ഏകദേശം 5 ഫലങ്ങൾ, 0.013 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ള വേദവഴി

… മോക്ഷം എന്നിവ പുരുഷാര്‍ഥ ചതുഷ്ടയങ്ങള്‍ എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉത്തമജീവിതം എന്നത് സനാതനധര്‍മത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഇവ നാലും നേടി…

//www.janmabhumidaily.com/news/dharmarthakamamoksham90391.html

വേദം: ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ ഉറവിടം

…ിയാത്തവരാരുംതന്നെ ഭാരതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഈ അത്ഭുതശാസ്ത്രത്തെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ആയുര്‍…

//www.janmabhumidaily.com/news691

വേദങ്ങളില്‍ കാണാം ഗണിതത്തിന്റെ അടിവേരുകള്‍...

…െ പതാകാവാഹകരായിരുന്നു ഭാരതീയര്‍. ഇന്ന് യൂറോപ്പിന്റെ സംഭാവനയായി അറിയപ്പെടുന്ന പലതും ഭാരതീയ  ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്&…

//www.janmabhumidaily.com/news860756

വേദങ്ങളിലുണ്ട് ഉദാത്തമായൊരു പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനീയം...

…‍ഷണസൂക്തത്തില്‍ ഈ ചാക്രികപ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രതിപാദനം നമുക്ക് കാണാം. 'സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിയവയെയെല്ലാം ഈശ്വരന്‍ …

//www.janmabhumidaily.com/news860095

അനാദരവ് ആയുസ്സിനെ ഹനിക്കും

…, നിങ്ങള്‍ 'ജ്യായസ്വന്ത:'  ആകണം (അഥര്‍വം 3.30. 5) അതായത്  മുതിര്‍ന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം എന്ന്. തന്റെ ശരീരത്തേക്കാള്‍ പഴ…

//www.janmabhumidaily.com/news857082

  • 1