ഏകദേശം 2 ഫലങ്ങൾ, 0.004 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ 55നെ വെല്ലാന്‍ മോദിക്ക് വെറും 5 വര്‍ഷം

… കോണ്‍ഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഇരട്ടി ആഭ്യന്തര വളര്‍ച്ചയാണ് അഞ്ച് വര്‍ഷംകൊണ്ട് മോദിസര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്. പണപ്പെര…

//www.janmabhumidaily.com/news848805

ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ കണ്‍കെട്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജനസ്‌നേഹവും

…തരണം പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും നടപ്പാക്കാന്‍ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശകലനമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി ജീവിതത്തെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ…

//www.janmabhumidaily.com/news848553

  • 1