ലേഖനങ്ങള്‍: ഗീതാദര്‍ശനം


വിഭൂതികള്‍ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല(10-42)

വിഭൂതികള്‍ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല(10-42)

അര്‍ജ്ജുനാ എല്ലാ വിഭൂതികളേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എളുപ്പമായ വഴി പറയാം. കേട്ടോളൂ!. കൃത്സ്‌നം ഇദം ജഗത് ഈ ലോകവും ദിവ്യലോകങ്ങളും അവയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന

ജിഗീഷതാംനീതിഃ അസ്മി (73)

ജിഗീഷതാംനീതിഃ അസ്മി (73)

പരീക്ഷകളിലോ, യുദ്ധങ്ങളിലോ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പലവഴികളും ഉപായങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനിടയുണ്ട്. അവ ധര്‍മ്മാനുസൃതവും അധര്‍മ്മാനുസൃതവുമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

10-35 സാമ്‌നാം ബൃഹത്‌സാമ അഹം (59)

10-35 സാമ്‌നാം ബൃഹത്‌സാമ അഹം (59)

വേദങ്ങളില്‍ വച്ച് സാമവേദം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത് എന്റെ വിഭൂതിയാണ് എന്ന് മുമ്പ് (10-22) പറഞ്ഞു. സാമവേദത്തില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ‘ബൃഹത് സാമം’ എന്ന ഗീതി ഭാഗം. ‘യം

സര്‍വ്വഹരഃ മൃത്യുഃ അഹം (49)

സര്‍വ്വഹരഃ മൃത്യുഃ അഹം (49)

മനുഷ്യര്‍ക്കും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും സസ്യലതാദികള്‍ക്കും വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കും -മൃത്യു അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ആറു അവസ്ഥകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ജനനം,

ദൈത്യാനാം പ്രഹ്‌ളാദഃ അസ്മി (34)

ദൈത്യാനാം പ്രഹ്‌ളാദഃ അസ്മി (34)

കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ ദിതീദേവിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യന്മാര്‍. അവര്‍ രണ്ടുപേരും ആസുര സ്വഭാവികളാണ്. ഭഗവാന്‍ വരാഹമായിട്ടും നൃസിംഹമായിട്ടും അവതരിച്ച് ദിതിയുടെ

ആയുധാനാം വജ്രം അഹം (27)

ആയുധാനാം വജ്രം അഹം (27)

ദേവന്മാര്‍ക്കും ദേവിമാര്‍ക്കും വിവിധതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവയെ എപ്പോഴും അവര്‍ കയ്യില്‍ ധരിച്ച് നില്‍ക്കുന്നു. ആ ആയുധങ്ങള്‍ ഏതോ സ്വര്‍ണപ്പണിക്കാരോ വെള്ളിപ്പണിക്കാരോ.

സരസാം സാഗരഃ അസ്മി

സരസാം സാഗരഃ അസ്മി

പ്രകൃതി നിര്‍മിതങ്ങളും ഒഴുക്ക് ഇല്ലാത്തതുമായ സ്ഥിര ജലാശയങ്ങളെയാണ് സരസ്സുകള്‍ എന്നു പറയുന്നത്. ഭാരതത്തില്‍ പുഷ്‌കരം, ബിന്ദു, സരസ്സ് തുടങ്ങിയ അനേകം സരസ്സുകളുണ്ട്. അവയില്‍

(10-24) പുരോധസാം മുഖ്യം ബൃഹസ്പതി (13)

(10-24) പുരോധസാം മുഖ്യം ബൃഹസ്പതി (13)

പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതഭൂമിയില്‍ രാജാക്കന്മാര്‍ പ്രജകളെ സ്വന്തം മക്കളെയെന്നപ്പോലെ സ്‌നേഹത്തോടെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഭരണകാര്യവും വൈദികയജ്ഞങ്ങളും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും

വിഭൂതിയും യോഗവും വിസ്തരിച്ചുതന്നെ ഉപദേശിച്ചുതരണം (10-18)

വിഭൂതിയും യോഗവും വിസ്തരിച്ചുതന്നെ ഉപദേശിച്ചുതരണം (10-18)

കൃഷ്ണാ അങ്ങ് ജനാര്‍ദ്ദനനാണ് – ”ജനം” എന്ന വാക്കിന് ജനിക്കുക സ്വഭാവമായിട്ടുള്ളത് എന്നര്‍ത്ഥം. ”അര്‍ദ്ദനം” എന്ന വാക്കിന് വ്യാപിക്കുക എന്നര്‍ത്ഥം. അപ്പോള്‍ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍

പരമം പവിത്രം ഭവാന്‍

പരമം പവിത്രം ഭവാന്‍

കൃഷ്ണാ, അങ്ങുതന്നെയാണ് ശുദ്ധീകരണ കര്‍മ്മഫലവും കര്‍മ്മവാസനകളും നശിപ്പിച്ച് ജീവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വസ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാല്‍, ഭഗവാനില്‍നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന

ഞാന്‍ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കും (10-17)

ഞാന്‍ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കും (10-17)

നിരന്തരം എന്റെ കഥകളും നാമങ്ങളും ജ്ഞാനവും കേട്ടും, കീര്‍ത്തിച്ചും എന്നെസ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സേവിച്ചും കൊണ്ട്, ഓരോനിമിഷവും ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ

എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര്‍ എന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും (10-9)

എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര്‍ എന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും (10-9)

മച്ചിത്താ- അവരുടെ ചിത്തം പൂര്‍ണമായി എന്നില്‍തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കും. സര്‍വേശ്വരനായ എന്നെ മാത്രമേ അവരുടെ ചിത്തത്തില്‍ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. മദ്ഗതപ്രാണാഃ -ഈ പദം ശങ്കരാചാര്യര്‍

എന്റെ വിഭൂതിയും യോഗവുംഅറിഞ്ഞാല്‍ (10-7)

എന്റെ വിഭൂതിയും യോഗവുംഅറിഞ്ഞാല്‍ (10-7)

  ഈ വിഭൂതികളെയും അവയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന എന്റെ ചൈതന്യത്തെയും- ഇവ ഈ അധ്യായത്തില്‍തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്- വിചിന്തനംചെയ്ത് അറിയുന്നവന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ

ഭഗവാന്‍ ദുര്‍ഗുണങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചുവോ?

ദുര്‍ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലെ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. രാ്രതി, ഇരുട്ടു ഇവയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, പകലിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും ആവശ്യം വരുന്നത്. അഗ്‌നികുണ്ഡത്തില്‍ തീകത്തി

ധര്‍മ്മാനുസൃതമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍

ധര്‍മ്മാനുസൃതമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍

19) യശഃ -മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്താല്‍ ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രശംസ ലഭിക്കും.’ധര്‍മ്മാനുസൃതമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്താല്‍ ധര്‍മ്മനിഷ്ഠന്മാര്‍ വാഴ്ത്തും. വൈദികകര്‍മ്മങ്ങള്‍

ദാനം നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ക്ക്

ദാനം നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ക്ക്

16) തുഷ്ടി:- ഭൗതികസുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല. അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കിട്ടിയ സുഖഭോഗങ്ങള്‍ പ്രസാദമാണെന്ന ബോധത്തോടെ

എന്റെ ലോകമഹേശ്വരത്വം വിശദീകരിക്കാം

എന്റെ ലോകമഹേശ്വരത്വം വിശദീകരിക്കാം

(10- 4, 5) ജീവജാലങ്ങളുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ സകലമനോഭാവങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയും എന്നില്‍നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. ജീവന്മാരുടെ പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മവാസന അനുസരിച്ച് അവര്‍ക്കിഷ്ടമുള്ളവ

എന്റെ പ്രഭാവം ഞാന്‍തന്നെ പറയാം

എന്റെ പ്രഭാവം ഞാന്‍തന്നെ പറയാം

എന്റെ അവതാരങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തികളും വിഭൂതികളും പ്രകൃഷ്ടമാണ്; ലൗകികരീതി അനുസരിച്ചല്ല. എന്റെ പ്രഭാവം- ഉത്പത്തി- ജീവന്മാരെപ്പോലെ കര്‍മ്മ ഫലം നിമിത്തം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ

ദുഷ്‌കുലത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കും ഭക്തിമാര്‍ഗത്തിലേക്ക് വരാം (9-32)

ദുഷ്‌കുലത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കും ഭക്തിമാര്‍ഗത്തിലേക്ക് വരാം (9-32)

”സുസുഖം കര്‍ത്തും”- ഭക്തിയോഗാനുഷ്ഠാനവും ഭഗവത്തത്ത്വജ്ഞാനം നേടുക എന്നതും വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്ന് രണ്ടാം ശ്ലോകത്തില്‍ പറഞ്ഞത് വിവരിക്കുന്നു. ജനിച്ചതിനുശേഷം

അനന്യഭാക് മാം ഭജതേ

അനന്യഭാക് മാം ഭജതേ

യാഗം, യോഗം, ധ്യാനം മുതലായ ആത്മീയ കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഭാഗഭാക്കാകാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലാതെ സുദുരാചാരന്മാരായവര്‍ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി യോഗം എന്ന ഈ രാജമാര്‍ഗ്ഗം മുന്നേറാന്‍ വേണ്ടിവരാം.

എന്റെ ഭക്തിയുടെ പ്രഭാവം അചിന്ത്യവും അലൗകികവുമാണ്; കേള്‍ക്കൂ! (9-30)

ഭഗവാന്‍ സ്വയം ഈ അധ്യായത്തിന് ‘രാജവിദ്യ’ എന്നുപേര്‍ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തത്വവിജ്ഞാനം എന്ന സൂര്യനില്ലെങ്കില്‍ ഒരു വിദ്യയും നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ പ്രകാശിക്കുകയില്ല.

ഞാന്‍ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെപോലെയാണ്

ഞാന്‍ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെപോലെയാണ്

എന്നെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ എന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചും, നാമങ്ങളും ലീലകളും കീര്‍ത്തിച്ചും എന്നെ പൂജിച്ചും സംസ്‌കരിച്ചും വൈദിക ലൗകികര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുംവിധം

ഭഗവാന് ഭക്തരോടും അല്ലാത്തവരോടുമുള്ള ഭാവമെന്ത്? (9-29)

ഭഗവാന് ഭക്തരോടും അല്ലാത്തവരോടുമുള്ള ഭാവമെന്ത്? (9-29)

അഹം സര്‍വേഷു ഭൂതേഷു സമഃ ഞാന്‍ എല്ലാത്തരം ജീവികളോടും സമഭാവം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പുലര്‍ത്തുന്നത്. ”സുഹൃദം സര്‍വ്വഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി” (ഗീ- 5-29) (എല്ലാ പ്രാണികളുടെയും

ഭഗവാന് ആരാധനയായി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്‍ (9-28)

ഭഗവാന് ആരാധനയായി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്‍ (9-28)

ലൗകികവും വൈദികവുമായ എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും മനുഷ്യനെ പരമപദത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ ഊരാക്കുടുക്കിട്ടു കെട്ടിയിരിക്കയാണ്. ഇഷ്ടഫലങ്ങള്‍ തരുന്നതും അനിഷ്ടഫലങ്ങള്‍

ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്തവിധം ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക (9-27)

ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്തവിധം ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക (9-27)

”ഹോ! എന്തെല്ലാം ജോലികള്‍? ഭഗവാനെ ഓര്‍ക്കാന്‍ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല.” എന്ന് ആരും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാല ഒന്നടങ്ങീട്ട്. സമുദ്രസ്‌നാനം ചെയ്യാന്‍

ഭൂതാനി യാന്തിഭൂതേജ്യൊഃ

ഭൂതാനി യാന്തിഭൂതേജ്യൊഃ

തമഗുണ പ്രധാനമായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് യക്ഷസ്സുകളും രക്ഷസ്സുകളും പിശാചുക്കളും അവരെ ഭജിക്കുന്നവരും താമസഗുണ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അതു കാരണം ആ തമോദേവതകളെ ഞാന്‍ പൂജിക്കുന്ന ഭാവത്തോടെ

അന്യദേവതാഭക്തന്മാര്‍ എന്തുകൊണ്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? (9-23)

അന്യദേവതാഭക്തന്മാര്‍ എന്തുകൊണ്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? (9-23)

അന്യ ദേവതഭക്താഃ മറ്റു ദേവന്മാരില്‍ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്, ത്രയീവിദ്യയില്‍-കര്‍മ്മകാണ്ഡത്തിലെ യജ്ഞവിധാനങ്ങളില്‍ നിപുണന്മാരായ മീമാംസകന്മാര്‍. അവര്‍ സ്വന്തം ഉപാസ്യന്മാരായ

നിത്യാഭിയുക്താനാം തേഷാം

നിത്യാഭിയുക്താനാം തേഷാം

    എപ്പോഴും അവര്‍ ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവയില്‍ മുഴുകിനില്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ- യോഗക്ഷേമം വഹാമി യോഗവും ക്ഷേമവും ഞാന്‍ തന്നെ നിര്‍വഹിച്ചുകൊടുക്കും.

ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്‍ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു; ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു (9-22)

ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്‍ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു; ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു (9-22)

മഹാത്മാക്കളായ ഉത്തമഭക്തന്മാരുടെ ഭജനരീതി വിവരിക്കുന്നു. അനന്യാഃ- അവര്‍ അനന്യന്മാരാണ് അനന്യന്‍ എന്ന പദത്തിന് ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ പറയുന്ന അര്‍ത്ഥം- ”അപൃഥഗ് ഭൂതാഃ” എന്നാണ്;

അമൃതം ചമൃത്യുശ്ച അവാം

അമൃതം ചമൃത്യുശ്ച അവാം

  പാലാഴി കടയുമ്പോള്‍ ഭഗവാന്‍ ധന്വന്തരിമൂര്‍ത്തിയായി അവതരിച്ച്, ദേവന്മാര്‍ക്ക് അമൃതം കൊടുത്തു. ആ അമൃത്, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യാംശമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആ അമൃതിന്റെ രസബിന്ദുവാണ്

പ്രഭവഃ, പ്രലയഃ

പ്രഭവഃ, പ്രലയഃ

അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടെയും അവയിലെ സര്‍വപദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും ഉല്‍പത്തിയില്‍ ഭഗവാന്‍ വസിക്കുന്നു. നാശത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൈയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ധനം കിട്ടുമ്പോള്‍,

‘പിതാവും മാതാവും ഞാന്‍തന്നെ’

‘പിതാവും മാതാവും ഞാന്‍തന്നെ’

  ശ്ലോകം : 16 അഹാ മന്ത്രഃ യാഗകര്‍മത്തിലെ യാജ്ഞ്യാ, പുരോവാക്യ തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, വിവിധ ദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹോമങ്ങളിലും പൂജകളിലും ജപിക്കുന്ന

മറ്റു ചിലരുടെ ഭജനപ്രകാരങ്ങളും പറയുന്നു ( 9-15)

മറ്റു ചിലരുടെ ഭജനപ്രകാരങ്ങളും പറയുന്നു ( 9-15)

ഭക്തിയുടെ പരിപൂര്‍ണാവസ്ഥയില്‍ എത്താന്‍ കഴിയാത്ത രണ്ടാംതരം ഭക്തന്മാരെപ്പറ്റി ഏഴാം അധ്യായം 16-ാം ശ്ലോകത്തില്‍ ”ആര്‍ത്തോ ജിജ്ഞാസുരര്‍ഥാര്‍ഥീ ജ്ഞാനീച” എന്ന ഭാഗത്തില്‍

യതന്തഃ ച പ്രയത്‌നം ചെയ്യും

യതന്തഃ ച പ്രയത്‌നം ചെയ്യും

ഭഗവാനെ അര്‍ച്ചിക്കാനും വന്ദിക്കാനും സ്തുതിക്കാനും പ്രയത്‌നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന് ക്ഷേത്രം പണിയാനും ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ശുചീകരിക്കാനും ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് ഭഗവാനെ

ഭജനത്തിന്റെ സ്വരൂപം വിവരിക്കുന്നു (9-14)

ഭജനത്തിന്റെ സ്വരൂപം വിവരിക്കുന്നു (9-14)

ഭക്ത്യാ-ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി പ്രവാഹം മൂലം അവര്‍ക്ക് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാതെ ക്ഷണനേരം പോലും ജീവിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ

മോഘ ജ്ഞാനാഃ

മോഘ ജ്ഞാനാഃ

ലൗകിക വസ്തുക്കളുടെ ജ്ഞാനം പോലും, നാം തുടരുന്ന വഴി തെറ്റില്ലാത്തതാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ, യഥാര്‍ത്ഥ ജ്ഞാനമാവുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായി, കഥകളിയെപ്പറ്റി കഥകളി ആശാന്മാരെത്തന്നെ സമീപിച്ച്

ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ യോഗൈശ്വര്യം (9-11)

ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ യോഗൈശ്വര്യം (9-11)

എന്റെ പ്രഭാവം എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം ‘വീക്ഷണം’ നോട്ടംകൊണ്ട് അനേകകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ്, രുദ്രന്‍, ഇന്ദ്രന്‍ മുതലായ ദേവഗണങ്ങളും മനുഷ്യമൃഗപക്ഷി

ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല ( 9-10)

ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല ( 9-10)

ഭഗവാന്‍ ആദ്യം ‘ഭൂതഗ്രാമം വിസൃജാമി’ (പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും ഞാന്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു) എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, ”ഉദാസീന വദ് ആസീനം” (ഒന്നിലും നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ ഉദാസീനനെപ്പോലെ

ഉദാസീനവദ് ആസീനം (9-9)

ഉദാസീനവദ് ആസീനം (9-9)

ഞാന്‍ ഉദാസീനനെപ്പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വാദിയുടെയും പ്രതിവാദിയുടെയും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെ സമര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്‌പോര് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ, പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്‍പര്യത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു (9-6)

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്‍പര്യത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു (9-6)

ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിപുലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശം. ആകാശത്തില്‍ വായു അഥവാ കാറ്റ് നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ്. വായു: ആകാശം സ്ഥിതഃ’. ആ വായുവാകട്ടെ മഹാനാണ്-സര്‍വജീവജാലങ്ങളും

ഭൗതികവസ്തുക്കളൊന്നും എന്നോട് ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്നില്ല (9-5)

ഭൗതികവസ്തുക്കളൊന്നും എന്നോട് ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്നില്ല (9-5)

ഭൂതാനി ന ച മത്സഥാനി എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും-കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് മുതല്‍ കീടങ്ങള്‍ വരെയുള്ള ചരാചരങ്ങളും എന്നെ ആശ്രയിച്ചു നില്‍ക്കുന്നുവെങ്കിലും

എന്റെ അചിന്ത്യ മഹത്വം പറയാം, കേള്‍ക്കൂ (9-4)

എന്റെ അചിന്ത്യ മഹത്വം പറയാം, കേള്‍ക്കൂ (9-4)

  എന്റെ സ്വരൂപം നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് കാണാനോ, ചെവികൊണ്ട് എന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ സര്‍വോത്കൃഷ്ടമായ ഭാവത്തെപ്പറ്റി യഥാരൂപം കേള്‍ക്കാനോ കഴിയില്ല. കാരണം എന്റെ

സരളവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഈ ഭക്തിയോഗം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? (9-3)

സരളവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഈ ഭക്തിയോഗം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? (9-3)

പുരുഷാഃ അശ്രദ്ദധാനാഃ മനുഷ്യര്‍ പൊതുവെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരാണ്. ലൗകിക-വൈദികധര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ക്കുപോലും ശ്രദ്ധ ഭാഗികമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ ധര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍

ഒമ്പതാം അധ്യായം

ഒമ്പതാം അധ്യായം

എട്ടാം അധ്യായത്തില്‍ ദേവയാന മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം എന്നുപറഞ്ഞു. ആ ഒരു വഴി മാത്രമേ നമ്മെ മോക്ഷത്തില്‍ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല.

എട്ടാമധ്യായത്തിലെ താല്‍പര്യ സംഗ്രഹം

എട്ടാമധ്യായത്തിലെ താല്‍പര്യ സംഗ്രഹം

ഭഗവാന്‍ അര്‍ജ്ജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മം, കര്‍മ്മം, അധിഭൂതി അധിദൈവം, അധിയജ്ഞം എന്നിവയും മരണവേളയില്‍ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നും വിശദീകരിച്ചു.

തിരിച്ചുവരുന്ന യോഗികളുടെ മരണാനന്തര യാത്രക്കാലവും മാര്‍ഗ്ഗവും (8-25)

തിരിച്ചുവരുന്ന യോഗികളുടെ മരണാനന്തര യാത്രക്കാലവും മാര്‍ഗ്ഗവും (8-25)

മുന്‍ ശ്ലോകത്തില്‍ പറഞ്ഞ മാര്‍ഗത്തിനും കാലത്തിനും നേരെ വിപരീതമാണ് ഈ ധൂമ മാര്‍ഗ്ഗം. മരണശേഷം ദേഹം സംസ്‌കരിച്ച അഗ്നി പുക കൂടിയതാണെങ്കില്‍ രാത്രി ദേവതയാണ് ആ ജീവനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

പ്രളയവും സൃഷ്ടിയും (8-18)

പ്രളയവും സൃഷ്ടിയും (8-18)

മഹര്‍ലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം ഇവയുടെ ഉത്പത്തിയും നാശവും കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തില്‍, സ്വര്‍ഗലോകം അതിനു ചോടെയുള്ള ഭുവര്‍ലോകം, അതിനു താഴെയുള്ള ഈ ഭൂലോകം ഇവയുടെ

ഭഗവാന്റെ ലോകം പ്രാപിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ (8-15)

ഭഗവാന്റെ ലോകം പ്രാപിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ (8-15)

ഭഗവാനില്‍നിന്ന് വേറിട്ട് ഒരു വസ്തുവിലേക്കും മനസ്സിനെ ഓടാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര്‍ മഹാത്മാക്കളാണ്. അവര്‍ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, അതായത്

പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയ (8-13)

പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയ (8-13)

ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ ‘ഓം’ എന്ന പ്രണവത്തിന് തുല്യമായിട്ട് വേറെ ശബ്ദവും ഇല്ല. ആ ശബ്ദം നശിക്കാത്തതുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകവും അക്ഷരവുമായത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്‍

പരമപദത്തെ ഞാന്‍ ചുരുക്കിപ്പറയാം (8-11)

പരമപദത്തെ ഞാന്‍ ചുരുക്കിപ്പറയാം (8-11)

  വേദവേദാംഗങ്ങളും ഉപനിഷത്തും അധ്യയനം ചെയ്ത് തത്ത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രാഹ്മണര്‍, പരമപദം ‘അക്ഷരം’ (നാശമില്ലാത്തതാണ്) എന്നത്രെ വിവരിക്കുന്നത്. ”ഏതദ്‌വൈദക്ഷരംഗാര്‍ഗ്ഗി

തമസഃ പരസ്താല്‍

തമസഃ പരസ്താല്‍

അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടില്‍പെട്ട് നട്ടംതിരിയുന്ന, ഈ ഭൗതിക-ദിവ്യ ലോകങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായി ഭഗവാന്‍ എപ്പോഴും വിളങ്ങുന്നു. (ശ്ലോകം 10) മരണസമയത്ത് മുന്‍

ജീവന്മാര്‍ക്ക് ധ്യാനിക്കേണ്ടുന്ന പരമപുരുഷനെ വിവരിക്കുന്നു

ജീവന്മാര്‍ക്ക് ധ്യാനിക്കേണ്ടുന്ന പരമപുരുഷനെ വിവരിക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്‍, ”പരമം പുരുഷം ചിന്തയന്‍, യാതി” എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ വിവരിക്കുന്നു- ”കവിം” അവിടുന്ന് കവിയാണ്. കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ

അഭ്യാസവും യോഗയും ചിന്തയും(8-8)

അര്‍ജ്ജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഏഴിനും മറുപടി പറഞ്ഞശേഷം, ആറാം അധ്യായത്തില്‍ തുടങ്ങിയ യോഗനിഷ്ഠാ പ്രകാരം തുടരുന്നു. അഭ്യാസം എന്നത്- എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയവും ഭഗവത് സ്വരൂപ-ഗുണ

മരണകാലത്തെ സ്മരണം ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം മാറ്റുന്നു (8-6)

മരണകാലത്തെ സ്മരണം ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം മാറ്റുന്നു (8-6)

  മരണകാലത്തില്‍ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില്‍ വ്യക്തമായും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നത്, ഏതു വസ്തുവിന്റെ സ്മരണയാണോ, ആ വസ്തുവിന്റെ രൂപത്തിനു തുല്യമായ ദേഹമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തില്‍

മരണകാലത്തെ സ്മരണം പ്രധാനം (8-5)

മരണവേളയില്‍ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തി ഇല്ലാതാവും. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെപ്പറ്റി അറിയാന്‍ കഴിയുക? എന്ന് അര്‍ജ്ജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന്

ഏഴാമധ്യായത്തിലെ പ്രതിപാദ്യസംഗ്രഹം

ഏഴാമധ്യായത്തിലെ പ്രതിപാദ്യസംഗ്രഹം

  പരബ്രഹ്മം തന്നെയായ വാസുദേവന്‍-ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു ദേവന്‍. എല്ലാ സചേതന-അചേതന വസ്തുക്കളുടെയും കാരണവും ആധാരവും അവിടുന്നു തന്നെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ശരീരമായി

ആ ഉത്തമഭക്തന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്നു (7-29)

ആ ഉത്തമഭക്തന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്നു (7-29)

യഥാര്‍ത്ഥ പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത്, പാപങ്ങള്‍ നശിച്ച്, മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായിത്തീര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ഭജിക്കാന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ദേഹത്തിന്റെ രോഗം മാറുക മുതലായ

സുഖ ദുഃഖങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഭജിക്കാന്‍ കഴിയും? (7-28)

സുഖ ദുഃഖങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഭജിക്കാന്‍ കഴിയും? (7-28)

കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില്‍ ദുഷകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത് പാപം നേടി, ഈ ജന്മത്തില്‍ സത്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പുണ്യംകൊണ്ട് ആ പാപ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ധര്‍മ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങള്‍

ഭഗവാനെ ഭജിക്കാതിരിക്കാന്‍ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് (7-27)

ഭഗവാനെ ഭജിക്കാതിരിക്കാന്‍ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് (7-27)

വല്ല പുണ്യകര്‍മ്മത്തിന്റെയും ഫലമായി, ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ ആഗ്രഹം സ്ഥിരമായും ദൃഢമായും നിലനില്‍ക്കുകയില്ല. കാരണം പറയാം. നമുക്ക് അനുകൂലമായി തോന്നുന്ന

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെത്തന്നെ ഭജിക്കണമോ? (7-23)

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെത്തന്നെ ഭജിക്കണമോ? (7-23)

മറ്റു ദേവന്മാരെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, വാസ്തവത്തില്‍ അങ്ങു തന്നെയാണ് ഫലം കൊടുക്കുന്നതെങ്കില്‍, മറ്റു ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങയെത്തന്നെ നേരിട്ടു ഭജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്

ഭക്തനില്ലാതെ സമ്പൂര്‍ണ്ണാനന്ദമില്ല

ഭക്തനില്ലാതെ സമ്പൂര്‍ണ്ണാനന്ദമില്ല

സ യുക്താത്മാ ഹി- ആ ജ്ഞാനി ഭക്തന്‍ എന്നോട് എപ്പോഴും ചേര്‍ന്നുതന്നെ-എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും ആനന്ദത്തെയും വാക്കുകളെയും ലീലകളെയും എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുനില്‍ക്കുന്നു.

സകാമ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് സ്‌നേഹമില്ലേ

സകാമ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് സ്‌നേഹമില്ലേ

ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാന്‍.. ഭഗവാന് എല്ലാരോടും സ്‌നേഹമുണ്ട്. ഭജിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികളോടും, മീമാംസന്മാരോടും, യാഗസംസ്‌കാരം നിലനിര്‍ത്തണം എന്നു പറഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും

കാരാഗൃഹത്തിലെ രാജാക്കന്മാര്‍

കാരാഗൃഹത്തിലെ രാജാക്കന്മാര്‍

ജരാസന്ധന്റെ കാരാഗൃഹത്തില്‍, കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടാതെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ, ഉടുക്കാന്‍ വസ്ത്രമില്ലാതെ ദുഃഖിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാര്‍ തങ്ങളെ ജയിലില്‍നിന്ന്

ആഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഭക്തി

ആഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഭക്തി

ദുഃഖംകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരുടെയും ധനം, ഐശ്വര്യം തുടങ്ങിയവ കിട്ടാന്‍ ഭജിക്കുന്നവരുടെയും ഭക്തി ശുദ്ധമല്ല. ആഗ്രഹമാകുന്ന മാലിന്യം അതിലുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഞാന്‍ ഭജിക്കാം,

മായയെ അതിക്രമിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ലേ? (7-14)

മായയെ അതിക്രമിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ലേ? (7-14)

ഞാനാണ്-ഈ കൃഷ്ണനാണ്- പൂര്‍ണമായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്വയം പ്രകാശ സ്വരൂപനായ ദേവന്‍. എന്നില്‍ നിന്ന് എന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ആവിര്‍ഭവിച്ച ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും

പരാപ്രകൃതി എന്തെന്ന് പറയുന്നു (7 ല്‍ -5)

പരാപ്രകൃതി എന്തെന്ന് പറയുന്നു (7 ല്‍ -5)

”ഇയം അപരാ”- മുന്‍ ശ്ലോകത്തില്‍ വിവരിച്ചതു അപാ പ്രകൃതിയാണ്. അപരാ എന്നതിന് ‘നികൃഷ്ടാ’ എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. ഈ അപരാ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം അചേതനങ്ങളായ വസ്തുക്കള്‍

തത്വ തഃ മാം വേത്തി

തത്വ തഃ മാം വേത്തി

ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവത് കഥാനാമശ്രവണകീര്‍ത്തനാദികള്‍ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. എന്നാല്‍ ഭഗവാന്‍ സ്വയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ജ്ഞാനമാകുന്ന

ഭഗവതത്വജ്ഞാനത്തില്‍ എല്ലാ ജ്ഞാനവും(7-2)

എന്നെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനത്തില്‍ എല്ലാവിധ ജ്ഞാനവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. വിജ്ഞാനം എന്നതിന് അനുഭവജ്ഞാനം എന്നും, എല്ലാം വേര്‍തിരിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്.

