നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് വി.കെ. ഫ്രാന്‍സിസ് ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.076 സെക്കൻഡ്
അല്‍‌ഷിമേഴ്സ് മാറ്റാന്‍ കൊടങ്കനില ഫലവത്തെന്ന് ശാസ്ത്രം

… ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയോ കരിനൊച്ചിനീര്, കൊടങ്കന്‍ ഇലനീര്, അരൂത നീര് എന്നിവ 15 മില്ലി ലിറ്റര്‍വീതം 25 ദിവസം സേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ നഷ്ടമായ ഓര്‍മ്മയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വി.കെ. ഫ്രാന്‍സിസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. …

//www.janmabhumidaily.com/news755449

  • 1