ആഴ്ചഫലം - 1194 തുലാം 18 മുതല്‍ തുലാം 24 വരെ (2018 നവംബര്‍ 4 മുതല്‍ 10 വരെ)

Saturday 13 October 2018 2:45 am IST
നവംബര്‍ 6 ന് രാവിലെ 8.15 ന് കുജന്‍ കുംഭത്തില്‍. ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് മൗഢ്യമില്ല

  2018  ഒക്ടോബര്‍ 21 മുതല്‍ 27 വരെ നിങ്ങളുടെ ആഴ്ചഫലം വായിക്കാം

മേടക്കൂര്‍

അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യ പാദം

കര്‍മരംഗത്ത് വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് വിജയം നേടിയെടുക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ വിജയം, ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ കാര്യത്തിലും ഭൂമി കാര്യത്തിലും വിജയ സാധ്യത. കലാപരമായ മുന്നേറ്റം, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി, സാങ്കേതിക മികവ്, മനസുഖം കുറയും.

എടവക്കൂര്‍

കാര്‍ത്തിക മുക്കാല്‍, രോഹിണി, മകീര്യം ആദ്യപാദം

മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ വിജയം, മനസുഖം കുറയും, ലക്ഷ്യ ബോധത്തില്‍ ഇടിവ്, കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും സാങ്കേതിക മേഖലയിലും മികവ്, കര്‍മ രംഗം തൃപ്തീകരമല്ല. കാര്യങ്ങളില്‍ തടസം.

മിഥുനക്കൂര്‍

മകീര്യം അന്ത്യപാദം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം മുക്കാല്‍

വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ തളര്‍ച്ച, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തടസം, സഹായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, മനസുഖം കുറവ് വന്നുവെങ്കിലും ഭഗവത് സഹായത്താല്‍ കാര്യപ്രാപ്തി വീണ്ടെടുക്കും, ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്.

കര്‍ക്കടകക്കൂര്‍

പുണര്‍തം അന്ത്യപാദം, പൂയം,ആയില്യം

ദേഹാരിഷ്ടതകള്‍ കൂടുതല്‍, സ്വസ്ഥതയിലും കുറവ്, സന്താന പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക നിലവാരം താഴേക്ക്. സാങ്കേതിക വിദ്യകളില്‍ മികവ്. ദാമ്പത്യത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. കര്‍മ രംഗത്ത് തളര്‍ച്ച. ചില അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

 

ചിങ്ങക്കൂര്‍

മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്, സല്‍കീര്‍ത്തിക്ക് ഇടിവ്, സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി, ഭൂമി ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അനുകൂലം, ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് ഇടപെടാം, കര്‍മ്മ രംഗത്ത് പുരോഗതി, കലാപരമായ മികവ്. 

 

 

കന്നിക്കൂര്‍

ഉത്രം മുക്കാല്‍, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യപാദം

ദേഹാരിഷ്ടതകളുണ്ട്, യശോഭംഗമുണ്ട്, എന്നാല്‍ ശ്രേയസുണ്ടാകും, വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ പുരോഗതി, പ്രത്യോകിച്ച് കലാരംഗത്ത്, ഗൃഹസുഖം കുറയും, സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, കര്‍മരംഗത്ത് സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളേറും, അഭീഷ്ട തടസങ്ങളുണ്ട്.

തുലാക്കൂര്‍

ചിത്തിര അന്ത്യപകുതി, ചോതി, വിശാഖം മുക്കാല്‍

മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ പുരോഗതി,കലാപരമായി വളര്‍ച്ച, ഭൂമി ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അനുകൂലം, ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം, കര്‍മ രംഗത്ത് അതൃപ്തികളേറെ, വില്‍പനയില്‍ നിന്ന് ധനാഗമ സാധ്യതകള്‍ കൂടും.

വൃശ്ചികക്കൂര്‍

വിശാഖം അന്ത്യപാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട

വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ തളര്‍ച്ച, ആരോഗ്യത്തിന് ഇടിവ്, സഹോദരഗുണം കുറയും, ഗൃഹകാര്യങ്ങളില്‍ വീഴ്ച, സാമ്പത്തികത്തളര്‍ച്ച, സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് പുരോഗതി, പിതൃജന ദുരിതം. ഭാഗ്യതടസം, ഉപാസനകളില്‍ കുറവ്, ദാനധര്‍മ്മാദി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുറയും കര്‍മ തടസ്സം.

ധനുക്കൂര്‍

മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യപാദം

ദേഹാരിഷ്ടതകളേറെ, വാക്‌ദോഷങ്ങളും വിദ്യാ തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള്‍ അധികം, ആഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്കിടയുണ്ട്. വിഷജീവികളില്‍ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കരുതിയിരിക്കുക.

മകരക്കൂര്‍

ഉത്രാടം മുക്കാല്‍, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി

ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്, വീഴ്ചകളേയും സാധ്യതകളേയും കരുതിയിരിക്കുക, സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും, എന്നാല്‍ വായ്പാധനത്തെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും, കര്‍മ്മ രംഗത്ത് വിജയിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര കാര്യങ്ങളില്‍.

 

കുംഭക്കൂര്‍

അവിട്ടം അന്ത്യപകുതി, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി മുക്കാല്‍

ദേഹാരിഷ്ടതകളുണ്ട്, വീഴ്ചകളുടെ സാധ്യത തുടരുന്നു, കര്‍മ്മ രംഗത്ത് പുരോഗതി, സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, കലാരംഗം ഇതാദികളില്‍ വിജയം, ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലം, വാഹനകാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം, അഭീഷ്ടാഗമങ്ങള്‍ക്ക് തടസം.

മീനക്കൂര്‍

പൂരൂരുട്ടാതി അന്ത്യപാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി

വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക മികവ് കുറയും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും, ഗുരുക്കന്മാരുടെ താപസാധ്യതകളുണ്ട്, കര്‍മരംഗം തൃപ്തീകരം,  ദാന ധര്‍മ്മങ്ങളും ഉപാസനാകാര്യങ്ങളും പുണ്യം നല്‍കുന്നു. 

പ്രതികരിക്കാന്‍ ഇവിടെ എഴുതുക:

ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. പ്രതികരണങ്ങളില്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജന്മഭൂമിയുടേതല്ല.