എല്ലാത്തരം യോഗികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠന്‍ ആരെന്ന് പറയുന്നു (6-47)

എല്ലാത്തരം യോഗികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠന്‍ ആരെന്ന് പറയുന്നു (6-47)

കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, വിവിധതരത്തിലും വിവിധതലത്തിലുമുള്ള യോഗമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഭഗവത് സാക്ഷാരത്തിലെത്തിക്കുന്നവയാണ് എന്നു പറയാം. പക്ഷേ ഭക്തിയോഗംപോലെ

അര്‍ജ്ജുന, നീ യോഗിയായി തീരൂ! (6-46)

അര്‍ജ്ജുന, നീ യോഗിയായി തീരൂ! (6-46)

അര്‍ജ്ജുന, നി യോഗിയായിത്തീരണം എന്നാണ് ഭഗവാന്‍ പറയുന്നത്. യോഗാ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം-യോജിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. സ്വര്‍ഗാദിഫലങ്ങള്‍ കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കര്‍മങ്ങള്‍

ധ്യാനയോഗി വേദവിധികളെ അതിക്രമിക്കുന്നു (6-44)

ധ്യാനയോഗി വേദവിധികളെ അതിക്രമിക്കുന്നു (6-44)

സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഉള്ള കുടുംബത്തില്‍ ജനിക്കുന്ന യോഗഭ്രഷ്ടന്‍ വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക എന്നുതോന്നാം. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക

യോഗം ശീലിച്ച് ഭ്രഷ്ടനായ യോഗിയുടെ ഗതി (6-42)

യോഗം ശീലിച്ച് ഭ്രഷ്ടനായ യോഗിയുടെ ഗതി (6-42)

സ്വല്‍പകാലം യോഗ പരിശീലനം നേടിയ യോഗിഭ്രഷ്ടനായി മരണമടഞ്ഞാല്‍, പരിശുദ്ധവും ധനസമ്പന്നവുമായ കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച് പൂര്‍വജന്മത്തില്‍ തുടങ്ങിവച്ച ധ്യാനയോഗക്രമം തുടരാന്‍

യോഗഭ്രഷ്ടന്റെ ഗതി എന്ത്? (6-41)

യോഗഭ്രഷ്ടന്റെ ഗതി എന്ത്? (6-41)

സദ്ഗതി തന്നെ ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. യോഗഭ്രഷ്ടന്മാര്‍ രണ്ടുതരക്കാരാണ്. യോഗചര്യ പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങിയതിനുശേഷം, സ്വല്‍പം മാത്രം മുന്നേറിയവര്‍-അവരാണ്

ഭഗവാന്‍ അര്‍ജ്ജുനന്റെ സംശയം നശിപ്പിക്കുന്നു (6-40)

ഭഗവാന്‍ അര്‍ജ്ജുനന്റെ സംശയം നശിപ്പിക്കുന്നു (6-40)

സ്വര്‍ഗാദി ദിവ്യലോകങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി വേദപ്രോക്തങ്ങളായ യാഗാദികര്‍മങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു; യോഗചര്യ അനുഷ്ഠിച്ച് സമാധിസ്ഥനാവാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ജ്ഞാനമോ, ഭക്തിയോ ആരംഭിച്ചതുപോലുമില്ല.

മനസ്സിനെ കീഴടക്കാന്‍ രണ്ട് ഉപായങ്ങള്‍ 6-35

മനസ്സിനെ കീഴടക്കാന്‍ രണ്ട് ഉപായങ്ങള്‍ 6-35

ഭഗവാന്‍, അര്‍ജുനന്റെ സംശയം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നു. ‘മഹാബാഹോ’ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടി ആരംഭിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തില്‍ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കാന്‍ ശക്തിയുള്ള

യോഗനിഷ്ഠയുടെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ 6-32

യോഗനിഷ്ഠയുടെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ 6-32

  ആത്മൗപമ്യേന സര്‍വത്ര സമം പശ്യതി ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ, ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനുമായി ബന്ധം തുടരുന്നതിന് മുന്‍പ്, തന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ യോഗി ഓര്‍ക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങള്‍

യോഗാരൂഢന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ-31

യോഗാരൂഢന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ-31

ഏകത്വം ആസ്ഥിതഃ – സമാധിസ്ഥിതനായ യോഗി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനഫലമായി കാണപ്പെടുന്ന സമമല്ലാത്തതും പരസ്പരവിരുദ്ധവുമായ നിലയിലാണ് സര്‍വജീവജാലങ്ങളും എന്ന നമ്മുടെ

ബുദ്ധിയെ പരമാത്മാവില്‍ യോജിപ്പിക്കേണ്ട ക്രമം (6-24, 25, 26)

ബുദ്ധിയെ പരമാത്മാവില്‍ യോജിപ്പിക്കേണ്ട ക്രമം (6-24, 25, 26)

  സങ്കല്‍പ്പ പ്രഭവാന്‍ കാമാന്‍ -സങ്കല്‍പം എന്നത്, ഭൗതിക സുഖങ്ങള്‍ ദുഷിച്ചതാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയില്‍നിന്നാണ് ഈ വസ്തു എനിക്കുവേണം, ഈ വസ്തു എനിക്ക് വേണ്ട

ധ്യാനയോഗിയുടെ സിദ്ധാവസ്ഥ(60-20, 21, 22, 23)

ധ്യാനയോഗിയുടെ സിദ്ധാവസ്ഥ(60-20, 21, 22, 23)

വായുവില്ലാത്ത ഗൃഹാന്തര്‍ഭാഗത്ത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ദീപനാളംപോലെ യോഗിയുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഭഗവദാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മുന്‍ ശ്ലോകത്തില്‍ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആ അവസ്ഥയെ

യോഗ സമ്പൂര്‍ണതയുടെ സ്വരൂപം (6-18)

യോഗ സമ്പൂര്‍ണതയുടെ സ്വരൂപം (6-18)

തീവ്രമായ മോക്ഷേച്ഛയും വിരക്തിയും കാരണമായി, നിത്യവും യോഗം പരിശീലിക്കുന്ന യോഗിയുടെ ചിത്തം, എപ്പോഴാണോ ഭൗതിസുഖങ്ങളില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണമായി പിന്മാറി, നിരന്തര പരിശീലനംകൊണ്ട്,

ധ്യാനത്തിന് ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ (6-13)

ധ്യാനത്തിന് ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ (6-13)

ശിരസ്സ്, കഴുത്ത്, ദേഹത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഇവ വളഞ്ഞുപോകാതെയോ, കുനിഞ്ഞുപോകാതെയോ ഇളകാതെയും നേരെ നിവര്‍ത്തണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ നല്ല കരളുറപ്പ് വേണം. തന്റെ നാസികയുടെ അഗ്രഭാഗം

സമഭാവനയുടെ പൂര്‍ണാവസ്ഥ (6-9)

സമഭാവനയുടെ പൂര്‍ണാവസ്ഥ (6-9)

ഏറ്റവും ദുര്‍ഘടമായ പ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യരില്‍ സമഭാവന ശീലിച്ച് വിജയിക്കുക എന്നത്. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വൃക്ഷങ്ങളും അവയുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഏതാണ്ട്

യോഗാരൂഢാവസ്ഥയിലെ പരമാത്മാനുഭൂതി (6-7, 8)

യോഗാരൂഢാവസ്ഥയിലെ പരമാത്മാനുഭൂതി (6-7, 8)

  ഭൗതിക സുഖത്തിലേക്ക് അത്യാസക്തിയോടെ ഓടുന്ന മനസ്സിനെ കീഴടങ്ങി തന്റെ വശത്താക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജീവാത്മാവിന് മാത്രമേ, മനസ്സിനെ ബന്ധുവായിക്കിട്ടുകയുള്ളൂ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കാന്‍

സംന്യാസം തന്നെയാണ് യോഗവും (6-2)

സംന്യാസം തന്നെയാണ് യോഗവും (6-2)

  സാമാന്യമായി സംന്യാസത്തിന്റെയും യോഗത്തിന്റെയും ലക്ഷണം കര്‍മങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് ഞാനാണ് എന്ന ‘അഹംഭാവ’ വും ഈ കര്‍മങ്ങളുടെ ഫലം ഞാന്‍തന്നെ നേടുകയും ചെയ്യും എന്ന ‘മമതാഭാവ’വും

ആരാണ് സംന്യാസി ആരാണ് യോഗി (6-1)

ആരാണ് സംന്യാസി ആരാണ് യോഗി (6-1)

  കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്‍ കര്‍മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍, കര്‍മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ കര്‍മങ്ങള്‍ ഭഗവാനുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന

എന്റെ സ്വരൂപവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കൂ (5-29)

എന്റെ സ്വരൂപവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കൂ (5-29)

ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയാല്‍ ബദ്ധരായി, ബോധം നശിച്ച ജീവാത്മാക്കള്‍ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ശാന്തിയുടെയും സുഖത്തിന്റെയും പൊരുളറിയാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്‍

ധ്യാനയോഗാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം നേടാം (5-27, 28)

ധ്യാനയോഗാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം നേടാം (5-27, 28)

  വൈദികവും ലൗകികവുമായ കര്‍മങ്ങളുടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഭഗവാന് ആരാധനയായി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കര്‍മയോഗംകൊണ്ട് ഭഗവദാനന്ദം ലഭിക്കും. താന്‍ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന

കാമക്രോധവിയുക്തന്മാര്‍ക്ക് എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാനന്ദം (5-26)

കാമക്രോധവിയുക്തന്മാര്‍ക്ക് എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാനന്ദം (5-26)

  ഭഗവത്തത്വജ്ഞാനികള്‍ രണ്ടുതരമുണ്ട്. ഒരുകൂട്ടര്‍ ഹൃദയത്തില്‍ മുളച്ചുവരുന്ന കാമക്രോധങ്ങളെ പിഴുതുകളഞ്ഞവരാണ്. ധ്യാനയോഗംകൊണ്ടും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനംകൊണ്ടുമാണ് അവര്‍

ഭഗവതത്ത്വ വിജ്ഞാനികളുടെ ലക്ഷണം (5-25)

ഭഗവതത്ത്വ വിജ്ഞാനികളുടെ ലക്ഷണം (5-25)

ഭഗവാനുമായി-ബ്രഹ്മവുമായി നിത്യബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നവരെയും, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എന്ന തത്ത്വം അറിയുന്നവരെയും മാത്രമേ ഋഷികള്‍-സൂക്ഷ്മതത്വദര്‍ശികള്‍-എന്ന്

കാമക്രോധങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തെ ജയിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ (5-24)

കാമക്രോധങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തെ ജയിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ (5-24)

അന്തസ്സുഖഃ-ആദ്യം, നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തില്‍ തന്നെയുണ്ട് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം. ആ ബോധം ഉള്ളവനാണ് ‘അന്തഃസുഖന്‍’. ഭൗതികമായ ഉപകരണങ്ങളില്‍ സുഖം ഒളിച്ചിരിക്കുകയല്ല. കാറ്റ് ഫാനിലോ

കാമക്രോധങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ശക്തി പ്രവാഹത്തെ അതിക്രമിക്കണം (5-23)

കാമക്രോധങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ശക്തി പ്രവാഹത്തെ അതിക്രമിക്കണം (5-23)

ഭൗതികതയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ജീവന്‍ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ കാമക്രോധങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തെ നേരിടേണ്ടിവരും.

ഭൗതികസുഖത്തില്‍ എങ്ങനെ ആസക്തി ഇല്ലാതാവും? (5-22)

ഭൗതികസുഖത്തില്‍ എങ്ങനെ ആസക്തി ഇല്ലാതാവും? (5-22)

ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഭൗതികവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് താന്‍ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നത്. തോന്നുന്നു എന്നു പറയാന്‍ കാരണം, ആ സുഖം അനുഭവിക്കാന്‍ വേണ്ടി

സമദര്‍ശികള്‍ ജനനമരണങ്ങളെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു (5-19)

സമദര്‍ശികള്‍ ജനനമരണങ്ങളെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു (5-19)

  സമദര്‍ശികളായ പണ്ഡിതന്മാര്‍ ജനനമരണ രൂപമായ സംസാരത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു; ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികലോകത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും സ്വരൂപത്തെയോ, സ്വഭാവത്തെയോ, നോക്കാതെ,

ജ്ഞാനസൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ മുക്തിയിലേക്ക് (5-17)

ജ്ഞാനസൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ മുക്തിയിലേക്ക് (5-17)

പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം എന്നത്രേ ഗീതാശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഈ വസ്തുത ഭഗവാന്‍ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ”വേദൈശ്ച സര്‍വൈഃ അഹമേവ വേദ്യഃ”

അജ്ഞാനക്കൂരിരുട്ടില്‍പ്പെട്ട ജീവന്മാര്‍ എങ്ങനെ മുക്തിനേടും? (5-16)

അജ്ഞാനക്കൂരിരുട്ടില്‍പ്പെട്ട ജീവന്മാര്‍ എങ്ങനെ മുക്തിനേടും? (5-16)

ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ട് മുക്തി നേടാം എന്ന് ഭഗവാന്‍ പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം എന്ന പദത്തിന് രണ്ടുവിധത്തിലാണ് അര്‍ത്ഥം നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ‘ആത്മ നാം ജ്ഞാനം’ എന്നാണ്.

