ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.012 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
മനസ്സ്

…wj;ത്തുവിളിക്കുന്നു.  സുഖം, അതിന്റെ നാനാഭാവങ്ങളില്‍  ആര്‍ത്തി തീര്‍ക്കാതെ  ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നു. അതിരുകളില്ലാ ഭാവ തീവ്രത…

//www.janmabhumidaily.com/news/poem73301.html

  • 1