ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.004 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
പാര്‍ട്ടിഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇടിമുഴക്കം

…ടക്കാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത വിഭാഗീയതയാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്ര പോരാട്ടമെന്ന രീതിയില്‍ പി. ജയരാജന്‍ ഉയര്‍ത്തിയേക്കാവുന്ന കുറെയധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. …

//www.janmabhumidaily.com/news/party-gramam72241.html

  • 1