ഹോം » സംസ്കൃതി

ദാനം എന്ന സദ്ഗുണം

ദാനം എന്ന സദ്ഗുണം

പണ്ടത്തെ കഥയാണ്- ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാലനുമെല്ലാം ഉള്ള കാലം. ഓരോരുത്തരും ജാത്യാചാരം പാലിച്ചുജീവിച്ചിരുന്ന കാലം. അന്നൊരിക്കല്‍ ഒരു കശാപ്പുകാരന്‍ (May 28, 2017)

സ്തുതികള്‍

വിഷ്ണുസ്തുതി ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണുംശശിവര്‍ണ്ണം ചതുര്‍ഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്‌സര്‍വ്വവിഘ്‌നോപശാന്തയേ ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനംപത്മനാഭം (May 28, 2017)

കര്‍മ്മയോഗമെന്നാല്‍ എന്ത്?

കര്‍മ്മയോഗമെന്നാല്‍  എന്ത്?

കര്‍മ്മരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ലോകം മുഴുവന്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. എന്തിനുവേണ്ടി? മുക്തിക്കുവേണ്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി. (May 28, 2017)

അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ വിവരിക്കുന്നു (9-12)

അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ വിവരിക്കുന്നു (9-12)

ഭഗവാന്റെ പരമമായ തത്വം അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും തിരസ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പണ്ഡിതമാനികളുടെ (May 28, 2017)

എടുക്കലും കൊടുക്കലും

എടുക്കലും കൊടുക്കലും

മക്കളേ, ഭാരതത്തിനൊരു മഹത്തായ ഭൂതകാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുകാരണം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന യജ്ഞസംസ്‌കാരമാണ്. സമഷ്ടിയുടെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കി (May 28, 2017)

ശരീരരക്ഷണം കര്‍ത്തവ്യം

ശരീരരക്ഷണം കര്‍ത്തവ്യം

ലോകോളപി താവദേവകിന്തു ഭോജനാദി വ്യാപാരസ്ത്വാശരീരധാരണാവിധി കാമനകളേയും കര്‍മങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കണം. ലൗകിക കര്‍മങ്ങളെല്ലാം വിടാം. എന്നാല്‍ (May 28, 2017)

ഗുരുവിലെത്തുന്ന ശിഷ്യർ

ഗുരുവിലെത്തുന്ന ശിഷ്യർ

ശിഷ്യരോട് സംവദിക്കുകയും അവരുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നാണ് ഗുരു ശിഷ്യര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കാമെന്ന് (May 27, 2017)

വിഗ്രഹത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആര്

സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് നോക്കുക. മുപ്പതുവര്‍ഷം മുമ്പത്തെ സംഭവമാണ്. പാലക്കാട് പേരുകേട്ട ഒരു വ്യാപാരി (May 27, 2017)

യഥാർത്ഥ തീർത്ഥപാദർ

കാല്‍പനിക കാന്തി കലര്‍ന്ന ദുരന്തമാണ് സംന്യാസമെന്ന് സമകാലീന ലോകം സംശയിച്ചാല്‍, അതില്‍ തെറ്റുപറയാനാവില്ല. ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ (May 27, 2017)

നല്ല കേള്‍വിക്കാരനാകണം

നല്ല കേള്‍വിക്കാരനാകണം

നല്ലൊരു വാഗ്മി നല്ലൊരു ശ്രോതാവുമായിരിക്കും. കുറച്ചു സംസാരംകൊണ്ട് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നവനാണ് വാഗ്മി. (May 26, 2017)

അനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പാഠം

അനുഭവങ്ങള്‍  നല്‍കുന്ന പാഠം

  നമുക്കിന്നും പണ്ടത്തെപ്പോലെ സ്വര്‍ണക്കൊടിമരവും സ്വര്‍ണ്ണപ്പലക്കും വേണം. പോരാ, ശ്രീകോവില്‍ തന്നെ സ്വര്‍ണം പൂശണം. മറുവശത്ത് അതുപോലെയുള്ള (May 26, 2017)

ശിവധ്യാനം

ശിവധ്യാനം

ശങ്കരധ്യാനപ്രകാരം ഗ്രഹിക്ക നീ തിങ്കള്‍ കലാഞ്ചിതം കോടീര ബന്ധനം ഗംഗാഭുജംഗവും,നെറ്റിത്തടം തന്നി ലംഗജന്മാവിനെച്ചുട്ടോരു നേത്രവും, (May 26, 2017)

ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ യോഗൈശ്വര്യം (9-11)

ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ യോഗൈശ്വര്യം (9-11)

എന്റെ പ്രഭാവം എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം ‘വീക്ഷണം’ നോട്ടംകൊണ്ട് അനേകകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ്, രുദ്രന്‍, (May 26, 2017)

മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യം

മനസ്സ് ചുമ്മാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നാണു എല്ലാവര്‍ക്കും പരാതി. വിചാരങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമാണ് മനസ്സ്. ആത്മാവിനോട് ചേര്‍ന്ന് നിന്നാലേ മനസ്സു (May 26, 2017)

ഹനുമാന്റെ രാമഭക്തി

രാമായണത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഹനുമാന്‍ രാക്ഷസരാജാവായ രാവണന്റെ തടവില്‍ നിന്നും ശ്രീരാമന്റെ പത്‌നി സീതാദേവിയെ കണ്ടെടുക്കാനുള്ള (May 25, 2017)

ചിന്തിച്ചു പ്രതികരിക്കാത്തവര്‍

ഇന്ന് ആ പ്രതാപവും കാലവും പോയതുകൊണ്ട് ചെലവിന്റെ ഇനങ്ങള്‍ പലതും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെങ്കിലും സ്വഭാവത്തില്‍ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല; ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് (May 25, 2017)

ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല ( 9-10)

ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല ( 9-10)

ഭഗവാന്‍ ആദ്യം ‘ഭൂതഗ്രാമം വിസൃജാമി’ (പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും ഞാന്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു) എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, ”ഉദാസീന വദ് ആസീനം” (May 25, 2017)

പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രജ്ഞാനം

പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രജ്ഞാനം

മഹതോമഹീയാന്‍ എന്നതിന്റെയര്‍ത്ഥം മഹത്തായതില്‍വച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായത് എന്നതാണ്. ഈ അതിമഹത്തായത് പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചം എന്നാല്‍ (May 25, 2017)

പ്രശ്‌നക്കാരനെ നേരെയാക്കാന്‍ വിഘ്‌നക്കാരന്‍

ചന്ദ്രന്റെ മുഖംമുഴുവന്‍ കരുവാളിച്ചിരിക്കുന്നു. താന്‍ കളങ്കമുള്ളവാനാണെന്ന് ചന്ദ്രന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ശരിയാണല്ലോ. എന്നെ ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞവന്‍ (May 25, 2017)

അളവുകോലാകുന്ന അഭിമാനവും ആഭിജാത്യവും

അളവുകോലാകുന്ന അഭിമാനവും ആഭിജാത്യവും

പണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലെ നിത്യദാനത്തിന് പുറമെയുള്ള ചിലവിനങ്ങള്‍ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയില്ലാത്ത കാലത്തുള്ളവയായിരുന്നു. അമ്പലങ്ങള്‍ (May 24, 2017)

കവിതിലകന്‍ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍

കവിതിലകന്‍ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍

  ലോകഗുരുവായ വ്യാസഭഗവാനും റാണി രാസമണിക്കും ഇന്ന് ലോകമാതാവായി ഹിമാലയശൃംഗത്തോളം ഉയര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന ദിവ്യജനനിയായ മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ (May 24, 2017)

സൗമ്യചൈതന്യയില്‍ നിന്ന് സമഗ്രാനന്ദയിലേക്ക്

സൗമ്യചൈതന്യയില്‍ നിന്ന് സമഗ്രാനന്ദയിലേക്ക്

‘വിണ്ണൊഴിഞ്ഞിട്ടും മിന്നിത്തിളങ്ങും താരങ്ങളായ്’ ചിലര്‍. ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍, മണ്ണില്‍ പിറന്ന താരകങ്ങളിലെ താരകമായി എക്കാലത്തും (May 24, 2017)

ഉദാസീനവദ് ആസീനം (9-9)

ഉദാസീനവദ് ആസീനം (9-9)

ഞാന്‍ ഉദാസീനനെപ്പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വാദിയുടെയും പ്രതിവാദിയുടെയും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെ സമര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്‌പോര് കണ്ടുകൊണ്ട് (May 24, 2017)

അന്യഥാ പാതിത്യാശങ്കയാ

അന്യഥാ പാതിത്യാശങ്കയാ

അനന്യതാഭാവത്തിലെത്തുന്നവര്‍ ആചാരം വിട്ടാലും പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അന്യഭാവം നിലനില്‍ക്കുന്നവര്‍ ചിട്ടകളും ആചാരങ്ങളും (May 24, 2017)

യഥാര്‍ത്ഥ സന്ന്യാസി ആരാണ്?

യഥാര്‍ത്ഥ സന്ന്യാസി ആരാണ്?

മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നാല് ആശ്രമങ്ങളായാണ് സനാതനധര്‍മം വിഭജിക്കുന്നത്. ഗുരുകുലത്തില്‍ വസിച്ച് വ്രതചര്യയോടെയുള്ള പഠന കാലയളവിനെ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം (May 23, 2017)

ഹിന്ദുദര്‍ശനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കൂ

ക്രിസ്ത്യന്‍ മുസ്ലിം മതങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി പള്ളികള്‍ പൊങ്ങിയപ്പോള്‍ അതുവരെയില്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ ഘടകം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ (May 23, 2017)

ഭഗവാന്റെ സങ്കല്‍പ്പശക്തി (9-7, 8)

കല്‍പക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍, അതായത് പ്രളയകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ ജന്തുക്കളും പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും (May 23, 2017)

ഗണേശ സ്തുതി

ഗണേശ സ്തുതി

ശ്രീ ഗണാധിപ നാഥാ ജയാ ജയ ആശ്രയം മമ നീയെ ഗജാനന കാത്തു നിന്‍പദതാരില്‍ വിളങ്ങണം ഗണാനാഥാ… വെള്ളിമാമല തന്നില്‍ വിളങ്ങുന്ന ശങ്കരാത്മജാ (May 23, 2017)

ശ്രീ ബ്രഹ്മ… പൂര്‍വ്വജന്മം

ശ്രീ ബ്രഹ്മ… പൂര്‍വ്വജന്മം

ചോദ്യം: ഞാന്‍ വെള്ളിയങ്കിരി മലയിലെ, അങ്ങയുടെ പൂര്‍വ്വ ജന്മമായിരുന്ന സദ്ഗുരു ശ്രീ ബ്രഹ്മ ശരീരമുപേക്ഷിച്ച സെവന്ത് ഹില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. (May 23, 2017)

സമൂഹത്തെ പരിഷ്‌കരിച്ച രാജാറാം മോഹന്‍ റോയ്

സമൂഹത്തെ പരിഷ്‌കരിച്ച രാജാറാം മോഹന്‍ റോയ്

  ഭാരത നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തില്‍ ബംഗാളിന് സവിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഭാരതത്തില്‍ ആദ്യമായി സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നത് ബംഗാളിലായിരുന്നല്ലൊ. (May 22, 2017)

ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍

ശമോ ദമസ്തപഃ ശൗചം സന്തോഷഃ ക്ഷാന്തിരാര്‍ജവം ജ്ഞാനം ദയാച്യുതാത്മത്വം സത്യം ച ബ്രഹ്മലക്ഷണം ശൗര്യം വീര്യം ധൃതിസ്‌തേജ- സ്ത്യാഗ ആത്മജയഃ (May 22, 2017)

ജീവിക്കുകയും വളരുകയും വേണം

ഒരിക്കല്‍ അലറിപ്പാഞ്ഞുവരുന്ന ലോറി കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവര്‍ പറഞ്ഞു ‘അപകടം വരാതിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പോരാ, അയാളും (May 22, 2017)

മനസ്സും നിശ്ചലതയും

  നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഭാരതത്തിന് കഴിഞ്ഞത് ആത്മജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ടാണ്. വേദങ്ങളിലും (May 22, 2017)

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്‍പര്യത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു (9-6)

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്‍പര്യത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു (9-6)

ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിപുലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശം. ആകാശത്തില്‍ വായു അഥവാ കാറ്റ് നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ്. വായു: ആകാശം സ്ഥിതഃ’. ആ (May 21, 2017)

ഉദാരതയും മുൻകരുതലും

1200 വര്‍ഷത്തെ നീണ്ട അടിമത്തത്തില്‍ നിന്ന് ഭാരതം ഉണരുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് സോമനാഥം എന്നാണ് പ്രഥമരാഷ്ട്രപതിയായ ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് (May 21, 2017)

ഈശ്വരാനന്ദസ്വാമികൾ 

”ആകാരഗുണം. തികഞ്ഞ വടിവൊത്ത സുന്ദരശരീരം. സുവര്‍ണ്ണ വര്‍ണം. ചേതസ്സുമാകര്‍ഷകമായ പുഞ്ചിരി. അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും ചേര്‍ന്ന വാക്കും (May 21, 2017)

ജഞാനയോഗം

ജഞാനയോഗം

മക്കളെ, ദുഃഖവും നിരാശയും പേറിയാണ് നമ്മളില്‍ അധികം പേരും ഇന്നു ലോകത്തു ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും വരാന്‍പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും (May 21, 2017)

അറിയേണ്ടത് ഗുരുതത്ത്വം

അറിയേണ്ടത് ഗുരുതത്ത്വം

ബോധം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഋഷിമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതികമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും ലോകജീവിതത്തെ (May 20, 2017)

