ഏകദേശം 2 ഫലങ്ങൾ, 0.009 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
അരുണ്‍ ദേവിന് പ്രിയം ആടുവളര്‍ത്തല്‍

…ിലെ അരുണ്‍ ദേവ് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് മാതൃക കാട്ടുന്നു. 1998ല്‍ സ്ഥലത്തെ ഒരു സംഘടന കാര്‍ഷികവിള മത്സരം നടത്തിയപ്പോള്‍ താന്…

//www.janmabhumidaily.com/news/about-farmer-arun-dev-balaramapuram26681.html

തെങ്ങിന്‍ചുവട്ടിലെ നഴ്‌സറി

…യില്‍ കഴിഞ്ഞ 27 വര്‍ഷമായി തെങ്ങിന്‍ തോട്ടത്തില്‍ ഇടവിളയായി നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെയും അലങ്കാരച്ചെടികളുടെയും നഴ്‌സറി നടത്തി സ്വയം …

//www.janmabhumidaily.com/news/nursery-in-coconut-cultivation32961.html

  • 1