിലെ തിരക്ക് വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കാന്‍ പോന്നു. കുറേനേരം കാത്തുനിന്നതിനുശേഷമാണ് തൊഴാനായത്. രണ്ടുപേരും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കണ്‍നിറയെ (November 15, 2017)

കേനോപനിഷത്ത്

കേനോപനിഷത്ത്

സാമവേദത്തിലെ തലവകാര ബ്രാഹ്മണത്തിലെ ഒന്‍പതാം അധ്യായമാണ് കേനോപനിഷത്ത്. ആദ്യ എട്ട് അധ്യായങ്ങളില്‍ അനുകരണ ശുദ്ധിക്കായുള്ള യാഗാദി കര്‍മങ്ങളും (November 15, 2017)

അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍

അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍

ആര്‍ഷഭാരത സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒട്ടേറെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ് (November 15, 2017)

സുഭാഷിതം

ഖാര്‍വാടോ ദിവസേശ്വരസ്യ കിരണൈഃസംതാപിതേ മസ്തകേവാഞ്ഛന്തേശമനാതപംദ്രുതഗതിസ്ഥാലസ്യമൂലംഗതഃതത്രാപ്യസ്യ മഹാഫലേന പതതഭഗ്നം സശബ്ദം ശിരഃപ്രായോ (November 15, 2017)

അറിവുകൊണ്ട് നേടുക

അറിവുകൊണ്ട് നേടുക

പലതും നേടണമെന്നുള്ള കൊതിക്കനുസരിച്ച് കര്‍മ്മം ചെയ്യലും അതുകൊണ്ട്  കര്‍മ്മഫലം സ്വന്തമാക്കലും ഒന്നുമല്ല ശരിക്കും ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. (November 15, 2017)

വിഷ്ണുവിന്റെ ആധ്യാത്മികാര്‍ഥം

വിഷ്ണുവിന്റെ ആധ്യാത്മികാര്‍ഥം

വിഷ്ണുദേവതാസങ്കല്‍പത്തിന്റെ ആധിദൈവികമായ അര്‍ഥതലങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മുന്‍ ലേഖനത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ (November 14, 2017)

സുഭാഷിതംസുഭാഷിതം

 അകരുണത്വമകാരണവിഗ്രഹഃപരധനേ പരയോഷിതി ച സ്പൃഹാസജനബന്ധുജനേഷ്വിസിഷ്ണുതാപ്രകൃതിസിദ്ധമിദം ഹി ദുരാത്മനാം. ദയയില്ലാതിരിക്കുക, അകാരണമായി (November 14, 2017)

ഒരിക്കലെടുത്ത് ഭജിക്കാം

അന്നും പതിവുപോലെ തൃപ്പുകയ്ക്ക് നേമവെടി കേട്ടനേരം മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും നാമം ചൊല്ലല്‍ നിര്‍ത്തി. മാത്രനേരം ഇരുവരും ധ്യാനം കൊണ്ടു; (November 14, 2017)

മണ്ഡലകാലം കൃഷ്ണഭജനകാലം

മണ്ഡലകാലം കൃഷ്ണഭജനകാലം

മധ്യകേരളത്തിന്റെ നീലാകാശം മേലാപ്പുചാര്‍ത്തിയിരുന്ന ഒരു നാട്ടിന്‍പുറം. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള ഓടുമേഞ്ഞ ഒരു പഴയവീട്ടിലെ ചെത്തിത്തേയ്ക്കാത്ത (November 13, 2017)

സുഭാഷിതം

കര്‍ത്ഥിതസ്യാപി ഹി ധൈര്യവൃത്തേര്‍- ന്ന ശക്യതേ ധൈര്യഗുണം പ്രമാര്‍ഷ്ടും അധോമുഖസ്യാപി കൃതസ്യ വഹ്നേര്‍- ന്നാധശ്ശിഖാ യാതി കദാചിദേവ ധീരനായ (November 13, 2017)

ബുധനാഴ്ച വ്രതം (ബുധവാര വ്രതം)

ബുധനാഴ്ച വ്രതം (ബുധവാര വ്രതം)

വെളുത്തപക്ഷ ബുധന്‍ മുതല്‍ ഏഴു ബുധനാഴ്ചകളില്‍ ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം. സര്‍വ്വാഭീഷ്ട സിദ്ധിക്കായി നടത്തുന്നതാണിത്. രാവിലെ സ്‌നാനാദികള്‍ക്ക് (November 13, 2017)

മേല്‍പുത്തൂരിന്റെ നാരായണീയം ശ്രുതി

നാരായണീയത്തിന്റെ ശില്‍പമെന്താണ്? ആദ്യമായും അവസാനമായും ഇതൊരു കാവ്യമാണ്. മഹാകാവ്യലക്ഷണം നാരായണീയത്തിലാരോപിക്കാന്‍ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. (November 13, 2017)

വിജ്ഞനിലെ അലൗകികത്വം ലോകരതത്വം

വിജ്ഞനിലെ അലൗകികത്വം  ലോകരതത്വം

ജനങ്ങള്‍ ഭിന്നപ്രകൃതിക്കാരാണ്. ഇവരെ നിന്ദിയ്ക്കയോ സ്തുതിയ്ക്ക യോ ചെയ്യാറില്ലത്രെ. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ, ആത്മൈക്യം സിദ്ധിക്കട്ടെ, (November 13, 2017)

