ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.003 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
പൂന്തോട്ട നഗരിയിലെ ഉത്തിഷ്ഠ

…ടി വികസനത്തോടൊപ്പം രാജ്യമെങ്ങുനിന്നും ഐ ടി  വിദഗ്ധര്‍ ഈ പൂന്തോട്ട നഗരത്തില്‍ എത്തി വാസമുറപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.  തൊഴില്‍ മേഖലയ…

//www.janmabhumidaily.com/news859888

  • 1