ജീവന്മാര്‍ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല (5-14)

ജീവന്മാര്‍ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല (5-14)

ശരീരമാകുന്ന ഗൃഹത്തിന്റെ ഉടമയായ പരമാത്മാവ്-ഭഗവാന്‍-ജീവന്മാരോട് ഗൃഹത്തിന്റെ കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ത്തു നന്നാക്കാനോ, മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയോ കര്‍മം ചെയ്യണമെന്ന്

ഭക്തിയോഗിയെ പുണ്യപാപങ്ങള്‍ ബാധിക്കുകയില്ല (5-10)

ഭക്തിയോഗിയെ പുണ്യപാപങ്ങള്‍ ബാധിക്കുകയില്ല (5-10)

ഭഗവാനെപ്പറ്റിയൊ, ജീവാത്മാക്കളെപ്പറ്റിയൊ ഒന്നും അറിയാത്ത മനുഷ്യനും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മുന്നേറാന്‍ കഴിയും, പുണ്യപാപങ്ങള്‍ തടസ്സമാവുകയില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള അഗാധവും തീവ്രവുമായ

ഭഗവതത്വജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതലത്തിലല്ല 5- 8, 9)

ഭഗവതത്വജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതലത്തിലല്ല 5- 8, 9)

ഭഗവാന് ആരാധനയായി സര്‍വകര്‍മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഭഗവതത്വജ്ഞാനി നമ്മെപ്പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ, ആത്മീയതലത്തിലാണ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്

ഭക്തന്‍ മരത്തിന്റെ വേരില്‍ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു (5-7 തുടര്‍ച്ച)

ഭക്തന്‍ മരത്തിന്റെ വേരില്‍ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു (5-7 തുടര്‍ച്ച)

മരത്തിന്റെ വേരില്‍ വെള്ളമൊഴിച്ചാല്‍ മാത്രമേ, മരം വളരുകയും, ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി പകരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓരോ കൊമ്പുകളിലും ഇലകളിലും

ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷത (5-6)

ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷത (5-6)

ഭക്തിയോഗിക്കും ഒടുക്കം ജ്ഞാനനിഷ്ഠയില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കില്‍ ആദ്യംതന്നെ ജ്ഞാനയോഗം ആരംഭിച്ചുകൂടേ? കര്‍മയോഗം അനുഷ്ഠിച്ച് ചിത്തം കാമം, ക്രോധം മുതലായ മാലിന്യം

ജ്ഞാനികളും ഭക്തന്മാരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തില്‍ (5-5)

ജ്ഞാനികളും ഭക്തന്മാരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തില്‍ (5-5)

ജ്ഞാനനിഷ്ഠന്മാരായ സന്യാസിമാര്‍ ആത്മതത്വ വിചിന്തനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പഠിച്ച്, ജീവിതലക്ഷ്യം പരമാത്മ സാക്ഷാല്‍കാരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കര്‍മങ്ങള്‍ സന്യസിച്ച്

ആ കര്‍മയോഗി സന്യാസാവസ്ഥയില്‍ (5-3)

ആ കര്‍മയോഗി സന്യാസാവസ്ഥയില്‍ (5-3)

എല്ലാത്തരം കര്‍മങ്ങളും ഭഗവദ് പ്രീതിക്കായി, ആരാധനയായി ചെയ്യുന്ന ആ കര്‍മയോഗി, ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെതുതന്നെയാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ഒന്നിനോടും എതിര്‍പ്പ്

കര്‍മ-ജ്ഞാന യോഗങ്ങള്‍ ഉപസംഹരിക്കുന്നു (4-41)

കര്‍മ-ജ്ഞാന യോഗങ്ങള്‍ ഉപസംഹരിക്കുന്നു (4-41)

ലൗകികവും വൈദികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ കര്‍മങ്ങളും ഭഗവാന് ആരാധനയായി ചെയ്യുക, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക-അതാണ് കര്‍മയോഗം. കര്‍മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ ഭഗവാനില്‍

മൂന്നുതരം മനുഷ്യര്‍ നാശഗര്‍ത്തത്തിന്റെ വക്കിലാണ് (4-40)

മൂന്നുതരം മനുഷ്യര്‍ നാശഗര്‍ത്തത്തിന്റെ വക്കിലാണ് (4-40)

അജ്ഞന്‍-ആത്മീയഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പഠിക്കുകയോ കേള്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവര്‍, വാസ്തവത്തില്‍ മൃഗപ്രായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. ഗീതയോ ഭാഗവതമോ അവര്‍ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരം

ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ (4-39)

ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ (4-39)

പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്‍തന്നെ ആത്മജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തിത്തന്നാല്‍ പോലും, വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്താന്‍ കഴിയില്ല. സൂര്യന്‍ ഉദിച്ചാല്‍

ജ്ഞാന സമ്പാദനമാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ (4-38)

ജ്ഞാന സമ്പാദനമാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ (4-38)

  അശ്വമേധം തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങള്‍, കൃച്ഛം ചാന്ദ്രായണം തുടങ്ങിയ തപസ്സുകള്‍ ഇവയും കര്‍മങ്ങളുടെ പുണ്യപാപ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ലേ? ശുദ്ധീകരിക്കും. പക്ഷേ

പാപസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനുള്ള വഴി(4-36)

അര്‍ജുന, നീ അജ്ഞാനത്തില്‍നിന്നുണ്ടായ മഹാപാപങ്ങളും ഉപപാപങ്ങളും ചെയ്തുചെയ്ത്, നിലയില്ലാത്തതും മറുകരകാണാന്‍ കഴിയാത്തതുമായ സമുദ്രമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കല്‍പ്പിക്കുക.

ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല്‍ മനോവിഭ്രമം നീങ്ങും (4-35)

ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല്‍ മനോവിഭ്രമം നീങ്ങും (4-35)

ബന്ധുമിത്രങ്ങളെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും വധിച്ചിട്ടു ഞാന്‍ ജീവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ”യാനേവഹേത്യാ നജിജീവിഷാമഃ” ഈ രീതിയില്‍ നിനക്ക് മോഹമുണ്ടായല്ലേ. ഈ മനോവിഭ്രമം,

ഭഗവത്തത്ത്വ ജ്ഞാനം തന്നെ നേടണം (4-34)

ഭഗവത്തത്ത്വ ജ്ഞാനം തന്നെ നേടണം (4-34)

എല്ലാ കര്‍മങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠവും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യവുമായ ഭഗവദീയ ജ്ഞാനം-അതുതന്നെയാണ് നേടേണ്ടത്. അതിന് ആചാര്യന്മാരെ സമീപിക്കണം. ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി അവരെ

ഏത് യജ്ഞമാണ് ശ്രേഷ്ഠം (4-33)

ഏത് യജ്ഞമാണ് ശ്രേഷ്ഠം (4-33)

മുന്‍പ് പറഞ്ഞ 12 തരം യജ്ഞങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിച്ച് യജ്ഞശിഷ്ടമായ അമൃതം ഭുജിക്കുന്നവര്‍ ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നിശ്ശേഷം നശിച്ച് ശുദ്ധന്മാരായി തീരും. അവര്‍ സനാതനമായ ബ്രഹ്മപദത്തില്‍

കര്‍മയജ്ഞ വിവരണം ഉപസംഹരിക്കുന്നു (4-32)

കര്‍മയജ്ഞ വിവരണം ഉപസംഹരിക്കുന്നു (4-32)

മുമ്പ് വിവരിച്ച യജ്ഞങ്ങളുടെ സ്വരൂപങ്ങളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ-വേദത്തിന്റെ, മുഖത്തില്‍-പൂര്‍വ കാണ്ഡത്തില്‍- വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ”പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാന്‍”

പ്രാണായാമ യജ്ഞം (4-29)

പ്രാണായാമ യജ്ഞം (4-29)

മേല്‍പ്പോട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വായുവാണ് പ്രാണന്‍. കീഴ്‌പോട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വായു അപാനന്‍. അപാന വായുവില്‍ പ്രാണവായുവിനെ ഹോമിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് ചിലര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

മറ്റു ചില യജ്ഞങ്ങള്‍ (4-28)

മറ്റു ചില യജ്ഞങ്ങള്‍ (4-28)

  സാധ്യായയജ്ഞം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ബ്രഹ്മസൂത്രവും പുരാണേതിഹാസങ്ങളും ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുതലായ ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഗുരുമുഖത്തില്‍നിന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നപ്രകാരം

മറ്റു ചില യജ്ഞങ്ങള്‍ (4-28)

മറ്റു ചില യജ്ഞങ്ങള്‍ (4-28)

ദ്രവ്യയജ്ഞം ധര്‍മ്മാനുസൃതമായിത്തന്നെ ധനം സമ്പാദിക്കണം. ഭാരതഭൂമിയില്‍ പണ്ടുമുതലേ ധനികരായ ജനങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും അന്നശാലകളും ആതുരശുശ്രൂഷശാലകളും നടത്തിവന്നിരുന്നു.

വിവിധതരം യജ്ഞങ്ങള്‍ (4-24)

വിവിധതരം യജ്ഞങ്ങള്‍ (4-24)

തുടര്‍ച്ച… ഹുതം- ഹോമിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ. അതും ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഹോമം ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ടാണല്ലോ. കൈ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണെങ്കിലും, ജീവാത്മാവിന് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നത്

എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്; പക്ഷേ (4-24)

എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്; പക്ഷേ (4-24)

മുന്‍ശ്ലോകത്തിലെ ”ജ്ഞാനാവസ്ഥി തചേതസഃ” എന്ന പദത്തിന്റെ വിവരണത്തില്‍ എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്ലോകത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു. വൈദികമായ

കര്‍മം ചെയ്താലും ഭൗതികതയാല്‍ ബദ്ധനാവാത്തതിന്റെ കാരണം (4-23)

കര്‍മം ചെയ്താലും ഭൗതികതയാല്‍ ബദ്ധനാവാത്തതിന്റെ കാരണം (4-23)

ഭഗവത്തത്ത്വ വിജ്ഞാനം ചേതസ്സില്‍ = മനസ്സില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തന്, ഭഗവാനിലല്ലാതെ, മറ്റൊരു സുഖത്തിലും ദിവ്യലോകങ്ങളിലും സംഗം= അഭിരുചി തോന്നുകയേ ഇല്ല. എന്താണ് ഭഗവതത്വം?

ശരീരത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് ആവശ്യമായ കര്‍മമാവാം 4-21

ശരീരത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് ആവശ്യമായ കര്‍മമാവാം 4-21

ഭഗവത്തത്വ വിജ്ഞാനം നേടിയ ഭക്തന്‍, ഒരുതരത്തിലുള്ള സുഖവും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പരമാത്മാവുമായ ഭഗവനില്‍ മാത്രം വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഭഗവദ് ഭജനാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നവന്‍ ഒരു കര്‍മവും ചെയ്യുന്നില്ല -(4-20)

ഭഗവദ് ഭജനാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നവന്‍ ഒരു കര്‍മവും ചെയ്യുന്നില്ല -(4-20)

നാലാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം ഇതാണ്: ഭഗവാന് ആരാധനയായി കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്തും, ഭഗവാനാണ് കര്‍മങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ കര്‍ത്താവെന്ന ജ്ഞാനാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചും കര്‍മം

യഥാര്‍ത്ഥ പണ്ഡിതന്‍ (4-19)

യഥാര്‍ത്ഥ പണ്ഡിതന്‍ (4-19)

ശരീരം നിലനില്‍ക്കാനുള്ള കര്‍മങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സകല പ്രവൃത്തികളും (നിത്യം, നൈമിത്തികം, കാമ്യം) ഭഗവദാരാധനയായി ചെയ്ത് കര്‍മങ്ങളെ അകര്‍മമാക്കി മാറ്റേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന്

ഭഗവാന്‍ കര്‍മ്മാദികളുടെ തത്വം പറയുന്നു (4-18)

ഭഗവാന്‍ കര്‍മ്മാദികളുടെ തത്വം പറയുന്നു (4-18)

കര്‍മ്മണി=ഭഗവാന് ആരാധനയായി ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മം. എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളോ ന്യൂനതയോ സംഭവിച്ചാല്‍ പോലും, ആ കര്‍മ്മം നമ്മെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. കാരണം, ഭഗവാന് സന്തോഷമാകുംവിധം ചെയ്യുന്ന

കര്‍മവും അകര്‍മവും(4-16)

കര്‍മവും അകര്‍മവും(4-16)

കര്‍മം അനുഷ്ഠിച്ച് അശുഭം (പാപം) നേടുന്ന അവസ്ഥയില്‍നിന്ന് നിനക്ക് മോചനം നേടാം (നമുക്കും മോചനം നേടാം) എന്ന് ഭഗവാന്‍ പറയുന്നു. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ ഭഗവാന് മാത്രമേ ധര്‍മശാസ്ത്രം

കര്‍മമെന്താണ്? അകര്‍മമെന്താണ്? (4-16)

കര്‍മമെന്താണ്? അകര്‍മമെന്താണ്? (4-16)

കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്‍ ലൗകികവും വൈദികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ കര്‍മങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണാരാധനയില്‍ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞുവച്ചത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ അര്‍ജ്ജുനന്റെ

പൂര്‍വ്വികരുടെ കാലടികളെ പിന്‍തുടരണം(4-15)

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി മുതലായ വലിയ വലിയ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടും, ഫലം കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്‍ കര്‍മ്മബദ്ധനാവുന്നില്ല. അതുപോലെ കര്‍തൃത്വാഭിമാനം (ഞാനാണ്

കര്‍മങ്ങളുടെ ബന്ധത്തില്‍ കുടുങ്ങുകയില്ല (4-14)

കര്‍മങ്ങളുടെ ബന്ധത്തില്‍ കുടുങ്ങുകയില്ല (4-14)

ഭഗവാന്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെയും അവയില്‍ ദേവ മനുഷ്യ മൃഗാദികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; പക്ഷേ നേരിട്ട് ഒന്നും ഭഗവാന്‍ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ‘വിദ്ധി അകര്‍ത്താരം’

ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം (4-13)

ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം (4-13)

ശാന്തിപര്‍വം 189-ാം അധ്യായത്തില്‍ ഭരദ്വാജന്‍ ഭൃഗുവിനോടു ചോദിക്കുന്നത്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ വിവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. എന്തു ചെയ്താല്‍

ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം മയാസൃഷ്ടം(4-13)

ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം മയാസൃഷ്ടം(4-13)

വിഭാഗശഃ ഈ പദത്തിന് മറ്റൊരു അര്‍ത്ഥംകൂടി ആചാര്യന്മാര്‍ പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണാദി നാലുവര്‍ണങ്ങളില്‍ ഓരോന്നിലും ബ്രാഹ്മണാദി ഉപവിഭാഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാല്‍-ബ്രാഹ്മണരില്‍നിന്ന്

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം (4-13)

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം (4-13)

ബ്രാഹ്മണരുടെ കര്‍മങ്ങള്‍ (ശമം=ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം) (ദമം=അന്തരണ നിഗ്രഹം) മുതലായവയാണ്. രജോഗുണം കൂടുതലും സത്വ തമോഗുണങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞും ഉള്ളവര്‍ ക്ഷത്രിയന്മാര്‍. ശൗര്യം, പ്രഭാവം,

ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം മയാസൃഷ്ടം

ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം മയാസൃഷ്ടം

ഭഗവദ്ഗീതയിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 13-ാം ശ്ലോകം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാതുര്‍വര്‍ണ്യ വ്യവസ്ഥ ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം പ്രാബല്യത്തില്‍

എന്തുകൊണ്ട്, അങ്ങയെ നേരിട്ട് ഭജിക്കുന്നില്ല

എന്തുകൊണ്ട്, അങ്ങയെ നേരിട്ട് ഭജിക്കുന്നില്ല

ഗീത നാലാമദ്ധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാമനുഷ്യരും മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയെ മാത്രം ഭജിക്കാത്തത്? അര്‍ജുനന്റെ സംശയം മനസ്സില്‍കണ്ട് ഭഗവാന്‍ പറഞ്ഞു. ”വൈദികവും

മമ വര്‍ത്മ മനുഷ്യാഃ അനുവര്‍ത്തന്തേ

മമ വര്‍ത്മ മനുഷ്യാഃ അനുവര്‍ത്തന്തേ

ഭഗവാന്‍ ശ്രീ കൃഷ്ണനെയല്ലാതെ മറ്റ് ദേവന്മാരെ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യത്തിനായി ഭജിക്കുന്നവരുണ്ട.് സ്വര്‍ഗ്ഗാദി ലോകം ലഭിക്കാന്‍ ഇന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ വേദവിധിപ്രകാരം

ഭഗവാന്‍ കല്‍പവൃക്ഷം പോലെ

ഭഗവാന്‍ കല്‍പവൃക്ഷം പോലെ

സ്വര്‍ലോകത്തില്‍ മാത്രമുള്ള ദിവ്യവൃക്ഷമാണ് കല്പവൃക്ഷം. അതിനെ പൂജിച്ച് ആഗ്രഹം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ കല്‍പവൃക്ഷം തരും. . എന്തുചോദിച്ചാലും, ധനം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ധനംതരും.

