ഏകദേശം 3 ഫലങ്ങൾ, 0.006 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ആരു പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലെന്ന്

…ന്നുവന്ന വിജയന്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വര്‍ഷം രണ്ട് പിന്നിട്ടു. മൂന്നാം വര്‍ഷത്തിന്റെ നിറവിലാണിപ്പോള്‍. എല്‍ഡിഎഫ് വന്നാല്‍…

//www.janmabhumidaily.com/news860241

പണം പിരിക്കാന്‍ പലവഴി

… കടത്തിന്റെ പലിശ കണ്ടെത്താന്‍ തെണ്ടുക, കേരളം കാലങ്ങളായി അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമീപനമാണിത്. ലോട്ടറി പണം സമ്പാദിക്കാന്‍ നല്ല മാര്‍ഗമാണെന്ന്…

//www.janmabhumidaily.com/news858863

നവോത്ഥാനം പാര്‍ട്ടിയില്‍ അനിവാര്യം

…യമസഭയില്‍ വരെ നവോത്ഥാനമാണ് മുഴങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ നവോത്ഥാനത്തിന് നീക്കിയിരുപ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്ക് ആവര്‍ത്ത…

//www.janmabhumidaily.com/news848804

  • 1