ഏകദേശം 2 ഫലങ്ങൾ, 0.004 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ഒന്ന് ഉണര്‍ന്നാട്ടെ, സര്‍ക്കാരെ...!

…്തരം പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ ഉരുട്ടിക്കൊല്ലുന്ന പോലീസിന്റെ ക്രൂരവിനോദം തനിയാവര്‍ത്തനമായി തുടരുകയാണല്ലോ. ഈ മരണത്തെക്കാള്‍ മനസാക്ഷിയു…

//www.janmabhumidaily.com/news/wake-up-govt-84621.html

തീരദേശങ്ങളില്‍ കണ്ണീരിന്റെ കടലിരമ്പം

…ഭവങ്ങളുടെ രുചി ആസ്വദിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കാറില്ല ഇതിനുപിന്നില്‍ ഒരു മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അധ്വാനവും വിയര്‍പ്പും കണ്ണീരുമുണ്ടെന്ന്…

//www.janmabhumidaily.com/news860853

  • 1