ഭഗവാന് ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടോ?

ഭഗവാന് ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടോ?

ഗീത നാലാമദ്ധ്യായത്തില്‍ 11-ാം ശ്ലോകത്തില്‍ ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആയ ആഗ്രഹമില്ലാതെ തന്നെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് ഭഗവാന്‍ ആത്മഭാവം- ഭഗവാനോട് ചേര്‍ന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക-

പൂതാഃ മദ്ഭാവം ആഗതാഃ

പൂതാഃ മദ്ഭാവം ആഗതാഃ

ദേഹങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും മേദസ്സും അസ്ഥിയും മാംസവും ചേഷ്ടകളും ഭൗതികഭാവം വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാദീയങ്ങളായിത്തീര്‍ന്നു. ഭഗവാന്റെ സര്‍വജ്ഞതയും സര്‍വശക്തിമത്ത്വവും

മാം ഉപാശ്രിതാഃ

മാം ഉപാശ്രിതാഃ

  അവര്‍ ബ്രഹ്മാവും പരമാത്മാവും സര്‍വ കാരണവും സര്‍വജ്ഞനുമായ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു. മറ്റു ദേവന്മാരെ ഭജിച്ചില്ല. മറ്റ് ആത്മീയ ചര്യകള്‍ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല മറ്റ് ഒരാഗ്രഹവും

ഭ​ഗ​വ​ല്ലോ​ക​ പ്രാ​പ്തി​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി​

ഭ​ഗ​വ​ല്ലോ​ക​ പ്രാ​പ്തി​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി​

ഗീത നാലാമദ്ധ്യായം ഒമ്പതാം ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപവും ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളാണ്. (തത്ത്വതഃ)യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ രൂപവും നമ്മുടേത്

പ​ര​മാ​ത്മാ​വ​താ​രം

പ​ര​മാ​ത്മാ​വ​താ​രം

ശരീരം ധരിച്ച് ഓരോ ജീവന്റെയും ഹൃദയപദ്മത്തിൽ ശംഖചക്രഗദാപദ്മങ്ങൾ നാലുകൈകളിൽ ധരിച്ച് വർത്തിക്കുന്നു. പരമാത്മാ, അന്തവ്യായി, പ്രത്യഗ്നത്മാ എന്നെല്ലാം പറയപ്പെടുന്നു. ത്രിഗുണാവതാരങ്ങൾ

ഒ​രു​ ക​ല്പ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​1​4​ മ​ന്വ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​

ഒ​രു​ ക​ല്പ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​1​4​ മ​ന്വ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​

ഒരുമന്വന്തരക്കാലം എഴുപത്തൊന്ന് ചതുര്യുഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു മന്വന്തരക്കാലം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ ഭരിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുടെ പേരാണ്- സ്ഥാനപ്പേരാണ് -മനു- ആദ്യത്തെ

സൂ​ര്യ​ന്റെ​ ഉ​ദ​യാ​സ്ത​മ​യം​പോ​ലെ​

സൂ​ര്യ​ന്റെ​ ഉ​ദ​യാ​സ്ത​മ​യം​പോ​ലെ​

സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തലക്കുമുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പടിഞ്ഞാറസ്തമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയോ? ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയോ അസ്തമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഭൂ​താ​നാം​ ഈ​ശ്വ​ര​ഃ​ സ​ൻ​ അ​പി​

ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാരണാർണ്ണവത്തിൽ അനേകം കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലും അതലാദികളായ ഏഴു അധോലോകങ്ങളും ഭൂലോകം തുടങ്ങി മേൽപ്പോട്ടുള്ള ഏഴു ഊർധ്വലോകങ്ങളും

ഭ​ഗ​വാ​ന്റെ​ അ​വ​താ​ര​വും​ സ്വ​രൂ​പ​വും​​(​4​-​6​)​

ഭ​ഗ​വാ​ന്റെ​ അ​വ​താ​ര​വും​ സ്വ​രൂ​പ​വും​​(​4​-​6​)​

അങ്ങ് ഈശ്വരനാണ്, അങ്ങേയ്ക്ക് ധർമ്മവും അധർമ്മവും ഇല്ല, പുണ്യവും പാപവുമില്ല. ധാരാളം ജന്മങ്ങൾ അങ്ങ് ഇതിനുമുമ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുപറയുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ.

അ​ർ​ജ്ജു​ന​ന് ഭ​ഗ​വാ​നെ​ ന​ന്നാ​യി​ അ​റി​യാം​

അ​ർ​ജ്ജു​ന​ന് ഭ​ഗ​വാ​നെ​ ന​ന്നാ​യി​ അ​റി​യാം​

ധർമ്മപുത്രരുടെ രാജസൂയ യാഗത്തിൽവെച്ച് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ മുതലായവരുടെ വിവരങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥകേട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അർജ്ജുനൻ. ”കൃഷ്ണ ഏവഹിലോകാനാം ഉത്പത്തി

ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​യു​ടെ​ ആ​ദ്യാ​വി​ർ​ഭാ​വം​(​4​-​1​)​

ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​യു​ടെ​ ആ​ദ്യാ​വി​ർ​ഭാ​വം​(​4​-​1​)​

കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവിധത്തിൽ ചെയ്ത് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേയ്‌ക്കോ ഭക്തിയോഗത്തിലേയ്‌ക്കോ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുക എന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചെയ്യുവാൻ

ഭഗവദ് പ്രേമാമൃതം കൊണ്ട് ധാരാഹോമം

ഭഗവദ് പ്രേമാമൃതം കൊണ്ട് ധാരാഹോമം

  ഭഗവദ് ഭക്തി സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലേക്കു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ലീലകളും കേട്ടും പാടിയും സുന്ദരമായ രൂപം കണ്ടും, അതുതന്നെ തുടര്‍ച്ചയായി ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട്,

കാമത്തിന്റെ മൂന്ന് താവളങ്ങള്‍ (3-40)

കാമത്തിന്റെ മൂന്ന് താവളങ്ങള്‍ (3-40)

ശത്രുക്കളുടെ വാസസ്ഥാനത്ത് അങ്ങോട്ട്‌ചെന്നാക്രമിച്ച് വധിക്കുക എന്നത് ഒരു യുദ്ധ തന്ത്രമാണ്. കാമമാണ് ബലവാനായ ശത്രുവെന്ന് ഭഗവാന്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ആ ശത്രു എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്.

രജോഗുണത്തില്‍നിന്ന് കാമം.

രജോഗുണത്തില്‍നിന്ന് കാമം.

കാമം(ആഗ്രഹം) രജോഗുണത്തില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്വത്വഗുണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചാല്‍ ഇല്ലാതാകും. സ്വത്വഗുണംസഹായമായ ആഹാരങ്ങള്‍ മാത്രം കഴിക്കുക. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില്‍

ആരാണ്പാപംചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്? (3-36)

ആരാണ്പാപംചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്? (3-36)

അര്‍ജുനന്‍ ചോദിക്കുന്നു: പരന്റെ ധര്‍മ്മം-(ബ്രാഹ്മണന്ന് ക്ഷത്രിയന്റെ ധര്‍മ്മം) അതില്‍ അഭിരുചികണ്ടാല്‍ മനസിലാക്കാം നരകം ഫലം കിട്ടാന്‍ കാരണമായ പാപംചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങുകയാണെന്ന്.

തയോര്‍ന്ന വശമാഗച്ഛേത് (3-34)

തയോര്‍ന്ന വശമാഗച്ഛേത് (3-34)

സ്‌നേഹത്തിന്റേയും ക്രോധത്തിന്റേയും മോഹവലയത്തില്‍ കുടുങ്ങരുത്. എന്നിങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച്, സംശയം നശിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ വര്‍ണ്ണത്തിനും ആശ്രമത്തിനും ഉചിതമായ ധര്‍മ്മം

സ്വധര്‍മ്മംതന്നെ ശ്രേയസ്‌കരം (3-35)

സ്വധര്‍മ്മംതന്നെ ശ്രേയസ്‌കരം (3-35)

ഇതിനുമുന്‍പ് രണ്ട് ആക്ഷേപങ്ങളാണ് അര്‍ജുനന്‍ ഭഗവാന്റെ മുന്നില്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ഒന്ന്- ജ്ഞാനയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കില്‍ അതല്ലേ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്.? കര്‍മ്മമല്ലല്ലോ. ജ്യായസീ

തൗഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ(3-34)

തൗഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ(3-34)

ഈ രാഗവും ദ്വേഷവും പരമപദ പ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി യാത്ര തുടരുന്ന മുമുക്ഷുവിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെയോ, ഭക്തി മാര്‍ഗത്തിലൂടെയോ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പഥികനെ അവയില്‍നിന്ന്

അപ്പോള്‍ ശാസ്ത്ര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വ്യര്‍ത്ഥമാവുകയാണോ? (3-34)

അപ്പോള്‍ ശാസ്ത്ര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വ്യര്‍ത്ഥമാവുകയാണോ? (3-34)

നാം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖം അറിയുകയും കര്‍മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്‍കൊണ്ട് അവലഭിക്കാന്‍ പ്രയത്‌നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അനുകൂലമായ വസ്തുക്കളോട് സ്‌നേഹവും

ജ്ഞാനവാന്‍ അപി

ജ്ഞാനവാന്‍ അപി

വേദങ്ങള്‍, പുരാണങ്ങള്‍, സ്മൃതികള്‍, ബ്രഹ്മസൂത്രം മുതലായവ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശബ്ദവും അര്‍ത്ഥവും ശ്രദ്ധയോടെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടവന് പോലും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് -പൂര്‍വ വാസനയ്ക്ക്

കൃഷ്ണശാസനം എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല(3-33)

കൃഷ്ണശാസനം എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല(3-33)

  അങ്ങയുടെ ശാസ്ത്രരൂപത്തിലുള്ള ഈ മതത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അര്‍ജുനന്‍ ചിന്തിച്ചു. അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്‍ പറയുന്നു. തന്റെ പ്രകൃതി

അവരുടെ ഭാവി എന്താണ്?

അവരുടെ ഭാവി എന്താണ്?

സര്‍വജ്ഞാന വിമൂഢന്മാരാണ്. അവര്‍ക്ക് ഒരുകര്‍മ്മത്തിന്റേയും തത്ത്വം അറിയാന്‍ കഴിയില്ല. എന്താണ് കര്‍മ്മം, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആരാണ് സഗുണന്‍, ആരാണ് നിര്‍ഗുണന്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍

എന്റെ മതം അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാല്‍ (3-32)

എന്റെ മതം അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാല്‍ (3-32)

എന്റെ അനുശാസനങ്ങളില്‍ ദോഷാരോപണം നടത്തുന്നവരുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാന്‍ പറയുന്നു. ഭഗവാന്‍ അവതരിച്ച് ദിവ്യവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ലീലകളാടിയകാലത്തുതന്നെ ശിശുപാലനെപ്പോലെ ഭഗവാനെ

ശ്രദ്ധാവന്തഃ

ശ്രദ്ധാവന്തഃ

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഈ ഗീതയും. ഈ മതവും എന്ന് വിശ്വാസം വേണം. ഗുരുവിന്റെ വാക്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥങ്ങളിലും നമ്മള്‍ അനുഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും

എന്റെ മതം എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കണം (3-31)

എന്റെ മതം എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കണം (3-31)

ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവദാരാധനയായി, ശാസ്ത്രത്തില്‍ വിധിച്ച എല്ലാത്തരം കര്‍മ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍, ഹൃദയം ശുദ്ധമായി, ഭഗവതത്ത്വജ്ഞാനം നേടി, പരമപദം പ്രാപിക്കാം. ഇതാണ് എന്റെ

ശ്രീരാമാനുജാചാര്യര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

ശ്രീരാമാനുജാചാര്യര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

  പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം കര്‍മ്മങ്ങളുടേയും യഥാര്‍ത്ഥ

മനസ്സില്‍ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്

മനസ്സില്‍ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്

അദ്ധ്യാത്മചേതസാ-വിവേക ബുദ്ധ്യാ എന്ന് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ”അഹം കര്‍ത്താ ഈശ്വരായ ഭൃത്യവല്‍കരോമി (ഈകര്‍മ്മത്തിന്റെ കര്‍ത്താവായ ഞാന്‍ ഈശ്വരന്ന്

കര്‍മ്മയോഗത്തിന്റെ തത്ത്വം

” നകര്‍മ്മണാമനാരംഭാല്‍ നൈഷ്‌കര്‍മ്മ്യപുരുഷോശ്‌നുതേ” (ഗീത 3-4) എന്നശ്ലോകം മുതല്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നും, ഫലം എനിക്ക് വേണം എന്ന ആഗ്രഹമില്ലാതെ ചെയ്താല്‍

മന്ദബുദ്ധികളെ അവരുടെ വഴിക്കുവിടുക (3-29)

മന്ദബുദ്ധികളെ അവരുടെ വഴിക്കുവിടുക (3-29)

ദേഹം തന്നെയാണ് ആത്മാവെന്ന ബോധം വച്ച്പുലര്‍ത്തുന്നവരെ യഥാര്‍ത്ഥജ്ഞാനം നേടാത്തവരെന്നും മന്ദബുദ്ധികളെന്നും പറയുന്നു. അവര്‍ ക്ഷേത്രദര്‍ശനം, തീര്‍ത്ഥയാത്ര, വ്രതാനുഷ്ഠാനം

തത്ത്വജ്ഞാനിയുടെ കര്‍മ്മാനുഷ്ഠാനരീതി(3-28)

‘തത്ത്വ വിത്ത്’ എന്ന വാക്കിന് യഥാര്‍ത്ഥാവസ്ഥ അറിയുന്ന ആള്‍ എന്നര്‍ത്ഥം. ഏതേന്റെ യഥാര്‍ത്ഥാവസ്ഥ? ഗുണകര്‍മ്മവിബാഗയോ= സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം എന്നീ പ്രകൃതി ഗുണങ്ഹല്‍

കര്‍മ്മാസക്തന്മാര്‍ക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് (3-26)

കര്‍മ്മാസക്തന്മാര്‍ക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് (3-26)

വേദ പ്രോക്തങ്ങളായ യാഗാദി കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്തത്, സ്വര്‍ഗാദിലോകങ്ങള്‍ കിട്ടാനും പൂജകളും ഹോമങ്ങളും ചെയ്ത് ലൗകിക സുഖം നേടാനുംവേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്.

