സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു, പവന്‌ 19,880 രൂപ

Friday 7 October 2011 2:37 pm IST

തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ്‌ രേഖപ്പെടുത്തി. പവന്‌ 80 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച്‌ 19,880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്‌ 10 രൂപ ഉയര്‍ന്ന്‌ 2485 ആയി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വില വര്‍ദ്ധനവാണ്‌ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്‌.