ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.002 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
വസന്തവുമായെത്തുന്ന മാഘമാസപഞ്ചമി

…െ അഞ്ചാംനാള്‍. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും മഞ്ഞ നിറത്തിലാറാടുന്ന ആഘോഷത്തിമിര്‍പ്പാണ് വസന്തപഞ്ചമിയുടെ കാതല്‍. മഴയും മഞ്ഞും മാറി, വസന്തത്തിന്റെ വര…

//www.janmabhumidaily.com/news848552

  • 1