നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.078 സെക്കൻഡ്
ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ്: ദല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു

…കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് നിര്‍ത്തിവെച്ചു. ശബ്ദത്തോടുകൂ…

//www.janmabhumidaily.com/news860365

  • 1