നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.041 സെക്കൻഡ്
അത്ഭുതങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് 'ചില ന്യൂജെന്‍ നാട്ടുവിശേഷങ്ങളു'ടെ മ്യൂസിക്, ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച്

…; ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ. ഈ സിനിമയിലും പുതുമുഖ നായികമാരും നായകനുമുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഗംഭീര തുടക്കമാകട്ടെ, മലയാള സിനിമാ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വാഗതം…

//www.janmabhumidaily.com/news860403

  • 1