ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.007 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടി

…ിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ട്രഷറിയില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. അത്യാവശ്യം ഉള്ള ചെലവ…

//www.janmabhumidaily.com/news/financial-crisis-in-kerala-is-made-by-known-otherthan-the-left-leading-state-govt35241.html

  • 1