ചികീര്‍ഷുഃ ലോകസംഗ്രഹം

അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളെ യഥാവിധി കര്‍മ്മം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നുപഠിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. അതിനു മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്‍ അര്‍ജ്ജുനനെ ‘ഭാരത’ എന്നുവിളിക്കുന്നു. നീ ഭരത ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ

ജ്ഞാനിയുടെ കര്‍മ്മവും അജ്ഞാനിയുടെ കര്‍മ്മവും (3-25)

ആത്മീയ ജ്ഞാനം പോലും നേടാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യന്‍ ലൗകികമോ വൈദികമോ ആയ ഏതുകര്‍മ്മവും അത്യന്തം ശ്രദ്ധയോടെ ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിക്കാണാം. ഞാനാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെയെല്ലാം

അനുകരിക്കലും അനുസരിക്കലും

അനുകരിക്കലും അനുസരിക്കലും

അനുകരിക്കലും അനുസരിക്കലും രണ്ടും ഒന്നല്ല. രണ്ടുതന്നെയാണ്. ചില കപട ശിവഭക്തരുണ്ട് താടിയും ജടയും വളര്‍ത്തി ഭസ്മംപൂശി രുദ്രാക്ഷ വും ധരിച്ച് നടക്കും, ഇരിക്കും, ധ്യാനിക്കുന്നതായി

ജനങ്ങള്‍ നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും (3-24)

ജനങ്ങള്‍ നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും (3-24)

ഞാന്‍ വര്‍ണ്ണാശ്രമോചിതമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഒന്നുചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ എന്നെ അനുകരിച്ച് ഒരു ധര്‍മ്മവും അനുഷ്ഠിക്കാതെയും അധര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത്

ഞാന്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍! (3-23)

ഞാന്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍! (3-23)

അര്‍ജുന! നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കും, ”അങ്ങു സര്‍വ്വജ്ഞനല്ലേ?ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലേ? കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് സംഹരിച്ച് ലീലചെയ്യുന്നവനല്ലേ? അങ്ങെന്തിനാണ് കര്‍മ്മംചെയ്യുന്നത്?

ഭഗവാനും കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നു(3-22)

ഭഗവാനും കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നു(3-22)

ഭഗവാന്‍ ലോകസംഗ്രഹാര്‍ത്ഥമാണ് കര്‍മ്മംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്‍ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഒരു വസ്തുവും അദ്ദേഹത്തിന് നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്‍ അവശ്യസാധനങ്ങള്‍

എന്റെ കര്‍മം ജനം അംഗീകരിക്കുമോ (3-21)

എന്റെ കര്‍മം ജനം അംഗീകരിക്കുമോ (3-21)

ഗുരുര്‍ ന സ സ്യാല്‍ സ്വജനോ ന സ്യാല്‍ പിതാ ന സ സ്യാല്‍ ജനനീ നാ സാ സ്യാല്‍ ദൈവം ന തത് സ്യാല്‍ നപതി ശ്ചസ സ്യാല്‍ നമോച യേദ്യഃ സമുപേത മൃത്യും അര്‍ജുനന്‍ ഈ സംശയം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും

കര്‍മ്മം ലോക സംഗ്രഹമായി ചെയ്യണം (3-20)

കര്‍മ്മം ലോക സംഗ്രഹമായി ചെയ്യണം (3-20)

അന്തഃകരണത്തിലെ കാമം, ക്രോധം മുതലായ മാലിന്യങ്ങള്‍ നശിക്കാന്‍ വേണ്ടി കര്‍മ്മം ചെയ്യണം എന്നുപറഞ്ഞു. കാരണം ഹൃദയശുദ്ധിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല.

ആത്മദര്‍ശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്യണം(3-19)

ആത്മദര്‍ശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്യണം(3-19)

ഭഗവല്ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തനോ, സായൂജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയോ ലൗകീകവും വൈദീകവുമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുകതന്നെ വേണം. പക്ഷേ സ്വര്‍ഗ്ഗാദി ലോകങ്ങളോ മറ്റ്‌സുഖങ്ങളോ

ആത്മജ്ഞാനിയും ഭക്തനും ഒരു കര്‍മ്മവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല (3-18)

ആത്മജ്ഞാനിയും ഭക്തനും ഒരു കര്‍മ്മവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല (3-18)

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍ ഭൗതിക സുഖം കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയോ, പരമപദം പ്രാപിക്കാന്‍ വേണ്ടിയോ കര്‍മ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. സന്ധ്യാവന്ദനം തുടങ്ങിയ

ഭഗവദ്ദര്‍ശനാനന്ദം

ഭഗവദ്ദര്‍ശനാനന്ദം

”ആത്മതൃപ്തശ്ച” എന്ന വാക്യംകൊണ്ട് അതായത് പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദംകൊണ്ട്, മറ്റൊരു വസ്തുവിനോടും ഒരിക്കലും സ്‌നേഹം തോന്നുകയില്ല; ഭഗവത്ദര്‍ശനാനന്ദംകൊണ്ട് തന്നെ

ഭൗതികസുഖം ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്‍ ഒരു കര്‍മവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല (3-17)

ഇങ്ങനെ, ”ന കര്‍മണാ മനാരംഭാല്‍”- (ശ്ലോകം 4) ഇത്യാദി ശ്ലോകം കൊണ്ടും ”സഹയജ്ഞാ= ഇത്യാദിശ്ലോകംകൊണ്ടും കര്‍മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം നഷ്ടവും ചെയ്താലുണ്ടാവുന്ന ലാഭവും

അഘായുസ്സ്

അഘായുസ്സ്

അഘായു എന്നു പറയപ്പടുന്നു, പാപകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം ആയുസ് ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നവന്‍ എന്നു സാരം. ഇന്ദ്രിയാരാമന്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച്

ശരീരം യജ്ഞത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു

ശരീരം യജ്ഞത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു

യജ്ഞകര്‍മ്മം മാത്രമല്ല,ഏതുകര്‍മ്മവും ശരീരം കൊണ്ട്മാത്രമേ അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏതുതരത്തിലുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുവാന്‍ യോഗ്യതയുള്ളവരുടേയും ശരീരം യജ്ഞം

യജ്ഞം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു?

യജ്ഞം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു?

യജ്ഞ കര്‍മ്മ സമുദ്ഭവഃ -യജ്ഞം അനേകവിധത്തിലുള്ള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഉദാഹരണമായി വൈദികയജ്ഞങ്ങളില്‍ ഋത്വിക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവരുടേയും വര്‍ണ്ണധര്‍മ്മയജ്ഞങ്ങളില്‍

മഴമാത്രമല്ല ഭഗവാന്‍ തരുന്നത്

വര്‍ണ്ണാശ്രമ ധര്‍മ്മങ്ങളും യുഗ ധര്‍മ്മങ്ങളും വേദോക്തങ്ങളായ യാഗങ്ങളും യജ്ഞപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന വിധം അനുഷഠിച്ചാല്‍ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളായ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരും

മഴയുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ?

മഴയുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ?

പര്‍ജ്ജന്യം യജ്ഞാദ് ഭവതി-മഴ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും. ? സംഗീതം ആലപിച്ച് മഴപെയ്യിപ്പിച്ചതായും രോഗം മാറ്റിയതായും ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

യുഗധര്‍മ്മങ്ങളിലെ പ്രസാദങ്ങള്‍

യുഗധര്‍മ്മങ്ങളിലെ പ്രസാദങ്ങള്‍

കൃതയുഗത്തിലെ ധ്യാനയജ്ഞത്തില്‍ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സച്ചിതാനന്ദസ്വരൂപത്തില്‍ എപ്പോഴും ലയിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്. അതുമൂലം ധ്യാനിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതീകഭാവം നീങ്ങുകയും

ആശ്രമധര്‍മ്മങ്ങളിലെ പ്രസാദങ്ങള്‍

ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേദ്ധ്യയന യജ്ഞത്തിന്റെ ശിഷ്ടമാണ് വിജ്ഞാനദീപ്തി. അതനമുക്ക്‌സ്വീകരിച്ച് അജ്ഞാനരൂപപത്തിലുള്ള പാപം നശിപ്പിക്കാം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ‘ദേവര്‍ഷി പിതൃഭൂതാപ്താതിഥി’

നാം യജ്ഞശിഷ്ടം ഭുജിക്കണം

നാം യജ്ഞശിഷ്ടം ഭുജിക്കണം

വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് നമുക്ക്ശ്രദ്ധിക്കാം.- പുരുഷേണ പരഃ പുമാന്‍ വിഷ്ണു രാരാദ്ധ്യേേത,പന്ഥാഃ നാന്യസ്തത്തോഷഹേതുക് (അംശം 3 അ.8.ശ്ലോകം 9) മനുഷ്യന്‍ വര്‍ണ്ണാശ്രമങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോള്‍

യുഗധര്‍മ്മങ്ങളിലെ യജ്ഞസംസ്‌കാരം

കൃതയുഗത്തിലെ പ്രധാന ധര്‍മ്മം ധ്യാനമാണ്. ധ്യാനിക്കുന്നവന്‍ യജമാനനും ചിത്തവൃത്തികള്‍ ഹവിസ്സും ഭഗവാന്റെ രൂപം അഗ്നിയുമത്രേ. ചിത്തവൃത്തികളെ ഭഗവാനിലേയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്

ആശ്രമധര്‍മ്മത്തിലെ യജ്ഞസംസ്‌കാരം

ആശ്രമധര്‍മ്മത്തിലെ യജ്ഞസംസ്‌കാരം

ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തില്‍ വേദം അദ്ധ്യയനംചെയ്യുകയും അര്‍ത്ഥ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയാണ് യജമാനന്‍. അദ്ധ്യയനം ഹവിസ്സും ആചാര്യന്‍ അഗ്നിയും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധര്‍മ്മത്തില്‍

വര്‍ണ്ണധര്‍മ്മങ്ങളിലെ യജ്ഞസംസ്‌കാരം

വര്‍ണ്ണധര്‍മ്മങ്ങളിലെ യജ്ഞസംസ്‌കാരം

യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്‍ മൂന്നെണ്ണമാണ്. യജമാനന്‍ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് ഹവിസ്സ് (അഗ്നിയില്‍ ഹോമിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങള്‍. മൂന്ന് അഗ്നി(എവിടെസമര്‍പ്പിക്കുന്നുവോ

നാം കള്ളന്മാരാവരുത്

നാം കള്ളന്മാരാവരുത്

മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഭൗതിക വിഭവങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ യജ്ഞപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനാല്‍, കൃഷ്ണനാല്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാര്‍. നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും ഇതിലെ വൃക്ഷലതാദികളും

മോക്ഷവും നേടാം

മോക്ഷവും നേടാം

പരമമായ ശ്രേയസ്സ് -മോക്ഷവും-യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം വഴിനേടാന്‍ കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണം നടത്താന്‍ ദേവന്മാരെ ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍. ഭഗവച്ഛരീരത്തിന്റെ വിവിധ

ഞാനാണ് ലോകമഹേശ്വരന്‍

ഞാനാണ് ലോകമഹേശ്വരന്‍

” യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തിലോക മഹേശ്വരം അസംമൂഢഃ സമര്‍ത്ത്വേഷു സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ” (ഗീത -10-3) (ഞാന്‍ അജനാണ് എനിക്ക് ജന്മമില്ല. ഞാന്‍ അനാദിയാണ്; ഏതെങ്കിലും പദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍നിന്ന്

എല്ലാദേവന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപഭേദങ്ങളാണ്

എല്ലാദേവന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപഭേദങ്ങളാണ്

ഭഗവാന്‍ ഇതാ വീണ്ടും പറയുന്നു. ” ന മേ വിദുഃ സുരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹര്‍ഷയഃ അഹമാദിര്‍ഹി ദേവാനാം മഹര്‍ഷീണാം ച സര്‍വ്വശഃ” ഗീത (10-2) എന്റെ പേരുകളുടേയും കര്‍മ്മങ്ങളുടേയും സ്വരൂപ

അവര്‍ക്ക് ആഗ്രഹശക്തികൊടുത്തതും ഞാന്‍

അവര്‍ക്ക് ആഗ്രഹശക്തികൊടുത്തതും ഞാന്‍

സ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തഃ തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്‍ മയൈവ വിഹിതാന്‍ ഹിതാന്‍ (7-21) (ആ അന്യദേവതാഭക്തന്‍ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങള്‍ തെറ്റിക്കാതെ -ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു;

ഇവിടെ സംശയംവരാം

ഇവിടെ സംശയംവരാം

ദേവന്മാര്‍ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ജ്ഞാനവും വീര്യവും പ്രഭാവവും ഉള്ളവരല്ലേ അവരില്‍ ആരാദ്ധ്യരെന്നും ആരാധകരെന്നും രണ്ടുതരം തിരിവ് കല്‍പ്പിക്കാമോ? അവരില്‍ ഉത്തമനും മദ്ധ്യമനും

അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധന (3-11)

അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധന (3-11)

പ്രജാപതി പ്രപഞ്ച പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന യജ്ഞംകൊണ്ട് യജ്ഞസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ യജിച്ചശേഷം തന്നില്‍നിന്ന് ആവിര്‍ഭവിച്ച ആധികാരികദേവന്മാരായ അഗ്നി ഇന്ദ്രന്‍ സോമന്‍ വരുണന്‍ ഭഗന്‍

പ്രജാപതിയുടെ യജ്ഞോപദേശം(3-10)

പ്രജാപതിയുടെ യജ്ഞോപദേശം(3-10)

സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില്‍ ബ്രഹ്മാവ് പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോള്‍ത്തന്നെ യജ്ഞത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചു. സ്വയം യാഗം അനുഷ്ടിച്ചു. ആയാഗത്തില്‍ പ്രജാപതി തന്നെ യജമാനന്‍-യാഗം കഴിക്കുന്നവ്യക്തി,

സംഗതികരണം

സംഗതികരണം

യജ്ഞ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രധാനാര്‍ത്ഥമായ സംഗതികരണം എന്നത് ദിവ്യവും ലൗകികവുമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ വിഭിന്നവും വിരുദ്ധങ്ങളുമായ ഭാവങ്ങളെ ആന്തരീകമായ ഏകത്വത്തോട്-ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട്-യോജിപ്പിക്കുന്നത്

ദാനം

ദാനം

ഒരുവസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ”എന്റേത്”എന്ന സ്വത്ത്വ ബുദ്ധിയെത്യജിച്ച ്അന്യന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ’ദാനം’ എന്നവാക്കിന്റെ സാധാരണമായ അര്‍ത്ഥം. ഈ ഭൗതീക പ്രപഞ്ചത്തിലെയും

യജ്ഞം എന്ന പദത്തിന്റെ രണ്ടാമര്‍ത്ഥം

യജ്ഞം എന്ന പദത്തിന്റെ രണ്ടാമര്‍ത്ഥം

യജ്’-എന്ന സംസ്‌കൃത ധാതുവിന് വ്യാകരണ പ്രകാരം മൂന്നര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവ-ദേവപൂജ,സംഗതികരണം,ദാനം. ദേവപൂജ ദേവന്മാര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചൈതന്യാംശങ്ങളുടെ മൂര്‍ത്തികളാണ്. ഭൗതിക

യജ്ഞാര്‍ത്ഥമായ കര്‍മ്മം നമ്മേ ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല (3-9)

യജ്ഞാര്‍ത്ഥമായ കര്‍മ്മം നമ്മേ ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല (3-9)

അര്‍ജ്ജുനാ, കര്‍മ്മം നമ്മേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുകരുതി, കര്‍മ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു പറയാം. ”കര്‍മ്മണാ ബധ്യതേ

സകര്‍മ്മംചെയ്യാതെ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റില്ല (3-8)

സകര്‍മ്മംചെയ്യാതെ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റില്ല (3-8)

ലോകത്തില്‍ ഒട്ടുമുക്കാലും മനുഷ്യരും ഗൃഹസ്ഥരോ, ഗൃഹസ്ഥനാവാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവരോ ആയിരിക്കും.അത്തരക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. അര്‍ജ്ജുനന്‍ ഗൃഹസ്ഥനാണ്. ക്ഷത്രിയനുമാണ്.

