ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.005 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ഡിഎന്‍എ ബില്‍ നിയമമായാല്‍?

…സില്‍ ഡിഎന്‍എ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ചു. കല്ലറയില്‍ നിന്നെടുത്ത സാമ്പിളുകളുമായുള്ള ബന്ധമുറപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണിത്.'' കേരളത്തെ നടുക്കിയ …

//www.janmabhumidaily.com/news/article-what-if-the-dna-bill-becomes-law48961.html

  • 1