ഈസ്റ്റർ പ്രത്യാശയുടെ പ്രഭാതഭേരി

Friday 30 March 2018 5:32 am IST
"undefined"

പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തില്‍  നട്ടംതിരിയുന്ന ലോകത്തിന് സനാതനമായ  പ്രതീക്ഷയുടേയും പ്രത്യാശയുടേയും പ്രഭാതഭേരിയായി വന്നെത്തുന്ന അജയ്യമായ  ഉണര്‍വ്വിന്റെ സമുന്നതമായ അടയാളമാണ് ഈസ്റ്റര്‍. അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ  ഏകോപനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്  കുരിശ് സമ്മാനിച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം സ്‌നേഹത്തിന്റെയും  സമാധാനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മാര്‍ഗ്ഗമാണ്. അന്നത്തെ അന്ധകാരം അടക്കിഭരിച്ചിരുന്ന മനസ്സുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന മതമേധാവിത്വത്തിനും, അധികാരത്തിന്റെ ഉന്മാദലഹരിയില്‍ സകലരേയും അടിക്കി  ഭരിക്കാന്‍ വെമ്പല്‍ കൊണ്ടിരുന്ന റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്വ  ശക്തികള്‍ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ നിലാപാടുകള്‍  വെല്ലുവിളികള്‍ ഉണര്‍ത്തുന്നതായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യമുഖമായിരുന്നു. 

പ്രശസ്ത ബംഗാളി ചിന്തകനായിരുന്ന കേശബ് ചന്ദ്രസെന്‍ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നസ്രേത്തിലെ  ക്രിസ്തുവില്‍ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യമുഖമാണ് ലോകത്തിന് ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെന്ന്. എന്നാല്‍ അക്കാലത്തെ സങ്കുചിതമായ മതചിന്താഗതിക്കടിമപ്പെട്ട  മതമേധാവിത്വത്തിനും റോമന്‍ സാമ്രാജ്യശക്തികള്‍ക്കും തങ്ങളെ  വെല്ലുവിളിക്കുന്ന എതിരാളിയുടെ ഭാവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവില്‍  കാണുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. അവര്‍ കണ്ടത്  യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരുന്നില്ല. യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചുമില്ല. 

നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്‍  ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവിതമുണ്ടാകുവാനുമത്രെ ഞാന്‍ വന്നത് എന്നുപറഞ്ഞ നല്ല ഇടയനായ  ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്‍ അപഹരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ എതിരാളികള്‍  അന്നു നടത്തിയത്.  യേശുവിനെ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദര്‍ശനവും ഇല്ലാതാകും എന്ന് അവര്‍ വിചാരിച്ചു. ആദ്യ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റിയവര്‍ തങ്ങള്‍ വിജയിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാല്‍ മൂന്നാം  നാള്‍ അതിരാവിലെ അവരുടെ പ്രതീഷകളുടെ  കോട്ടകളെയെല്ലാം തകര്‍ത്ത് റോമന്‍ സാമ്രാജ്യം മുദ്രവച്ച കല്ലറയുടെ  ബന്ധനങ്ങളെ  തകര്‍ത്ത് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവാണ് സഭയ്ക്ക്  ലോകത്തിന് നല്‍കുവാനുള്ള സുവിശേഷം.

 ഭാരതീയ  ദര്‍ശനത്തില്‍ ഏറ്റവും  സജീവമായി നില്‍ക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍  ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന്, അസത്യത്തില്‍ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചാലും എന്ന  പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ്. അസത്യത്തില്‍നിന്ന് സത്യ ത്തിലേക്ക് കുതിക്കണമെങ്കില്‍ അസത്യത്തിന്റെ  ബന്ധനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യന്‍ മുക്തനാകണം. പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തനാകാന്‍ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നത് ഉയിര്‍പ്പിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഉയിര്‍പ്പ് സത്യത്തിന്റെ വിജയഗാഥയാണ്. ഉയിര്‍പ്പിന്റെ ചൈതന്യമുള്‍ക്കൊള്ളുന്നവരും ഉയിര്‍പ്പിന്റെ കീര്‍ത്തനങ്ങളായി ഈ സമൂഹത്തില്‍ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കും.  

രണ്ട്, ഇരുളില്‍ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചാലും എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ്. അജ്ഞാനം ഇരുട്ടാണ്. ജ്ഞാനം  വെളിച്ചമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനതയ്ക്കുതന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട വലിയ മാറ്റം ഇരുളില്‍നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്. സ്‌നേഹരാഹിത്യം ഇരുട്ടാണ്. സ്‌നേഹം വെളിച്ചമാണ്. അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നവരില്‍ സഹോദരനെ കാണാന്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ്  ഒരാള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വെളിച്ചത്തിലായി എന്നു പറയാന്‍ കഴിയുന്നത്. അപരന്റെ സ്വരം സംഗീതമായി തോന്നുന്നത് അപ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ കര്‍ത്താവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത പരാജയങ്ങളുടെയും സ്‌നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെയും ഇരുട്ടില്‍നിന്ന് മറ്റുള്ളവരില്‍ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യമുഖം കാണുന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഉണരുവാനാണ്. 

മൂന്ന്, മരണത്തില്‍ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിച്ചാലും എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ്. ഇന്ന് അനേകര്‍ മരണാവസ്ഥയിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ് മരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. മരിച്ച ആള്‍ സ്പര്‍ശനം അറിയുന്നില്ല. മരിച്ച ആള്‍ കാഴ്ച എന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല. മരിച്ച ആള്‍ കേള്‍വി എന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല. മരിച്ച ആള്‍ക്ക് ജീവന്റെ സ്പന്ദനമില്ല. ഇന്നും കാണേണ്ടത് കാണാതെയും കേള്‍ക്കേണ്ട് കേള്‍ക്കാതെയും അറിയേണ്ടത് അറിയാതെയും ജീവിക്കുന്നവര്‍ മരണത്തിന്റെ പാതാളത്തില്‍  നിത്യ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്നവരാണ്. ഈ മരണത്തില്‍ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും. അതാണ് ഉയിര്‍പ്പിന്റെ പ്രത്യാശ. ഈസ്റ്റര്‍  എല്ലാവരേയും മാനവികതയുടെ  പുതിജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ ഇടയാകട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

പ്രതികരിക്കാന്‍ ഇവിടെ എഴുതുക:

ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. പ്രതികരണങ്ങളില്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജന്മഭൂമിയുടേതല്ല.