ഏകദേശം 3 ഫലങ്ങൾ, 0.023 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
വാക്യഘടനയിലെ തെറ്റുകള്‍

…രക്കടലാസ് കണ്ടെത്തിയതും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാന്‍ മൂന്നംഗ ഉപസമിതിയെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് നിയോഗിച്ചു.'' ''ഉത്തരക്കടലാസ് കണ്ടെത്…

//www.janmabhumidaily.com/news/letters14831.html

വോട്ടായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാന്‍...

…ാല ജ്ഞാനികളാണ്. ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും മാത്രമല്ല ഭാവിയും അവര്‍ക്കറിയാം. ഒരു പുസ്തക നിരൂപണത്തിലെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്.  ''കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ…

//www.janmabhumidaily.com/news859246

'തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം'

…ളക്കടത്തും തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധവും രണ്ടും ഒരു പോലെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതും ലോകത്തിനാകെയെന്നപോലെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള കസ്റ്…

//www.janmabhumidaily.com/news857384

  • 1