രക്ഷാബന്ധന്‍ മഹോത്സവം നടത്തി

Sunday 14 August 2011 11:33 pm IST

നീലേശ്വരം: പാലക്കാട്‌ ചീര്‍മ്മക്കാവ്‌ ശാഖ രക്ഷബന്ധന്‍ മഹോത്സവം റോട്ടറി ഹാളില്‍ നടന്നു. ആര്‍.എസ്‌.എസ്‌ ജില്ലാ സഹകാര്യവാഹ്‌ കൃഷ്ണന്‍ അടോട്ട്കയ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.