ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.006 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ഒരു ആത്മസങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ

…റഷ്യന്‍ സാഹിത്യം താങ്കളെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. എന്താണങ്ങനെ? ശരിയാണ്. ദസ്തയവ്‌സ്‌കി, ടോള്‍സ്റ്റോയി, ചെഖോവ് എന്നിവരെയാണ് ഞാ…

//www.janmabhumidaily.com/news/athmasankeerthanam-janmabhumi-varadyam65221.html

  • 1