മന്ത്രങ്ങള്‍

കിരാതമൂര്‍ത്തി ധരാധരശ്യാമളാംഗം ചുരികാ ചാപ ധാരിണം കിരാതവപുഷം വന്ദേ പരാത്മാനമീശ്വരം അശ്വത്ഥസ്‌തോത്രം മൂലതോ ബ്രഹ്മരൂപായ മദ്ധ്യതോ (May 20, 2017)

ഭൗതികവസ്തുക്കളൊന്നും എന്നോട് ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്നില്ല (9-5)

ഭൗതികവസ്തുക്കളൊന്നും എന്നോട് ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്നില്ല (9-5)

ഭൂതാനി ന ച മത്സഥാനി എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും-കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് മുതല്‍ കീടങ്ങള്‍ വരെയുള്ള ചരാചരങ്ങളും എന്നെ (May 20, 2017)

പരിഹാരം ചട്ടങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം

പരിഹാരം ചട്ടങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം

ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഭയാശങ്കകള്‍ക്ക് മറ്റൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാരണവുമുണ്ട്. അത് സ്വല്‍പംകൂടി ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. (May 20, 2017)

എന്റെ അചിന്ത്യ മഹത്വം പറയാം, കേള്‍ക്കൂ (9-4)

എന്റെ അചിന്ത്യ മഹത്വം  പറയാം, കേള്‍ക്കൂ (9-4)

  എന്റെ സ്വരൂപം നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് കാണാനോ, ചെവികൊണ്ട് എന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ സര്‍വോത്കൃഷ്ടമായ ഭാവത്തെപ്പറ്റി യഥാരൂപം (May 19, 2017)

ദയനീയസ്ഥിതി മാറി

ദയനീയസ്ഥിതി മാറി

  അഞ്ചാമത്തെഉപകരണമാണ് ക്ഷേത്രം. അവിടെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വിലക്കുള്ളത്. നിവേദിതയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഓര്‍ക്കുക-ഹിന്ദുധര്‍മത്തിന്റെ (May 19, 2017)

ഈശ്വരന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍

ഈശ്വരന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍

  പരമവും പരാത്പരവുമായ ദിവ്യപ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിവരിപ്പാന്‍ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയ്ക്കു കഴിവില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഭാവനാശക്തി പരമാവധിയോളം (May 19, 2017)

മന്ത്രങ്ങള്‍

മഹാലക്ഷ്മി ശ്രീ ശാംഘ്രിഭക്തിം ഹരിദാസ ദാസ്യം പ്രപന്ന മന്ത്രാര്‍ത്ഥ ദൃഢൈക നിഷ്ഠാം ഗുരോഃ സ്മൃതിം നിര്‍മ്മലബോധ ബുദ്ധിം പ്രദേഹി മാതഃ (May 19, 2017)

കാരണവന്മാരുടെ തെറ്റുകളും നാം തിരുത്തണം

കാരണവന്മാരുടെ തെറ്റുകളും  നാം തിരുത്തണം

  ചിലര്‍ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് തുടര്‍ന്നുവന്ന ആചാരമാണ് ഞാനും തുടരുന്നത്. അപ്പൂപ്പന്‍ കോഴിയെ വെട്ടിയും (May 19, 2017)

അനന്യതാബോധം തന്നെ ലക്ഷ്യം

ഭവതുനിശ്ചയദാര്‍ഢ്യാദൂര്‍ദ്ധ്വം ശാസ്ത്രരക്ഷണം ശാസ്ത്രത്തെ ദുഷിക്കുകയാണോ നാരദഋഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പതിനൊന്നാം സൂത്രത്തിലെ ഉദാസീനത (May 18, 2017)

വൈതരണി കടത്തുന്നവർ

ഇന്ന് ഭാരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഹിന്ദുമത തത്വങ്ങളോടുള്ള താല്‍പ്പര്യവും ആഭിമുഖ്യവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ചില (May 18, 2017)

സർവ്വം ബ്രഹ്മമയം

സർവ്വം ബ്രഹ്മമയം

ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമെന്ന പ്രജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പുരുഷസൂക്തംപോലെയുള്ള അനവധി സൂക്തങ്ങളിലൂടെ വേദങ്ങള്‍ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. (May 18, 2017)

സരളവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഈ ഭക്തിയോഗം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? (9-3)

സരളവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഈ ഭക്തിയോഗം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? (9-3)

പുരുഷാഃ അശ്രദ്ദധാനാഃ മനുഷ്യര്‍ പൊതുവെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരാണ്. ലൗകിക-വൈദികധര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ക്കുപോലും ശ്രദ്ധ ഭാഗികമായിട്ടേ (May 18, 2017)

Page 1 of 169123Next ›Last »