നിരന്തരസ്മരണമാണ് ഭക്തി

നിരന്തരസ്മരണമാണ് ഭക്തി

നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നാനാവശങ്ങളും ഒന്നോടൊന്നിണക്കി വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ നമുക്കെല്ലാപേര്‍ക്കും ഈ ജന്മം സാധ്യമല്ല. എന്നാല്‍ (November 12, 2017)

വ്രതം

വ്രതം

ഞായറാഴ്ച വ്രതം (രവിവാരവ്രതം) ആദിത്യ ഭഗവാനെ പ്രത്യേകമായി ആരാധിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഞായറാഴ്ച. ചൊറി, ചിരങ്ങ് തുടങ്ങിയ ത്വക് സംബന്ധമായ വ്യാധികള്‍ (November 12, 2017)

അഗ്രേപശ്യാമി

അബോധപൂര്‍വമായി തനിക്ക് പതിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വെറുമൊരഭിധാനത്തിന് അപാരമായ കാവ്യസംസാരത്തില്‍ ഒരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രശോഭയുണ്ടാവുക. നരന്‍ (November 11, 2017)

വ്രതങ്ങള്‍

ഹൈന്ദവ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് വ്രതങ്ങള്‍. ശരീരം, മനസ്, വാക്ക്, ചിന്ത എന്നിവയുടെ വിശുദ്ധിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍. (November 11, 2017)

ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും

ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും

മക്കളേ, മക്കളേ,  ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുക്കന്മാര്‍ പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനു ബുദ്ധിയെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതു കാണാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിയില്ലാതെ (November 11, 2017)

മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ പുണ്യം തേടി

മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ പുണ്യം തേടി

പ്രകൃത്യാരാധനയുടെ മകുടോദാഹരണമായ സര്‍പ്പാരാധന മാനവ സംസ്‌ക്കാര വികാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിലെവിടെയോ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് (November 11, 2017)

നാഗാരാധനയുടെ മന്ദാരശാല

നാഗാരാധനയുടെ മന്ദാരശാല

ഭാരതത്തിലെ നാഗാരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ബൃഹത്തും പുരാതനവുമായ സങ്കേതമാണ് മന്ദാരശാല എന്ന പൂര്‍വ്വനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണാറശാല. (November 11, 2017)

പ്രകാശസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാന്‍

പ്രകാശസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാന്‍

സാധകന്റെ അവസാനകാലത്തെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് മന്ത്രങ്ങള്‍. ആദിത്യമണ്ഡലത്തിലെ സത്യാത്മാവിനോടുള്ള (November 10, 2017)

അപരാധത്തില്‍നിന്ന് നിരാശയിലേക്ക്

ഭഗവാനെക്കാണാന്‍ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയ അര്‍ജ്ജുനന്‍ ഏറെ വൈകീട്ടും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ജ്യേഷ്ഠനായ ധര്‍മപുത്രര്‍ അതേക്കുറിച്ചാലോചിച്ചു (November 10, 2017)

ഈശ്വരമുല്ല

ഈശ്വരമുല്ല

ശാസ്ത്രീയ നാമം: Aristo-lochia indica സംസ്‌കൃതം: ഈശ്വരമുല്ല, ഗരുഡക്കൊടി തമിഴ്: പാമ്പ് കരളകം, ഈശ്വരമുല്ല എവിടെകാണാം: ഇന്ത്യയിലെവിടേയും കാണാം. വിഷ (November 10, 2017)

പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഉള്ള കല

അഭ്യസ്തവിദ്യനല്ലാത്ത വ്യക്തിയില്‍നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ആരെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ നിരന്തരം (November 10, 2017)

സ്‌നാനതര്‍പ്പണം

സ്‌നാനതര്‍പ്പണം

കുളി കഴിഞ്ഞയുടനെ കുളത്തില്‍നിന്നും ഏതാനും കൈക്കുമ്പിള്‍ വെള്ളമെടുത്ത് സൂര്യന് തര്‍പ്പണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്രമോ പുരുഷസൂക്തമോ (November 9, 2017)

ഭഗവത്ഭക്തിയുണ്ടാകുവാന്‍ ഉപായങ്ങള്‍

കാമം, ലോഭം, മോഹം മുതലായവ ചെറുതിരകളെപ്പോലെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ക്രമേണ അതൊരു കടലായി മാറാം എന്ന് മനോഹരമായ മന്ത്രം- ‘തരംഗായിതാ അപി മേ സംഗാത (November 9, 2017)

അഹിംസയാണ് ധര്‍മ്മം

യാഗാഗ്‌നി മനുഷ്യനെ വലയം ചെയ്യുന്ന പാപപഞ്ജരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ ജ്ഞാനം നിര്‍മലമാകുന്നു. നിര്‍വ്വാണം നേരിട്ടു കിട്ടുകയും (November 9, 2017)

അമൃതത്വം പ്രാപിക്കാൻ

അമൃതത്വം പ്രാപിക്കാൻ

ആറും ഏഴും മന്ത്രങ്ങള്‍ ആത്മദര്‍ശനത്തെ പറയുന്നു. പരമാത്മതത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് ഏകത്വദര്‍ശനം ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ (November 9, 2017)

അറിയേണ്ടത് അവനവന്റെ സ്വഭാവം

അറിയേണ്ടത് അവനവന്റെ സ്വഭാവം

  ദേശകാലാതീതനാണ് ഞാന്‍ എന്നതാണ് വാസ്തവം. ധ്യാനിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ സമയം കണ്ടെത്തണം. അത് നാം നമ്മോടു ചെയ്യുന്ന നീതിയാണ്. ദേശകാലാതീതമായ (November 8, 2017)

Page 1 of 185123Next ›Last »