ത്രിതലപഞ്ചായത്ത്: മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുള്ള വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം

Saturday 31 October 2015 9:43 pm IST

കണ്ണൂര്‍: ത്രിതലപഞ്ചായത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം ഒരു കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റും മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളും അടങ്ങിയതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം 15 ല്‍ കൂടുതല്‍ വന്നാല്‍ മറ്റൊരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതില്‍ 16 മുതലുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും. പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സമ്മതിദായകന്റെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയും വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത പോളിംഗ് ്ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോള്‍ കൈവിരലില്‍ മഷി അടയാളം പതിപ്പിക്കുകയും വോട്ട് രജിസ്റ്ററില്‍ ഒപ്പോ വിരലടയാളമോ രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവിടെ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് വോട്ടിംഗ് കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ.് അതിനുള്ളില്‍ മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടാകും. ഓരോ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിന്റേയും ഏറ്റവും മുകളില്‍ ഇടതു ഭാഗത്തായി പച്ച നിറത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു കാണും. ഇത് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നീ തലങ്ങളിലായി ആകെ മൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വോട്ടിംഗ് കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ വച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പേരും അവരുടെ ചിഹ്നവും അടങ്ങുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ലേബല്‍ ആയിരിക്കും പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ ചിഹ്നത്തിന് നേരെയുള്ള ബട്ടണില്‍ വിരല്‍ കൊണ്ട് അമര്‍ത്തിയാല്‍ ഒരു ചെറിയ ബീപ്പ് ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ ചിഹ്നത്തിനു നേരെ ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം ശബ്ദം കേള്‍ക്കുകയും ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തികഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതേണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അതേ രീതിയില്‍ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് തലത്തിലേക്കുള്ള ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് തലത്തിലേക്കുള്ള ബാലറ്റ് യൂണിറ്റില്‍ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ലേബലും ജില്ലാ തലത്തിലേക്കുള്ള ബാലറ്റ് യൂണിറ്റില്‍ ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ലേബലുമായിരിക്കും പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് തലത്തിലേക്കുമുള്ള ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലും ക്രമമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോള്‍ ഒരു നീണ്ട ബീപ്പ് ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ തലത്തിലെ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താല്‍പര്യമില്ലാതിരുന്നാല്‍ അവസാനത്തെ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിലെ അവസാന ബട്ടണ്‍-എന്റ് ബട്ടണ്‍ (ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള) അമര്‍ത്തി വോട്ടിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ വോട്ടിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന നീണ്ട ഒരു ബീപ്പ് ശബ്ദം കേള്‍ക്കാവുന്നതാണ്. ഒരേ സമയം ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിയാലും ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഒരേ ബട്ടണില്‍ അമര്‍ത്തിയാലും ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. ഭാഗികമായി മാത്രം വോട്ടുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ (ഒന്നോ രണ്ടോ തലത്തിലേക്ക് മാത്രം) യന്ത്രത്തിലെ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ എന്റ് ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കാവൂ. മൂന്ന് തലത്തിലേയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ എന്റ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തികഴിഞ്ഞാല്‍ ആ വോട്ടര്‍ക്ക് പിന്നീട് ആര്‍ക്കും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ പ്രയാസമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞാല്‍ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

പ്രതികരിക്കാന്‍ ഇവിടെ എഴുതുക:

ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. പ്രതികരണങ്ങളില്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജന്മഭൂമിയുടേതല്ല.