ഇന്ന്‌ കര്‍ക്കടക വാവ്‌

Saturday 30 July 2011 1:25 pm IST

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന്‌ കര്‍ക്കടക വാവ്‌. കര്‍ക്കടകവാവ് പ്രമാണിച്ച് പിതൃക്കളുടെയും പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും ആത്മശാന്തിക്കായി പുത്രപൗത്രാദികള്‍ ബലിതര്‍പ്പണം നടത്തി. ആലുവ മണപ്പുറത്ത്‌ ബലിതര്‍പ്പണത്തിനായി വന്‍ ഭക്തജനപ്രവാഹമാണുള്ളത്‌.