ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.007 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ കണ്‍കെട്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജനസ്‌നേഹവും

…തരണം പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും നടപ്പാക്കാന്‍ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശകലനമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി ജീവിതത്തെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ…

//www.janmabhumidaily.com/news848553

  • 1