തൂപ്പുകാരനും യോഗിയാവാം

തൂപ്പുകാരനും യോഗിയാവാം

തെരുവുകള്‍ തൂത്തു ശുചീകരിക്കുന്നതുപോലും ഭഗവദാരാധനയായി ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. മാലിന്യ മുക്തമായ തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ സന്തോഷിക്കും. ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തില്‍

ഇതാ, കപടസംന്യാസിയേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠന്‍! (3-7)

ഇതാ, കപടസംന്യാസിയേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠന്‍! (3-7)

കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്‍ ശിലിച്ച ഭൗതികജീവിതം ഈ ജന്മത്തിലും തുടരുന്നതില്‍ തെറ്റൊന്നുമില്ല. വേദാദിശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയില്‍ കര്‍മ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം

കപടസംന്യാസം ഒഴിവാക്കണം 3-6

കപടസംന്യാസം ഒഴിവാക്കണം 3-6

കാല്‍ കൈ തുടങ്ങിയ കര്‍മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു മരക്കുറ്റിയെപ്പോലെ ഇരിക്കാന്‍ എനിക്ക് കഴിയും. ബന്ധമോക്ഷങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നില്ല.

എല്ലാവരും കര്‍മ്മം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാണ്(3-5)

എല്ലാവരും കര്‍മ്മം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാണ്(3-5)

എല്ലാജീവികളും, മനുഷ്യനുള്‍പ്പെടെ, ആത്യന്തികമായി ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തില്‍ പറഞ്ഞത് ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം -ധര്‍മ്മം- സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും

ലൗകികനായ പുരുഷന് ജ്ഞാനം ദുഷ്‌ക്കരം(3-4 )

ലൗകികനായ പുരുഷന് ജ്ഞാനം ദുഷ്‌ക്കരം(3-4 )

വേദങ്ങളിലും സ്മൃതി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിധിച്ചിട്ടുള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല. സര്‍വേന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും

2-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ വിഷയക്രമം

2-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ വിഷയക്രമം

അശുദ്ധചിത്തന്‍, ചിത്തംശുദ്ധമാവാന്‍ വേണ്ടി-ആഗ്രഹമാകുന്നമാലിന്യം നീങ്ങുവാന്‍ വേണ്ടി-കര്‍മ്മം അനിഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ”ന കര്‍മ്മണാമനാരംഭഃ നൈഷ്‌കര്‍മ്മ്യം” എന്നശ്ലോകം

”സ്വകര്‍മ്മണാ തമഭ്യര്‍ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ ” (ഗീത 18 ല്‍ 46)

”സ്വകര്‍മ്മണാ തമഭ്യര്‍ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ ” (ഗീത 18 ല്‍ 46)

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ തന്റെ കര്‍മ്മംകൊണ്ട് ആരാധിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ ലക്ഷ്യത്തില്‍ ഭഗവദ്പദത്തില്‍ എത്തുന്നു) ഇങ്ങനെ ഇനി ഈ ആശയം പറയുന്നുണ്ട്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ

നിഷ്ഠ രണ്ടുവിധത്തില്‍(3-3)

നിഷ്ഠ രണ്ടുവിധത്തില്‍(3-3)

ഭഗവാന്‍ സംശയം തീര്‍ക്കുന്നു. അര്‍ജുനനെ ‘അനഘ’! എന്നുവിളിച്ചുകൊïാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ‘പാപമില്ലാത്തവനേ ‘എന്ന്അര്‍ത്ഥം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനോ പഠിക്കാനോ ആചരിയ്ക്കാനോ

വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതന്നാലും(3-2)

വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതന്നാലും(3-2)

എന്താണിങ്ങനെയൊക്കെപ്പറയുന്നത്? ഞാന്‍- നിന്നെ -എന്റെ ഭക്തനെ, സുഹൃത്തിനെ-മോഹിപ്പിക്കുമോ എന്നാണെങ്കില്‍പറയാം. ”നത്വേവാഹം” തുടങ്ങിയശ്ലോകങ്ങളില്‍ ജ്ഞാനത്തെ പ്രശംസിച്ചു.

കര്‍മ്മനിഷ്ഠയോ ജ്ഞാന നിഷ്ഠയോശ്രേഷ്ഠം? (3-1)

കര്‍മ്മനിഷ്ഠയോ ജ്ഞാന നിഷ്ഠയോശ്രേഷ്ഠം? (3-1)

അര്‍ജുനന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ജനാര്‍ദ്ദന ശ്രേയസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാഭക്തന്മാരും തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടം യാചിക്കുന്നത് അങ്ങയോടാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനാര്‍ദ്ദന എന്നപേര് (ജനൈഅര്‍ദ്ദ്യതേ

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത – ഇതുവരെ

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത – ഇതുവരെ

ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തില്‍ അര്‍ജുനന്‍ എതിര്‍ഭാഗത്ത് ഗുരുനാഥന്മാരേയും ബന്ധുക്കളേയും കണ്ടപ്പോള്‍ ഇവര്‍ കൊല്ലപ്പെടുമല്ലോ ഇവരെ ഇനികാണാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ശോകംകൊണ്ട് വ്യാകുലനായി

ഖട്വാംഗ രാജാവിന്റെ അന്ത്യകാലം

ഖട്വാംഗ രാജാവിന്റെ അന്ത്യകാലം

സൂര്യവംശത്തിലെ ഖട്വാംഗന്‍ എന്ന രാജാവ്, ചക്രവര്‍ത്തിയായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ആര്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തെ ജയിക്കാന്‍ ശക്തിയില്ലായ്കയാല്‍ ദുര്‍ജയനായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ഇന്ദ്രന്റെ

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം(2-71)

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം(2-71)

സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഭക്തന്‍ ഭൗതിക സുഖം കിട്ടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. പരമാത്മാവായ ശ്രീകഷ്ണ ഭഗവാനെ നിഷ്ഠയോടെ സേവിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണം., ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാന് സേവനം

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മനസ്സ് സമുദ്രംപോലെ( 2-70)

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മനസ്സ് സമുദ്രംപോലെ( 2-70)

സമുദ്രത്തില്‍ എപ്പോഴും വെള്ളം നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ്. ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി, സിന്ധു തുടങ്ങിയ മഹാനദികളിലെ മുഴുവന്‍ വെള്ളവും അതില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു. എങ്കിലും

നമ്മുടെ പകല്‍ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് രാത്രിയത്രേ (2-69)

നമ്മുടെ പകല്‍ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് രാത്രിയത്രേ (2-69)

”പ്രജഹാതിയദഭാകാമാന്‍” എന്നു തുടങ്ങിയ നാലു ശ്ലോങ്ങള്‍കൊണ്ട് വിവരിച്ച സ്ഥിത പ്രജ്ഞ ലക്ഷണംഭഗവാന്‍ സംഗ്രഹിച്ചു പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കര്‍മ്മഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാന്‍

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മാറ്റണം (2-68)

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മാറ്റണം (2-68)

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അതിശക്തിയുള്ളതാണ്. മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി ആത്മീയപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ്. അര്‍ജ്ജുനാ,

നാവികന് അശ്രദ്ധയരുത് (2-67)

നാവികന് അശ്രദ്ധയരുത് (2-67)

എസ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ ഒരൊറ്റ ഇന്ദ്രിയത്തേയും കീഴടക്കാന്‍ വിട്ടു പോകരുത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെപ്പോലെ എല്ലാഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഭഗവത്സേവനമെന്ന ആത്മീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ തന്നെ

കൃത്രിമ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല.(2-66)

കൃത്രിമ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല.(2-66)

എന്നില്‍ മനസ്സുറപ്പിച്ച്‌നിര്‍ത്തി. അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ യുക്തന്‍ എന്നു വിളിയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കൃത്രിമമാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ വശീകരിയ്ക്കാന്‍

ഭഗവത് സേവാനന്ദത്തില്‍ ദുഃഖത്തിന് സ്ഥാനമില്ല (2-65)

ഭഗവത് സേവാനന്ദത്തില്‍ ദുഃഖത്തിന് സ്ഥാനമില്ല (2-65)

ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത് സേവിച്ച്, സന്തോഷിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ -സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ -ഹൃദയത്തില്‍ സന്തോഷം തിരയടിക്കുമ്പോള്‍, ആദ്ധ്യാത്മികാദി ദുഃഖങ്ങള്‍

ഉദ്ധവന്റെ ജീവിതരീതിയാണ് മാതൃക

ഉദ്ധവന്റെ ജീവിതരീതിയാണ് മാതൃക

  ഉദ്ധവന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്. ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിസത്തമനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി വ്യവസയാത്മികയുമാണ്.

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നത്എങ്ങനെ? (2-64)

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നത്എങ്ങനെ? (2-64)

ഒരുസ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഞാന്‍ ഈകൃഷ്ണന്‍ മാത്രമേ അധിവസിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് 61-ാം ശ്ലോകത്തില്‍ -മത് പുരഃ എന്ന പദം കൊണ്ടു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആരീതിയില്‍ ഭക്തന്റെ അന്തഃക്കരണത്തിന്

മഹാദേവന്‍ വീഴുകതന്നെചെയ്തു

മഹാദേവന്‍ വീഴുകതന്നെചെയ്തു

മഹാദേവന്റെ പത്‌നിയായിരുന്ന സതീദേവി അച്ഛനായ ദക്ഷപ്രജാപതിയാല്‍ അപമാനിയ്ക്കപ്പെട്ടതുകാരണം ദേഹം യോഗാഗ്നിയില്‍ ദഹിപ്പിച്ചു. പ്രിയതമയുടെ വേര്‍പാടില്‍ വെന്തു നീറുന്ന മനസ്സുമായി

അംബരീഷന്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം

അംബരീഷന്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം

ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പിറ്റേദിവസവും വ്രതപൂര്‍ത്തി വരുത്തുവാനായി അഭിഷേക തീര്‍ത്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിവേദ്യപ്രസാദം ഭുജിക്കുന്നതിനും ഭാവിക്കുന്ന അംബരീഷന്റെ

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ജയിക്കാം?

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ജയിക്കാം?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍ പറയുന്നത് ആദ്യം ‘മത്‌സരന്‍’ ആവണം എന്നാണ്. ‘മത്പരഃ -എന്ന വാക്കിന്റ അര്‍ത്ഥമെന്ത്? ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു- ”അഹം വാസുദേവഃ സര്‍വ

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അപകടംതന്നെ

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അപകടംതന്നെ

മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന എത്രയോയോഗികളും ജ്ഞാനികളും കഠിന തപശ്ചര്യചെയ്തും ഉപവാസം, ഉറക്കംഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുപോലും ഇന്ദ്രിയ

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അശക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണമല്ല

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അശക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണമല്ല

യോഗികളല്ലാത്തലരും മൂഢന്മാരുമായ സാധാരണക്കാര്‍ രോഗംകാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആമയേപ്പോലെ സ്വന്തം വിഷയങ്ങളില്‍നിന്ന് പിന്‍ വലിക്കുമല്ലോ അവരും സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍തന്നെയാണോ? അല്ല.

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ ഇരിക്കുമോ, നടക്കുമോ?

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ ഇരിക്കുമോ, നടക്കുമോ?

ഭഗവാനെ നിഷ്ഠയോടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിത പ്രജ്ഞനെ ഭൗതികമായ ശബ്ദങ്ങളോ കാഴ്ചകളോ ആകര്‍ഷിക്കുകയില്ല. ധ്യാനത്തില്‍നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച ഭക്തന്റെ സമീപത്തേയ്ക്ക്

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ സംസാരിക്കുമോ? എങ്കില്‍ എന്തുസംസാരിക്കും?

സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ സംസാരിക്കുമോ? എങ്കില്‍ എന്തുസംസാരിക്കും?

പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടു മാത്രമേ സ്ഥിത പ്രജ്ഞന്‍ സ്‌നേഹം വച്ചു പുലര്‍ത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭൗതീക പദാര്‍ത്ഥങ്ങളോട് -ഭക്ഷ്യ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ നല്ല വസ്ത്രം

ആത്മ നി ആത്മനാ തുഷ്ടഃ

ആത്മ നി ആത്മനാ തുഷ്ടഃ

സംസ്‌കൃതഭാഷയില്‍ ‘ആത്മാ’ എന്ന പദത്തിന്, സ്വയം (താന്‍) എന്നും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ സന്ദര്‍ഭത്തിനനുസരിച്ച്, അര്‍ത്ഥം

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം വിവരിക്കുന്നു

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം വിവരിക്കുന്നു

മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന കാമത്തെ (ആഗ്രഹങ്ങളെ) മാത്രമല്ല ക്രോധാദികളേയും സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? മനസ്സിന്റെ ധര്‍മ്മമാണ്

കേശവന്‍ എന്ന നാമത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

കേശവന്‍ എന്ന നാമത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

ഭഗവാനെ ”കേശവാ” എന്നു വിളിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അര്‍ജുനന്‍ ചോദിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണന് എങ്ങനെ കേശവന്‍ എന്ന പേരുകിട്ടി? കൃഷ്ണാവതാരത്തില്‍ കുതിരയുടെ രൂപം ധരിച്ചു

അര്‍ജുനന്റെ ചോദ്യം

അര്‍ജുനന്റെ ചോദ്യം

അങ്ങനെ സമാധിസ്ഥനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനില്‍ പ്രജ്ഞയുറച്ച ഭക്തന്റെ ഭാഷയെന്താണ്? (ഭാഷ്യതേ പ്രകര്‍ഷേണ കഥ്യതേ അനയാ ഇതിഭാഷാ ലക്ഷണ മിത്യര്‍ത്ഥഃ ) എന്ന നിര്‍വചനമനുസരിച്ച് ഭാഷ

ആ ചേറും ചെളിയും എങ്ങനെ മറികടക്കാം

ആ ചേറും ചെളിയും എങ്ങനെ മറികടക്കാം

വേദത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട അര്‍ത്ഥം അറിയാത്ത ആചാര്യന്മാരില്‍നിന്ന് നാനാവിധങ്ങളായ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും കേട്ട് അതാണോ ശ്രേയസ്‌ക്കരം? ഇതാണോ ശ്രേയസ്‌ക്കരം

എപ്പോള്‍ കാമ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും?

