ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.008 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ഇവര്‍ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചവര്‍

… ഏറ്റവും സംഘര്‍ഷനിര്‍ഭരമായ 1975-77 കാലത്തെ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ദുര്‍ഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ദേശവ്യാപകമായ അഹിംസാത്മക സംഘര്&z…

//www.janmabhumidaily.com/news848529

  • 1