എപ്പോള്‍ കാമ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും?

തുച്ഛ ഫലത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തില്‍ എനിക്ക് എപ്പോള്‍ നിര്‍വേദം-വിരക്തി-ഉണ്ടാവും എന്ന സംശയത്തിന് ചോദിക്കാതെ തന്നെ മറുപടിപറയുന്നു:- അതിന് കാല നിയമമില്ല. എന്നാല്‍ എപ്പോഴാണോ

ഏതാണീ പദം?

ഏതാണീ പദം?

അദൈ്വതാചാര്യനായ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ”പദം-പരമം വിഷ്‌ണോഃ മോക്ഷോഖ്യം ഗച്ഛന്തി” ( ആസ്ഥാനം വിഷ്ണുവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്ഥാനമാണ്; മോക്ഷം എന്നാണ് പേര്) ആ

ഗംഗയുടെ നിബന്ധന

ഗംഗയുടെ നിബന്ധന

പ്രതീപേ ള ഥ ദിവം യാതേ ശന്തനു: സത്യവിക്രമ: ബഭുവ മൃഗയാശീലോ നിഘ്‌നന്‍ വ്യാഘ്രാന്‍ മൃഗാന്‍ നൃപ: സ കദാചിദ്വനേ ഘോരേ ഗംഗാതീരേ ചരന്‍ നൃപ: ദദര്‍ശ മൃഗശാബാക്ഷീം സുന്ദരീം ചാരുഭൂഷണാം

തെറ്റും ശരിയും ഒഴിവാക്കാം

തെറ്റും ശരിയും ഒഴിവാക്കാം

ഭഗവദാരാധന ബുദ്ധിയോടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ , കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവന്‍ ബുദ്ധിയുക്തനാണ്. അവന് പുണ്യവും പാപവും ഏല്‍ക്കുകയില്ല. തെറ്റും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരിയും ചെയ്യേണ്ടി

ബുദ്ധൗശരണം അന്വിച്ഛ

ബുദ്ധൗശരണം അന്വിച്ഛ

അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവായ ഭഗവാനോട് യോജിപ്പിക്കുന്ന -ഭഗവാന്റെ സേവനമായി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നു എന്ന ബുദ്ധിയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന, ബുദ്ധിയോഗത്തെ തന്നെ രക്ഷകനായി കണ്ടറിഞ്ഞ്

സകാമകര്‍മ്മത്തിന്റെ വഴി

സകാമകര്‍മ്മത്തിന്റെ വഴി

എന്തുകൊണ്ടാണ് കാമ്യകര്‍മ്മങ്ങളെ തുടരെ തുടരെ നിഷേധിക്കുന്നത്? ഈശ്വരാരാധനാരൂപവും നിഷ്‌ക്കാമവും ആയ കര്‍മ്മങ്ങളെയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നു പറയുന്നത്. വിവരിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍

സംഗം ത്യക്ത്വാ

സംഗം ത്യക്ത്വാ

ആ ഈശ്വരാരാധനാ രൂപമായ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ തടസമായിനില്‍ക്കുന്നത് രണ്ടുകാര്യങ്ങളാണ്. അര്‍ജുനനെ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യലാഭംകൊണ്ടുള്ള സന്തോഷത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം. വിജയം കിട്ടുമോ

യോഗസ്ഥഃ കുരു

യോഗസ്ഥഃ കുരു

എന്നാല്‍ എന്താണ് കൃഷ്ണാ ഞാന്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അര്‍ജുനന്‍ ചോദിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്‍ മറുപടിപറയുന്നു. നീ ആദ്യം യോഗസ്ഥനാകണം. സര്‍വ്വേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണനു വേണ്ടി കര്‍മ്മം

മോക്ഷാര്‍ത്ഥീ ന: പ്രവര്‍ത്തതേ

മോക്ഷാര്‍ത്ഥീ ന: പ്രവര്‍ത്തതേ

വേദത്തില്‍ വിധിച്ച നിത്യവും (സന്ധ്യാവന്ദനം മുതലായവ)നൈമിത്തികവും (രാജാവിന്ന് രാജ്യരക്ഷണം നിമിത്തമായിചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന യുദ്ധം, വധശിക്ഷ മുതലായവ) ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ പ്രത്യവായം

മാ ഫലേഷു കദാചന

മാ ഫലേഷു കദാചന

കര്‍മ്മണി ഏവ അധികാരഃ തേ -ഈ ബോധമാണ് ,അതുമാത്രമാണ് കര്‍മ്മം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിന്റെ ഉള്ളില്‍ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ തത്ത്വജ്ഞാന പരങ്ങളായ വേദാന്തവാക്യങ്ങളിലേയ്‌ക്കോ, കര്‍മ്മത്താല്‍

കര്‍മ്മണ്യേ വാധികാരഃ തേ

കര്‍മ്മണ്യേ വാധികാരഃ തേ

നിഷ്‌കാമ കര്‍മ്മം ചെയ്ത്, ആത്മജ്ഞാനം നേടുകയും പരമാന്ദം കൈവരിക്കുകയുമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാണെങ്കില്‍, കഠിനപ്രയത്‌നം ആവശ്യമുള്ളതും ഉപകരണങ്ങള്‍ വേണ്ടതുമായ

ദുഃഖവും സുഖവും ഒരുപോലെ കരുതുക

ദുഃഖവും സുഖവും ഒരുപോലെ കരുതുക

  സമ ദുഃഖ സുഖനാവണമെന്നാണ് ഭഗവാന്‍ അര്‍ജ്ജുനനോട് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ കഴിയും എന്ന സംശയം തോന്നാം. കാരണം നാം സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നു: അതിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നാം ദുഃഖം

നത്വേവാഹം ജാതു നാശം

നത്വേവാഹം ജാതു നാശം

ജീവാന്മാക്കള്‍ക്ക് നാശമില്ല; ദേഹത്തിനേനാശമുള്ളൂ. എന്നുഞാന്‍ പറയുമ്പോള്‍ നീചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖമേയില്ല എന്ന്. മാത്രമല്ല, യശോദാമ്മ

അര്‍ജ്ജുനന്റെ വിഭ്രമവാക്യങ്ങള്‍

അര്‍ജ്ജുനന്റെ വിഭ്രമവാക്യങ്ങള്‍

  ആദ്യം നാലാം ശ്ലോകത്തില്‍-പൂജിക്കേണ്ടവരെ എങ്ങനെ കൊല്ലാന്‍ കഴിയും? ”കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാര്‍ഹാ വരിസൂദന!” എന്നു ചോദിച്ചു-ഉടനെ-

നീ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റണം

നീ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റണം

  നീ ദുര്യോധനന്റെ ദൂതനായ ഉലൂകനോട് രാജസഭയില്‍ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മറന്നുപോയോ? ”യസ്യ വീര്യം സമാശ്രിത്യ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്ര, വികത്ഥസേ ഹന്താസ്മി പ്രഥമം ഭീഷ്മം

ഭഗവാന്റെ ചിരി

ഭഗവാന്റെ ചിരി

യുദ്ധത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഒരു പോരാളിക്ക് ഉചിതമായ പ്രവൃത്തിയല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാന്‍ ചിരിച്ചത് എന്നുതോന്നാം. വാസ്തവത്തില്‍ അര്‍ജ്ജുനന്റെ മനസ്സില്‍

അര്‍ജ്ജുനന്റെ ആചാര്യ സ്വീകരണം

അര്‍ജ്ജുനന്റെ ആചാര്യ സ്വീകരണം

അര്‍ജ്ജുനന്‍ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ആചാര്യനായി സ്വീകരിച്ചത് ഉത്തമവും ലോകോപകാരപ്രദവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ സ്വയം ചരിത്രത്തിന്റെ

അര്‍ജുനന്‍ സ്വയം മനസുതുറക്കുന്നു

അര്‍ജുനന്‍ സ്വയം മനസുതുറക്കുന്നു

കൃഷ്ണാ! എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. കാര്‍പ്പണ്യം എന്ന ദോഷമാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചത്. എന്താണ് കാര്‍പ്പണ്യം? നാശമടയുന്ന ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തേയും സര്‍വ

അര്‍ജുനന്റെ ശരണാഗതി

അര്‍ജുനന്റെ ശരണാഗതി

  അര്‍ജ്ജുനന്‍ തന്റെ സംശയങ്ങള്‍ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഞാനെങ്ങനെ വന്ദനീയരായ ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ ശരീരത്തില്‍ ശരങ്ങള്‍ എയ്ത് വീഴ്ത്തും? മഹാശയന്മാരായ

ക്ഷത്രിയധര്‍മ്മം

”ഗുരോരപ്യവലിപ്തസ്യ കാര്യാകാര്യമജാനനഃ ഉത്പഥം പ്രതിപന്നസ്യ കാര്യം ഭവതി ശാസനം” (മഹാഭാരതം) (=ഗുരു അഹങ്കാരിയായി, കര്‍ത്തവ്യവും അകര്‍ത്തവ്യവും അറിയാതെ, അധര്‍മ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ

അര്‍ജുനനെ കൃപ ആവേശിച്ചു

അര്‍ജുനനെ കൃപ ആവേശിച്ചു

അര്‍ജുനന്റെ ലൗകികവും വൈദികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ധര്‍മ്മമോഹങ്ങളാണ് ഗീത ആദ്യധ്യായത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. അര്‍ജുനന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളോടുള്ള സ്‌നേഹവും അവര്‍ മരിച്ചു പോകുന്നതിലെ

മാമേകം ശരണം വ്രജ

മാമേകം ശരണം വ്രജ

ഭഗവാന്‍ തന്നെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഗീതയില്‍ പറയുന്നു. ”മമൈനാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ” (= എന്റെ ഈ കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഭൗതികലോകത്തിലെ ജീവന്മാര്‍. അവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല.)

ആത്മീയ ധര്‍മമോഹം

ആത്മീയ ധര്‍മമോഹം

  യുദ്ധത്തില്‍ വധിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കുലങ്ങള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും നാഥനില്ലാതായിത്തീരില്ലേ എന്നാണ് അര്‍ജ്ജുനന്റെ ഖേദം. വളര്‍ന്നുവരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും

വധം പാപഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നു

വധം പാപഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നു

പാപമേവാശ്രയേദസ്മാന്‍ ഹതൈ്വതാ നാതതായി നഃ (ഈ ഭീഷ്മാദികളായ ആതതായികളെ വധിച്ചാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു പാപമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.) എന്ന് അര്‍ജുനന്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. വധം പാപഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നു

പരിഗണന വേണ്ട

”ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തില്‍ കൊന്നിട്ട് ലൗകികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയ ഒരു ശ്രേയസ്സും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. തോല്‍വിയുടെ സൂചനയായ ദുര്‍നിമിത്തങ്ങളും കാണുന്നു.

അര്‍ജുന വിഷാദം

അര്‍ജുന വിഷാദം

യുദ്ധസന്നദ്ധരായിനില്‍ക്കുന്ന ശത്രുസൈന്യങ്ങളുടെ ബലവും ആയുധങ്ങളും യുദ്ധമുറകളും നേരിട്ടുകണ്ട് പഠിച്ചതിനുശേഷം സ്വന്തം സൈന്യങ്ങളെ വീണ്ടും സജ്ജമാക്കേണ്ടത് ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ

പാഞ്ചജന്യധ്വനിയുടെ പ്രഭാവം

പാഞ്ചജന്യധ്വനിയുടെ പ്രഭാവം

പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ള മഹാരഥന്മാരുടേയും സൈനികരുടേയും ശംഖധ്വനികളും വാദ്യഘോഷങ്ങളും ഭൂലോകത്തേയും സ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തേയും പ്രകമ്പനംകൊള്ളിച്ചു. മാത്രമല്ല, ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ

യുദ്ധകാഹളം

യുദ്ധകാഹളം

ദ്രോണാചാര്യരെത്തന്നെ ദുര്യോധനന്‍ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ദ്രോണാചാരുടെ ആജന്മശത്രുവായ പാഞ്ചാലരാജാവ്, ദ്രുപദന്റെ മകനാണ് ധൃഷ്ടദുമ്‌നന്‍. ആ ധൃഷ്ടദ്യുമ്‌നനെ ആയുധവിദ്യ

സ്ഥലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം

സ്ഥലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം

ആത്മാഹി ശുദ്ധഃ .പരമേശ്വരാഖ്യഃ യതശ്ചസര്‍വ്വം ക്രിയതേഹ്യനേന തതഃ പരോയം കുരുരിത്യു ഭീര്യതേ  സ ഏവകര്‍ത്താ പരമഃ സ്വതന്ത്രഃ (മായാബന്ധമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധനായ ആത്മാവാണ് പരമേശ്വരന്‍.

ധര്‍മ്മക്ഷേത്രവും കുരുക്ഷേത്രവും

ധര്‍മ്മക്ഷേത്രവും കുരുക്ഷേത്രവും

ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ക്ക് പുറമേയുള്ള കണ്ണിന് മാത്രമല്ല കാഴ്ചയില്ലാത്തത് ജ്ഞാനനേത്രത്തിനും കാഴ്ചയില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ധര്‍മ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ യുദ്ധംചെയ്യാന്‍

സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക

ഉപനിഷത്തുകളിലും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ധര്‍മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധതരത്തിലുള്ള ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഹിതം അനുസരിച്ച് അവയിലേതെങ്കിലും

കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഈശ്വരപൂജയാവണം

ദേവകീപുത്ര ഗീതം ദേവകിയുടെ പുത്രന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ‘കൃഷ്ണന്‍’ എന്ന നാമത്തിന് ഒരുപാട് അര്‍ത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതില്‍ ഒന്ന് ‘ആകര്‍ഷിക്കുന്നവന്‍’

ഉപനിഷത്തുകളും ഗീതയും

ഉപനിഷത്തുകളും ഗീതയും

സര്‍വോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ദ്ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ പാര്‍ത്ഥോ വത്സഃ സുധീര്‍ഭോക്താ ദുഗ്ദ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്.(ഗീതാമഹാത്മ്യം) ഉപനിഷത്തുകള്‍ പശുക്കളെപ്പോലെയാണ്. പശുക്കള്‍ക്ക്് പലനിറങ്ങളും

ഗീതപഠിക്കണം

ഗീതപഠിക്കണം

ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകള്‍ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ നാം ഗീതപഠിക്കുകയും അതിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മാറ്റം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ‘മായ’ എന്നാല്‍ ഇല്ലാത്ത വസ്തു

ആവിര്‍ഭാവം ഭഗവാന്റെ മുഖത്തില്‍നിന്ന്

ഗ്വേദം മുതലായ നാലുവേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ആദി പുരുഷനായി അനന്തശായിയായി യോഗനിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ മൂക്കില്‍നിന്നാണ് ആവിര്‍ഭവിച്ചത്. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലെ